ATEST Ochrona Pracy

17 października 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

ERGONOMIA
Zbigniew Jóźwiak
Wsporniki nadgarstków

Jednym z technicznych sposobów profilaktyki dolegliwości bólowych w okolicy nadgarstka miało być użycie tzw. wsporników nadgarstków podczas pracy myszą komputerową. Niestety nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje, zaczęły pojawiać się doniesienia na temat szkodliwości ich użycia.

LUDZIE I WYDARZENIA
Katarzyna Popiołek, Ryszard Studenski
Czy broń myśliwska strzela sama?

Wypadki na polowaniach nie są wypadkami przy pracy i dlatego nie są przedmiotem ewidencji i szczegółowych badań. Częstość zdarzeń wypadkowych i stopień ich ciężkości są w polskim myślistwie niedokładnie szacowane. Nie wiadomo, ile osób ginie, a ile zostaje rannych na polowaniach.

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Grzegorz Gralewicz, Beata Świątkowska
Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu

Izolowanie obszaru prac od otoczenia, stosowanie odpowiednich środków technicznych eliminujących emisję azbestu do środowiska, prawidłowy dobór i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej to podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest - o czym w artykule.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31174184