ATEST Ochrona Pracy

18 sierpnia 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wypadki

Wypadki

Wypadki przy pracy

Prezentujemy wybrane wypadki zgłoszone w ciągu ostatnich miesięcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<<< Poprzednie

 

Maj 2018 - Lipiec 2018

Woj. kujawsko-pomorskie: Na terenie budowy jazu na rzece (budowli hydrologicznej) pracownik po zakończeniu pracy zbliżył się do brzegu rzeki w celu zmycia zaprawy z narzędzi budowlanych. Wpadł do wody, a następnie został zassany przez rurę odpływową o długości około 24 metrów. Ciało poszkodowanego zostało znalezione po drugiej stronie instalacji odpływowej jazu.

Woj. kujawsko-pomorskie: W zakładzie naprawy taboru kolejowego ślusarz obsługiwał zespół czterech butli przeznaczonych do magazynowania sprężonego tlenu, które były ustawione na zewnątrz hali produkcyjnej. Doszło do rozszczelnienia się przewodu przesyłowego i zapłonu, co doprowadziło do zapalenia się odzieży roboczej mężczyzny. Poszkodowany doznał licznych oparzeń ciała.

Woj. łódzkie: Na terenie budowy operator koparki próbował wjechać do remontowanego budynku przez otwór wykuty w ścianie. Podczas wykonywania manewru, wychylił się z kabiny w celu obserwacji drogi wjazdowej do środka budynku. W momencie dojeżdżania doszło do przygniecenia głowy mężczyzny do ściany przez krawędź kabiny. Operator poniósł śmierć na miejscu.

Woj. łódzkie: W mleczarni pracownica wykonywała próbę oznaczenia procentowego zawartości tłuszczu w mleku metodą Gerbera. Podczas wykonywania pomiaru doszło do pęknięcia tłuszczomierza i wycieku mieszaniny kwasu siarkowego, mleka i alkoholu izoamylowego. W wyniku wydarzenia poszkodowana doznała poparzenia prawej strony twarzy (oparzenia pierwszego stopnia).

Woj. śląskie: Na terenie firmy zajmującej się produkcją kruszywa, w czasie rozładunku odpadów z samochodu ciężarowego z naczepą typu "wanna", doszło do przewrócenia się pojazdu. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca znajdujący się w kabinie samochodu, który doznał ogólnych potłuczeń.

Woj. śląskie: Na terenie huty w czasie ściągania zgarów ze zbiornika zalewowego maszyny odlewniczej doszło do zetknięcia się odzieży roboczej pracownika z palnikiem podgrzewającym zbiornik. W wyniku zapalenia się odzieży poszkodowany doznał poparzenia pleców I i II stopnia.

Woj. śląskie: Na terenie lasu w miejscu usuwania wykrotów pracownik odcinał karpę korzeniową od pnia. W czasie wykonywania pracy nastąpiło nagłe odbicie naprężonego pnia, który uderzył mężczyznę. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał złamania kości podudzia prawej nogi.

Woj. śląskie: Pracownik budowy wodociągu podczas wychodzenia z wykopu, w którym wytyczano oś wodociągu, trzymaną w ręku łatą geodezyjną dotknął skrajnego toru linii napowietrznej z przewodami roboczymi o napięciu 20 kV. W wyniku zdarzenia doznał poparzenia II stopnia obu rąk.

Woj. śląskie: Pracownik przecinał pręty zbrojeniowe szlifierką kątową w miejscu budowy ogrodzenia. W czasie wykonywania pracy doszło do rozerwania się tarczy urządzenia. Odrzucone fragmenty tarczy uderzyły i zraniły lewą rękę mężczyzny.

Woj. śląskie: W czasie załadunku odpadów wielogabarytowych do samochodu - śmieciarki pracownik, który znajdował się na krawędzi komory zasypowej, został dociśnięty przez łopatę podgarniającą odpady do obudowy komory zasypowej pojazdu. W wyniku zdarzenia doznał zmiażdżenia podudzia lewej nogi.

Woj. świętokrzyskie: W firmie zajmującej się recyklingiem złomu oraz produkcją stopów aluminiowych w hali produkcyjnej doszło do eksplozji pieca do wytopu aluminium. W wyniku zdarzenia trzech pracowników doznało uszkodzenia słuchu.

Woj. wielkopolskie: Na terenie hali obróbki metalu pracownik, w porze nocnej, przy użyciu szlifierki taśmowej czyścił metalowy element. W czasie wykonywania pracy doszło do kontaktu palców prawej ręki z będącą w ruchu taśmą. Mężczyzna doznał urazu palca.

Woj. zachodniopomorskie: Pracownica stanęła na niezabezpieczonym włazie schodowym na poddaszu sklepu i spadła z wysokości około 2 m na posadzkę. Doznała stłuczenia głowy i kręgosłupa szyjnego.

(Źródło: GIP)

 

<<< Poprzednie

 

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30603437