ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Bezpieczne napięcie

Nasz stały Czytelnik, p. R.B., przysłał do redakcji pytanie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu z 8.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. Nr 81/90, poz. 473) napięcie dotykowe (lub robocze) uważa się za bezpieczne, jeżeli w określonych warunkach środowiskowych (korzystnych lub niekorzystnych - granica 1000 omów) wynosi:
- 50 V - prąd przemienny o częstotliwości od 15 do 500 Hz (w warunkach korzystnych),
- 120 V - prąd stały (w warunkach korzystnych),
- 25 V - prąd przemienny o częstotliwości od 15 do 500 Hz (w warunkach niekorzystnych),
- 60 V - prąd stały (w warunkach niekorzystnych).
Z moich informacji wynika, że ww. rozporządzenie już nie obowiązuje. Ile wynoszą więc obecnie napięcia bezpieczne i jaka jest ich podstawa prawna?

Wymagania, jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna zasilana napięciem bezpiecznym, określa Polska Norma PN-IEC 60364-4-41:2000 w punkcie 411. Norma ta została wprowadzona do obowiązkowego stosowania rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 38, poz. 456; zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1104) - poz. 82 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z pkt 411.1.4.3 wyżej powołanej normy, dla obwodów nieuziemionych (Safety extralow voltage - SELV) za napięcie bezpieczne uważa się napięcie znamionowe 25 V wartości skutecznej prądu przemiennego lub 60 V nietętniącego prądu stałego. Natomiast dla obwodów uziemionych (Protective extra-low voltage - PELV) pkt 411.1.5.2. normy przewiduje następujące wartości:
- 25 V wartości skutecznej napięcia prądu przemiennego lub 60 V napięcia nietętniącego prądu stałego gdy urządzenia są użytkowane normalnie tylko w suchych pomieszczeniach oraz nie przewiduje się dotknięcia części czynnych dużą powierzchnią ciała ludzkiego;
- 6 V wartości skutecznej napięcia prądu przemiennego lub 15 V napięcia nietętniącego prądu stałego we wszystkich pozostałych przypadkach.

A.S.

Dodaj swój komentarz


Fala: Dlaczego Minister nie ma obowiązku uzasadnienia swojej decyzji dlaczego akurat takie wartośći, a nie inne ? Jeżeli ktoś nie wie dlaczego, niech się zwróci do swojego bhp-owca ?? (2002-04-14)

gringo: Bardzo interesujący artykuł (2002-04-19)

Si: Fala ale komentujesz zostaw gdzieś info.z kontaktem (2002-04-25)

Fala: Może doczekamy, że wszelkie prawo nie będzie wymagało żadnych komentarzy. Bo w obecnym czasie " knot na knocie " Jak By ktoś miał podobne odczucia możemy wymienić uwagi (2002-04-29)

Fala: E-mail podaję dl Si : falafala@o2.pl (Powyżej nie wyświetliło. Komunikator nie wyswietla wpisanego adresu ) (2002-04-29)

kobn: spoko fenk przydało się (2008-05-20)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2002

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58851004