ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2009

Halina Grześkiewicz

Halina  Grześkiewicz
Halina Grześkiewicz

Lubi być między ludźmi, lubi z nimi współpracować. Od dzieciństwa angażuje się w różnorodne działania społeczne. Halina Grześkiewicz pochodzi z Włoszczowy (woj. świętokrzyskie), gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Wkrótce po ukończeniu szkoły przyjechała do Zagłębia Śląsko Dąbrowskiego, założyła rodzinę i podjęła - w 1978 roku - pracę w Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych

i Antykorozyjnych "Izokor - Instal" w Dąbrowie Górniczej, gdzie przez rok pracowała w dziale finansowym, a później dostała propozycję przeniesienia się do działu bhp i p.poż. na stanowisko inspektora. Po ukończeniu szkolenia podstawowego dla służby bhp, podjęła pracę w proponowanym dziale bhp i ppoż., gdzie pracowała 17 lat. Wówczas było tam zatrudnionych pięciu pracowników, bowiem firma liczyła ponad tysiąc osób zatrudnionych na wielkich budowach, takich jak: FSO Tychy,, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, Huta Katowice, Elektrownia Opole itp. Pracownicy "Izokoru" byli zatrudniani również na budowach zagranicznych.

W roku 1982 zdobyła uprawnienia technika bhp, kończąc stosowne Studium Policealne w Chorzowie, co przyczyniło się do awansu na stanowisko specjalisty; z czasem została kierownikiem działu. Przyznaje, że szkołą życia, kształtującą umiejętności podejmowania szybkich decyzji w trudnych warunkach, były dla niej liczne delegacje służbowe po całym kraju.

Oprócz pracy zawodowej, aktywnie uczestniczyła w działalności społecznej. Była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego "Bu dowlani" oraz - przez dwie kadencje - przewodniczącą tej organizacji. Pełniła także funkcję członka prezydium Miejskiego Porozumienia Związków

Zawodowych w Dąbrowie Górniczej. Była również przewodniczącą zakładowego Koła PTTK, organizując życie turystyczne, członkiem LOK w Dąbrowie Górniczej - brała udział w zawodach miejskich, jak i ogólnokrajowych w strzelectwie sportowym z KBKS, zdobywając dyplomy i nagrody. Pracowała społecznie w komitetach rodzicielskich i w Radzie Szkoły.

W 1994 roku zmieniła pracę. Została specjalistą ds. bhp i ppoż. w nowo utworzonej firmie "Makro Cash and ŹCary" w Sosnowcu. Nowa firma zatrudniała około 800 osób, wchodziła na rynek polski, dopiero się organizowała; jej menedżerowie mieli dość egzotyczne pojęcie o sprawach bezpieczeństwa pracy. Halina Grześkiewicz musiała zajmować się nie tylko zwykłymi zadaniami służby bhp, ale odbierać zużytą i wydawać nową odzież roboczą, przydzielać pracownikom szafki odzieżowe - i to dla wszystkich trzech zmian. Zdarzało się często, że przed piątą rano podstawiano pod jej dom samochód z firmy, bo konieczna była wymiana odzieży dla zmiany nocnej. Trudno funkcjonować dłużej w takim systemie organizacyjnym, toteż po roku przeszła do pracy w Spółdzielczości Mieszkaniowej - najpierw do SM "Lokator " w Dąbrowie Górniczej, a w roku 1997 do SM "Hutnik" w Sosnowcu.

Halina Grześkiewicz pracowała i pracuje dotychczas jako specjalista ds. bhp i ppoż. Należała do współzałożycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Warszawie, uczestniczyła w Zjeździe w 1993 r. i od początku istnienia stowarzyszenia jest jego aktywnym członkiem; przez kilka lat pracowała w komisji rewizyjnej. Obecnie jest prezesem oddziału katowickiego. Jest także członkiem Zarządu Głównego. Należała do współzałożycieli Oddziału w Katowicach (1993 r.).

Przed dziesięciu laty los Oddziału Katowice zdawał się być przesądzony - pozostało w nim zaledwie 16 członków. Halinę Grześkiewicz wybrano wówczas na prezesa; rozpoczęła odbudowywanie organizacji i trwa to już trzecią kadencję. Obecnie oddział śląski jest najliczniejszy - ma 152 członków. Zdaniem Haliny Grześkiewicz, duża w tym zasługa także kierownictwa OIP w Katowicach, które sprzyja promocji działalności Oddziału, wspomagając spotkania członków nieodpłatnymi prelekcjami prowadzonymi przez inspektorów pracy.

Jest członkiem komisji specjalistycznych przy OIP w Katowicach. Otrzymała wyróżnienia za pracę zawodową i społeczną, ostatnio złoty medal za długoletnią służbę, przyznany przez Prezydenta RP.

Jeszcze o hobby. Z działalności, którą rozwijała w PTTK, pozostało jej zamiłowanie do turystyki - zwłaszcza do górskich tras w Tatrach, Beskidach czy Bieszczadach; bardzo lubi też morze.

Halina Grześkiewicz swoim zaangażowaniem udowodniła, że można pogodzić wiele różnych zajęć i zainteresowań, pod warunkiem, że zostaną dobrze zaplanowane i konsekwentnie realizowane.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850667