ATEST Ochrona Pracy

24 września 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Anna Łuczak
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W 4. części cyklu "Karta charakterystyki w służbie bhp" autorka przedstawia sekcje 4, 5 i 6 karty charakterystyki, które powiązane mogą być z innymi procedurami w przedsiębiorstwach, a mianowicie z zasadami działania w sytuacjach awaryjnych, w przypadku pożaru i uwolnienia materiału do środowiska.

ZDROWIE
Daniel Veltzé
Szczepienia ochronne dla wybranych grup zawodowych

Pewne grupy zawodowe mają do czynienia z różnorodnymi zagrożeniami ze strony biologicznych czynników chorobotwórczych. Pracodawcy powinni w związku z tym podejmować różne działania ochronne, a jedną z najskuteczniejszych metod profilaktyki zakażeń zawodowych są właśnie szczepienia ochronne..

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Małgorzata Tarczoń
Środowisko pracy personelu medycznego, cz. 3

W tym cyklu autorka opisała czynniki fizyczne (ATEST 3/2017) i chemiczne (4/2017). W trzeciej części koncentruje się na czynnikach biologicznych, na które personel medyczny jest narażony w zasadzie stale, a które mogą w negatywny sposób wpłynąć na stan zdrowia, obniżyć sprawność fizyczną i psychiczną.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 26862531