ATEST Ochrona Pracy

21 lutego 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

ZDROWIE
Magdalena Szulc-Dajerling
Dermatozy w przemyśle - przyczyny, skutki i zapobieganie

Dermatozy zawodowe skóry powstają na skutek czynników chemicznych, fizycznych i mechanicznych. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która opracowała trzystopniowy program profilaktyki chorób zawodowych, najlepszym "lekarstwem" na choroby zawodowe skóry jest zapobieganie ich powstawaniu.

ORGANIZACJA I EKONOMIKA
Marlena Sobczak, Małgorzata Warechowska
Ocena stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Autorki omawiają pracę inżynierską dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie powiatu węgorzewskiego. Ocenie poddano 30 indywidualnych gospodarstw rolnych, z których 27 prowadziło działalność roślinno-zwierzęcą, a 3 - jedynie roślinną.

ABC BHP
Zbigniew Jóźwiak
S jak siedzisko, cz. 4

W ATEŚCIE 9/2017 autor opisał pierwszy element mebla przeznaczonego do siedzenia - siedzisko. Kolejny - oparcie - szczegółowo omówił w numerze 10/2017. Trzecią część cyklu (w tym numerze na str. 50) poświęcił mechanizmom krzeseł. Natomiast w wydaniu lutowym zajmie się siedziskami alternatywnymi.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin: 28685395