ATEST Ochrona Pracy

24 listopada 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

LUDZIE I WYDARZENIA
Aleksander Stukowski
Gazownictwo

W zależności od rodzaju węgla i stosowanej instalacji otrzymujemy jako podstawowy produkt koks, a jako uboczny - gaz i mówimy wtedy o koksownictwie; w gazownictwie odwrotnie - głównym produktem jest gaz, a koks - ubocznym. Przedmiotem artykułu z cyklu "Historia techniki" jest gazownictwo.

PRZEPISY I NORMY
W. Łabanowski
Przepisy dotyczące oceny zgodności i nadzoru rynku

Równolegle z ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (DzU poz. 542, ze zm.) nadal obowiązuje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: DzU z 2016 r., poz. 655, ze zm.). Autor wyjaśnia różnice między starym i nowym systemem oceny zgodności.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Adrian Kampa
Bezpieczna współpraca pomiędzy człowiekiem i robotem

Autor omawia problematykę związaną z zachowaniem bezpieczeństwa podczas interakcji pomiędzy człowiekiem a robotem. Przedstawia normy dotyczące bezpieczeństwa pracy przemysłowych robotów współpracujących (ang. collaborative robots) oraz robotów do obsługi osobistej (ang. personal care robots).

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27582288