Tematyka

Pakiety konferencyjne

Warsztaty

Ośrodek konferencyjny

Poprzednie konferencje


Rejestracja

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99

e-mail: konferencja@atest.com.pl

20-22 listopada 2019 r.
Zegrze koło Warszawy
Hotel 500

 

Zarządzanie w ogóle, w tym także zarządzanie bezpieczeństwem pracy, to sztuka łączenia i stosowania środków, którymi powinno dysponować przedsiębiorstwo, aby mogło osiągnąć zaplanowane cele z maksymalną skutecznością. Jego istotą jest podejmowanie decyzji, które zawsze są obarczone ryzykiem, czyli mierzalną niepewnością realizacji postawionych celów. Bezpieczeństwo i ryzyko to dwie kategorie tworzące nierozłączną i dopełniającą się parę. Ponieważ definicyjnie bezpieczeństwo samo w sobie zawiera akceptowalny poziom ryzyka, powinien on być podstawą podejmowania racjonalnych decyzji związanych ze wszystkimi elementami środowiska pracy (ludźmi, obiektami, otoczeniem, organizacją). Jednym z najpoważniejszych problemów w procesie zarządzania bezpieczeństwem (ryzykiem), zarówno od strony umiejętności, jak i odpowiedzialności prawnej, jest dobór i stosowanie środków redukcji ryzyka pozwalających je zminimalizować do poziomu akceptowalnego. Ani normy, ani przepisy prawne nie podają zasad radzenia sobie z tym niezwykle ważnym problemem. W związku z tym na konferencji ATESTU podejmiemy próbę odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Na przykład: co to znaczy poziom ryzyka akceptowalnego i jakie przyjąć kryteria jego akceptacji bądź dyskwalifikacji? Jak przekładać oszacowany poziom ryzyka na cechy środków redukcji? Jak łączyć cechy środków technicznych, proceduralnych i behawioralnych w akceptowalną całość? Jak badać wypadki, aby służyły nie tylko statystykom, ale też prewencji? Czy wdrażanie w zakładach pracy norm dotyczących systemów zarządzania ma sens praktyczny?

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych i laboratoriów badań środowiska pracy

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

przedstawiciele związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy

Planowana tematyka konferencji

Co to jest bezpieczeństwo?

Istota wydarzenia wypadkowego

Ocena ryzyka to praktyczne narzędzie inżynierskie

Zasady bezpieczeństwa kompleksowego

Efekty wdrażania systemów zarządzania bhp

Neutralizacja zagrożeń, czyli jak bezpiecznie współżyć z zagrożeniami

Zasady doboru, stosowania i kontroli technicznych środków ochronnych

Rola normalizacji w kształtowaniu bezpieczeństwa

Czym jest i do czego zmierza kultura bezpieczeństwa pracy?

Zarządzanie zdrowiem pracowników

Środki motywowania do bezpiecznych zachowań

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem