ATEST Ochrona Pracy

17 października 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Sprawy ochrony pracy przedstawiane są zbyt często w sposób szablonowy i mało przekonujący. W rezultacie nie przywiązują do nich wagi pracodawcy i pracownicy. Tak być nie musi. Znane są nam instytucje i ludzie, którzy w sposób twórczy zajmują się sprawami bhp. Naszym celem jest upowszechnianie twórczych dokonań w dziedzinie promocji zagadnień ochrony pracy. W celu promocji takich właśnie działań redakcja miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy ogłasza co roku kolejną edycję konkursu ZŁOTE SZELKI.

Laureaci wyróżnienia ZŁOTE SZELKI to ludzie od lat związani z ochroną pracy, którzy ją tworzą, propagują, dla których jest zawodem, pasją i źródłem satysfakcji.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31174280