ATEST Ochrona Pracy

23 listopada 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

O ATEŚCIE

ATEST jest ogólnopolskim czasopismem o ponad 60-letniej tradycji (rok założenia 1947), adresowanym do specjalistów bhp, pracodawców i osób zainteresowanych doskonaleniem warunków pracy. Pomagamy pracodawcom i pracownikom służby bhp w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy. Zamieszczamy omówienia przepisów oraz ich wykazy, porady prawne, informacje o nowościach technicznych, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy.
Nakład czasopisma wynosi ok. 6 tys. egzemplarzy kolportowanych na terenie całego kraju.
[Statystyka odwiedzin naszego serwera WWW]


ISSN 1230-4700
e-ISSN 1689-0051
NR INDEKSU 333115

 

Redakcja:

Redakcja: Robert Kozela (redaktor naczelny), Zofia Lejko (zastępca redaktora naczelnego), Aleksandra Nazimek (redaktor)

Projekt graficzny okładki: Wojciech Kwiecień-Janikowski

Projekt graficzny numeru: Beata Włodarczyk

Stali współpracownicy: Bronisław Bieś, Stanisław Kowalewski, Włodzimierz Łabanowski, Andrzej Nowak, Aleksander Stukowski, Lesław Zieliński

Rada Konsultacyjna: Piotr Kaczmarek, Janusz Krasoń, dr Włodzimierz Piłaciński, prof. Ryszard Studenski, Paweł Szczepański


Adres:

ATEST-Ochrona Pracy
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków,
tel./fax: (+48) 12-422-64-99
tel.: (+48) 12-432-04-00
e-mail: redakcja@atest.com.pl

Wydawca:

Sigma-NOT

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Kontakt:
Biuro spółki - sekretariat
tel.: (+48) 22-818-09-18, (+48) 22-818-98-32
faks: (+48) 22-619-21-87
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www: www.sigma-not.pl

Dla autorów:

- Zasady etyki dotyczące materiałów autorskich publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27574436