ATEST Ochrona Pracy

19 maja 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Bezpieczeństwo chemiczne

Przeświadczenie, że problem skomplikowanych przepisów i zasad bezpieczeństwa chemicznego dotyczy wyłącznie zakładów produkujących chemikalia jest błędne i może powodować poważne skutki. Właściwie nie ma firmy (szczególnie produkcyjnej), w której nie są stosowane jakieś substancje chemiczne czy ich mieszaniny. W związku z tym wszystkim behapowcom podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa chemicznego jest niezbędna. W ATEŚCIE od lat ukazują się artykuły poruszające te niełatwe zagadnienia. Mamy też stały cykl "ABC bezpieczeństwa chemicznego", w którym dotychczas ukazały się następujące artykuły (spis będzie uzupełniany):

- 4/2020: Detekcja amoniaku w chłodniach i maszynowniach chłodniczych (autor Michał Domin); 47 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 7/2018: Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 6: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej (autorka Anna Łuczak); 46 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 6/2018: Klasyfikacja towarów niebezpiecznych (autorka Karolina Kołdys); 45 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 11/2017: Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 5: Magazynowanie substancji i mieszanin chemicznych (autorka Anna Łuczak); 44 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 10/2017: Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 4: Postępowanie w sytuacjach awaryjnych - narażenie zdrowia, pożar, uwolnienie do środowiska (autorka Anna Łuczak); 43 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 1/2017: Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 3: Sekcja 3 - skład/informacja o składnikach (autorka Anna Łuczak); 42 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 10/2016: Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu (autorka Anna Łuczak); 41 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 7/2016: Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 1 (autorka Anna Łuczak); 40 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 7/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - zasady postępowania - cd. (autor Paweł Szczepański); 39 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 6/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - zasady postępowania - cd. (autor Paweł Szczepański); 38 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 5/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - zasady postępowania (autor Paweł Szczepański); 37 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 4/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - rozwiązania organizacyjne (autor Paweł Szczepański); 36 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 3/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - warunki techniczne i wyposażenie laboratorium - cd. (autor Paweł Szczepański); 35 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 2/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - warunki techniczne i wyposażenie laboratorium (autor Paweł Szczepański); 34 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 1/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium - wymagania dla personelu (autor Paweł Szczepański); 33 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 8/2014: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle chemicznym, część 2 (autor Paweł Szczepański); 32 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 7/2014: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle chemicznym, część 1 (autor Paweł Szczepański); 31 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 1/2014: Nadtlenki organiczne - czy ich stosowanie jest bezpieczne?, część 3 (autor Bolesław Hancyk); 30 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 12/2013: Nadtlenki organiczne - czy ich stosowanie jest bezpieczne?, część 2 (autor Bolesław Hancyk); 29 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 11/2013: Nadtlenki organiczne - czy ich stosowanie jest bezpieczne?, część 1 (autor Bolesław Hancyk); 28 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 7/2013: ADR 2013 - zagadka klasyfikacyjna w klasie 2 (autor Bolesław Hancyk); 27 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 2/2013: Doradcy do spraw bezpieczeństwa - DGSA (autor Bolesław Hancyk); 26 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 12/2012: UWAGA! ADR zmienia filozofię funkcjonowania? (autor Bolesław Hancyk); 25 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 11/2012: Magazynowanie niebezpiecznych chemikaliów - tykająca bomba zegarowa, część 2 (autor Bolesław Hancyk); 24 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 4/2012: Magazynowanie niebezpiecznych chemikaliów - tykająca bomba zegarowa, część 1 (autor Bolesław Hancyk); 23 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 2/2012: Ochrona środowiska ważnym elementem systemów bezpieczeństwa chemicznego, część 2 (autor Bolesław Hancyk); 22 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 12/2011: Ochrona środowiska ważnym elementem systemów bezpieczeństwa chemicznego, część 1 (autor Bolesław Hancyk); 21 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 10/2011: Umowa europejska ADR - zmiany 2011-2013 (autor Bolesław Hancyk); 20 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 8/2011: Jaki zasięg harmonizacji w UE? (autor Bolesław Hancyk); 19 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 6/2011: Co oznacza harmonizacja według CLP? (autor Bolesław Hancyk); 18 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 4/2011: Rozpoznawanie zagrożeń podstawą klasyfikacji substancji niebezpiecznych (autorzy Bolesław Hancyk i Tadeusz Piotrowski); 17 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 2/2011: Nowa karta charakterystyki w ocenie praktyka, część 2 (autor Bolesław Hancyk); 16 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 1/2011: Nowa karta charakterystyki w ocenie praktyka, część 1 (autor Bolesław Hancyk); 15 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 11/2010: Czy pełna harmonizacja systemów klasyfikacji substancji niebezpiecznych w UE jest możliwa (autor Bolesław Hancyk); 14 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 9/2010: Bariery harmonizacji systemów ADR i CLP (autor Bolesław Hancyk); 13 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 7/2010: Ostrzegawcze nalepki i znaki - ważna rola w informacji o zagrożeniach (autor Bolesław Hancyk); 12 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 6/2010: Rola CLP w systemie bezpieczeństwa chemicznego UE (autor Bolesław Hancyk); 11 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 5/2010: Pakowanie i etykiety według REACH i CLP (autor Bolesław Hancyk); 10 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 4/2010: Karty charakterystyki - ważny element informacyjny (autor Bolesław Hancyk); 9 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 3/2010: REACH - meandry rejestracji substancji (autor Bolesław Hancyk); 8 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 2/2010: System REACH (autor Bolesław Hancyk); 7 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 1/2010: Czy reklasyfikacja substancji i mieszanin w systemie REACH będzie łatwa? (autor Bolesław Hancyk); 6 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 12/2009: Kompleksowy system bezpieczeństwa chemicznego w UE (autor Bolesław Hancyk); 5 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 11/2009: Przewóz niebezpiecznych chemikaliów (autor Bolesław Hancyk); 4 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 10/2009: Jak pakuje się niebezpieczne chemikalia? (autor Bolesław Hancyk); 3 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 9/2009: Klasyfikacja niebezpiecznych chemikaliów (autor Bolesław Hancyk); 2 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

- 8/2009: Podstawy bezpieczeństwa chemicznego (autor Bolesław Hancyk); 1 część cyklu "ABC bezpieczeństwa chemicznego"

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58832244