ATEST Ochrona Pracy

20 lipca 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Sprawy ochrony pracy przedstawiane są zbyt często w sposób szablonowy i mało przekonujący. W rezultacie nie przywiązują do nich wagi pracodawcy i pracownicy. Tak dalej być nie powinno. Znane są nam instytucje i ludzie, na razie niezbyt liczni, którzy w sposób twórczy zajmują się sprawami bhp. Naszym celem jest upowszechnianie twórczych dokonań w dziedzinie promocji zagadnień ochrony pracy. W celu promocji takich właśnie działań redakcja miesięcznika Atest - Ochrona Pracy ogłaszać będzie co roku kolejną edycję konkursu ZŁOTE SZELKI w następujących kategoriach:
-artykuł (cykl artykułów) poszerzający wiedzę o problemach bhp lub inspirujący do działan profilaktycznych, opublikowany w ATEŚCIE,
-edukacja w zakresie bhp i ergonomii,
-promocja ochrony pracy, a zwłaszcza zasad bezpiecznej pracy
- to preambuła regulaminu Kapituły wyróżnienia ZŁOTE SZELKI przygotowana w 1997 roku przez pomysłodawcę wyróżnienia redaktora Jerzego Knyziaka.

Czwarta kategoria: praca dyplomowa (magisterska lub inżynierska) poświęcona problematyce bezpieczeństwa pracy i ergonomii, powstała na podstawie decyzji podjętej przez Kapitułę podczas posiedzenia w Krobielowicach 11 maja 2006 roku.

Laureaci wyróżnienia ZŁOTE SZELKI to ludzie od lat związani z ochroną pracy, którzy ją tworzą, propagują, dla których jest zawodem, pasją i źródłem satysfakcji. W pewnym sensie podważają oni aktualność sformułowania zawartego w preambule, mówiącego o niezbyt licznej grupie ludzi zajmujących się sprawami bhp. "Złotoszelkowicze" to spore grono osób wyróżniających się w naszej branży.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 25966149