ATEST Ochrona Pracy

22 października 2018 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2017

Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną

Do formalnego zawarcia umowy o pracę dochodzi na skutek złożenia zgodnych oświadczeń woli przez jej strony. W prawie cywilnym wyróżnia się sześć wad oświadczeń woli, które mogą zniweczyć cel czynności prawnej opartej na tego typu oświadczeniu. Jedną z nich jest pozorność czynności prawnej, która prowadzi do jej uznania za nieważną z mocy samego prawa (zob. art. 83 § 1 zd. 1 k.c.)...

Więcej w listopadowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31216269