ATEST Ochrona Pracy

20 sierpnia 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

w następnym numerze...

WYPADKI I AWARIE
Andrzej Nowak
Upadek z wysokości

Pracownicy usuwający z dachu płyty azbestowo- cementowe nie byli zabezpieczeni ani przed upadkiem z wysokości, ani przed szkodliwym, rakotwórczym działaniem azbestu. Przed załamaniem się poszycia dachu i upadkiem miała ich chronić drewniana paleta położona na dachu. Nie ochroniła

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO
Karolina Kozłowska
Technologia RFID a automatyzacja procesu ewakuacji

Ewakuacja jest stresogennym procesem: nie można jej przewidzieć, nagle odrywa pracowników od czynności i niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia. Nerwowość utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Autorka pisze, jak system zarządzania ewakuacją może ją ułatwić.

LUDZIE I WYDARZENIA
Aleksander Stukowski
Instrumenty geodezyjne

O teodolitach, niwelatorach, łatach niwelacyjnych, reperach, tachimetrach i in. autor pisze w kolejnym odcinku historii techniki. Całe to instrumentarium związane jest z geodezją, która należy do najstarszych dziedzin nauki i techniki. Przykładem praktycznego zastosowania miernictwa w starożytności jest piramida Cheopsa.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 30629051