ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 1999
Najlepsze publikacje na łamach ATESTU

Stanisław Kowalewski

Za publikację "Co począć ze starymi prasami", która ukazała się na łamach Atestu w ubiegłym roku, Stanisław Kowalewski otrzymał wyróżnienie Złote Szelki. W artykule tym podjął w sposób wzorcowy zagadnienie dotyczące zapewnienia podobnego poziomu ryzyka przy różnych typach pras. Dr inż. S. Kowalewski jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Warszawskiej, chociaż po ukończeniu technikum mechanicznego podjął studia polonistyczne, stąd pewnie znakomita jakość językowa jego tekstów. Jest ekspertem od pras, odwiedził wiele krajów, w których pomagał uruchamiać polskie urządzenia i szkolił miejscową kadrę.
Po studiach pracował jako asystent w Zakładzie Metrologii Politechniki Warszawskiej, później w OBR PLASOMET, następnie w CIOP, gdzie kierował pracownią zagrożeń mechanicznych, obecnie w ELOKON Polska, firmie, która specjalizuje się w nowoczesnych technikach bhp dla przemysłu.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444765