ATEST Ochrona Pracy

29 maja 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie    

2017-05-26 17:21

Ergonomia niepełnosprawnym


W dniach 21-22 listopada 2017 r. odbędzie się w Łodzi XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ergonomia niepełnosprawnym” pod tytułem „Aktywizacja społeczna i zawodowa”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej, Polskie Towarzystwo Ergonomiczna – oddział w Łodzi, Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.
Celem konferencji jest przedstawienie czynników wpływających na aktywizację życia osób z niepełnosprawnościami, problemów jakie napotykają przy włączaniu się w życie społeczne i zawodowe oraz przy wykonywaniu codziennych podstawowych czynności. Zaprezentowanie dorobku badawczego i projektowego oraz potrzeb wynikających z praktycznego działania na rzecz tych osób.
Organizatorzy zapraszają do przygotowania referatów mieszczących się w następujących obszarach problemowych:
– Kierunki rozwoju ergonomii na rzecz integracji zawodowej i społecznej,
– Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i osób dojrzałych „50+”,
– Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy,
– Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– Nowe formy rehabilitacji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej, medycznej) i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Kierunki oraz tendencje rozwoju ergonomii rehabilitacyjnej,
– Prawne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
– Rozwiązania poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnościami i osób dojrzałych „50+”,
– Osiągnięcia informatyki w służbie niepełnosprawności,
– Innowacyjne rozwiązania techniczne dla osób niepełnosprawnych,
– Medyczny aspekt w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i dojrzałych „50+”.

Więcej informacji: http://www.mken.woiz.pl

  poprzednie    

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 25172538