ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Zamówienie prenumeraty
miesięcznika ATEST

Zamawiam prenumeratę miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy:

Okres prenumeraty*

od

do

Wersja prenumeraty*

wersja papierowa

prenumerata PLUS (wersja papierowa + dostęp do PIT, prenumerata całoroczna)

Wersja papierowa dotyczy prenumeraty tradycyjnych zeszytów naszego czasopisma w okresie podanym przez zamawiającego. Prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej + roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej, który obejmuje publikacje od roku 2004. Najnowsze numery ATESTU będą dostępne w Portalu po dwóch miesiącach od ukazania się danego wydania.

- cennik prenumeraty,

- przewodnik po prenumeracie.

Liczba egzempalrzy

Liczba zamawianych egzemplarzy*:

Zamawiający (płatnik):

- Imię i nazwisko*:

- Nazwa firmy:

- Ulica, numer lokalu*:

- Kod pocztowy, miejscowość*:

- Adres e-mail*:

- Telefon kontaktowy:

- Numer NIP:

- Uwagi

Adres dostawy:

taki sam jak płatnika    Inny niż płatnika

Faktura VAT

Proszę o wystawienie faktury VAT. Jednocześnie upoważniam WCiKT SIGMA-NOT do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT zostanie wysłana po przyjeciu zamówienia pocztą tradycyjną.

Oświadczenie

Zamówienie prenumeraty złożone za pośrednictwem tego formularza jest realizowane przez Zakład Kolportażu WCiKT SIGMA-NOT, wydawcy miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy.

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:

Realizacji prenumeraty
Marketingowych (w tym informowania o prenumeracie i konferencjach ATESTU)
Przekazania innym podmiotom

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj. umożliwiające płatności internetowe, właściciel serwerów,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Proszę przepisać kod z obrazka do pola tekstowego poniżej*.

* pola, których wypełnienie jest wymagane

Informacje o cenie i innych formach zamówienia prenumeraty  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488031