ATEST Ochrona Pracy

18 czerwca 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

LEKCJE BHP
Lesław Zieliński
Murarz-tynkarz, cz. 4

Murarze-tynkarze wykonują nie tylko prace z podwyższeń lub na wysokości, ale również prace poniżej poziomu gruntu, np. w wykopach. Pracom w wykopach autor poświęca kolejną część cyklu. Wiążą się one z wieloma zagrożeniami, więc wymagają odpowiedniego zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego.

NAUKA I TECHNIKA
K. Kozak, M. Majka, J. Mazur
Radon - naturalny czynnik rakotwórczy na stanowiskach pracy

Radon jest gazem promieniotwórczym, ma tendencję do gromadzenia się nie tylko w kopalniach i jaskiniach, ale też w budynkach, w szczególności w podziemiach, piwnicach i na dolnych kondygnacjach. Jest czynnikiem naturalnym, ale jego wysokie stężenia w budynkach niejednokrotnie przekraczają normy i stają się szkodliwe.

TARGI
Zofia Lejko
SAWO 2018

Na przestrzeni lat ciepłota relacji wystawców do targów SAWO ulegała zmianie. Był czas, kiedy wydawało się, że internet wyeliminuje potrzebę bezpośredniego kontaktu przedstawicieli firm z potencjalnymi klientami. Jak to wyglądało podczas ostatnich targów SAWO w Poznaniu, przeczytacie Państwo w reportażu z tej imprezy.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30031693