ATEST Ochrona Pracy

16 grudnia 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

PRZEPISY I NORMY
Piotr Wąż
Prawa i obowiązki pracownika - honorowego krwiodawcy

Sytuację prawną pracowników będących honorowymi krwiodawcami regulują określone przepisy. Autor w przygotowanym opracowaniu przybliża praktyczne aspekty związane z realizacją uprawnień przysługujących tej grupie pracowników.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Szymon Tylka
Ryzyko w pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Autor opisuje charakterystyczne zagrożenia zawodowe występujące w środowisku pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym. Porównuje ocenę ryzyka dla prac wykonywanych przez leśniczego przeprowadzoną dwoma metodami: wg PN-N-18002 i Risk Score. Podpowiada, którą z nich warto wybrać.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Włodzimierz Łabanowski
Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna - wymagania prawne

Sygnały świetlne i dźwiękowe przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników określane są terminem "sygnały bezpieczeństwa". Pracodawca powinien zapewnić stosowanie ich tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia np. środkami ochrony zbiorowej.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31661604