ATEST Ochrona Pracy

29 maja 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Seminarium
"Bhp w nauce i szkolnictwie wyższym"
BeNiSz 2017

Pracowników służby bhp w uczelniach i instytutach naukowych łączą wspólne, unikalne problemy bhp. Celem seminarium, które odbędzie się w Krakowie w dniach 30 maja - 1 czerwca br. jest wymiana doświadczeń m.in. dotyczących spraw bezpieczeństwa w laboratoriach.

Program seminarium pokrywa się z ramowym programem szkolenia okresowego pracowników służby bhp, umożliwiając uzyskanie zaświadczenia o odbyciu takiego szkolenia.

Rejestracja on-line

Proponowane bloki tematyczne:

I. Tematy prezentowane przez uczestników seminarium - na bazie własnych doświadczeń: Wypadki pracowników i studentów. Problemy techniczne w budynkach dydaktycznych i laboratoryjnych. Dobre praktyki w zakresie: oceny ryzyka, instrukcji i procedur bezpieczeństwa, praktycznej realizacji przepisów bhp w uczelniach, szkolenia bhp naukowców i studentów itp.

II. Tematy prezentowane przez zaproszonych wykładowców: Przedstawiciele PIP oraz WSSE omówią problemy często występujące w uczelniach i odniosą się do otrzymanych wcześniej pytań. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji w uczelniach. Zagrożenia psychospołeczne w pracy nauczycieli akademickich. Bezpieczeństwo w akademikach. Bezpieczeństwo w trakcie imprez. Metody aktywizujące w szkoleniach bhp.

Uczestników zapraszamy do zgłaszania problemów, zagadnień, pytań do omówienia podczas seminarium. Zamieszczamy otwartą listę tematów, która będzie na bieżąco aktualizowana [Pobierz]. Zgłoś swoją prezentację lub pytanie na benisz@atest.com.pl

W materiałach uczestnicy seminarium otrzymają m.in. książkę Lesława Zielińskiego "22 zadania służby bhp. Standardy działania"

 

Termin: 30 maja (wtorek) - 1 czerwca (czwartek) 2017 r.

Pobierz: Wstępny harmonogram seminarium

Miejsce seminarium: Kraków - Przegorzały, Dom Gościnny UJ: www.dg.uj.edu.pl/przegorzaly

Seminarium, szkolenie okresowe dla służby bhp organizowane jest przez redakcję miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy i firmę szkoleniową Progres Doradztwo Gospodarcze.

Koszty uczestnictwa (opłata nie obejmuje noclegów):

1) 900,00 zł/osoba (usługa zwolniona z podatku VAT) w przypadku uczestnictwa w seminarium i przystąpienia do egzaminu ukończenia szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp lub

2) 900,00 zł/osoba (usługa zwolniona z podatku VAT) w przypadku uczestnictwa jedynie w seminarium pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o finansowaniu seminarium w całości ze środków publicznych (wzór oświadczenia do pobrania) lub

3) 900,00 zł/osoba (+ podatek VAT 23%, tj. 1107,00 zł brutto) w przypadku uczestnictwa jedynie w seminarium i niezłożenia oświadczenia o finansowaniu seminarium w całości ze środków publicznych.

Opłata obejmuje: udział w seminarium, materiały szkoleniowe, 3 obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe.

Zgłoszenia na seminarium i opłaty przyjmowane są do 28 kwietnia 2017 r. (po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc)

Wpłaty na konto: 14 1140 2017 0000 4502 0510 3421. W tytule przelewu proszę wpisać "Seminarium Benisz 2017" i podać imię i nazwisko uczestnika. Dane odbiorcy przelewu: Progres Doradztwo Gospodarcze, ul. Nowosądecka 16, 42-202 Częstochowa, NIP 5732216015.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania seminarium. W przypadku odwołania seminarium przez organizatorów uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty.

Noclegi


Dom Gościnny UJ

Uczestnicy indywidualnie dokonują rezerwacji noclegów. Ceny dla uczestników seminarium w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach:

- pokoje 1-osob.: 145 zł ze śniadaniem,

- pokoje 2-osob.: 200 zł ze śniadaniem (100 zł od osoby),

- pokoje 3-osob.: 255 zł ze śniadaniem (85 zł od osoby).

Hasło do rezerwacji: "Benisz", rezerwacje przesyłać na adres: halina.zabczynska@uj.edu.pl lub dg.przegorzaly@uj.edu.pl. Kontakt telefoniczny: 12 429 76 32, 506 00 66 53.

Sekretariat seminarium:

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12 432 04 00, tel./fax 12 422 64 99
e-mail: atest@atest.com.pl

Rejestracja on-line

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 25172567