ATEST Ochrona Pracy

17 października 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Jednosobowa firma - obowiązki bhp

Liczba wpisów: 19.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Jędrek: NIEJASNY:( (2018-06-19)

Jędrek: Tak po chłopsku to wpis Twój (treść,brak frazy, zcy jalk tam zwać)jest niekompletny, przez co nie jasny raczej! (2018-06-19)

D.D.: Ale o co Ci Jędrek chodzi, tak po chłopsku? Bo wybacz nie rozumim. (2018-06-19)

Jędrek: Do D.D...(...)Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ..............:)To coś innego?, a różni się, bom pojąć nie mógł wpisu Twego:) (2018-06-17)

Wiki: Kodek (od koder-dekoder) – urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału. (2018-06-17)

D.D.: Jest jeszcze Kodek wykroczeń i w nim kilka ciekawych przepisów np: Art. 70 § 1. Kto będąc niezdolnym do czynności dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonywania takiej czynności przez osobę niezdolną podlega karze aresztu albo grzywny. I co wy na to? (2018-06-17)

rozumić: to trza umić. A wy niby wicie ale nie roumicie. (2018-06-14)

Jędrek: Oj tam....zaraz z Częstochowy:)....może spod CZ....:) (2018-06-14)

expert: Jędrek z Częstochowy ma rację. (2018-06-14)

Jędrek: Do ,,a co"...(...)Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.(...)...:) (2018-06-14)

Jędrek: Wystarczy przeczytać w kp:) (2018-06-14)

a co: ma art 211 K.p. do osoby samozatrudniającej się i osób (nie pracowników) wykonujących zlecone prace??? (2018-06-14)

Jędrek: ....e może ciekawiej! art.207 par.2 w związku z art.304.1 i art.211....:) (2018-06-12)

dopytuję?: A jeśli umowa zlecenia (wykonywania czynności) dotyczy rozdawania (roznoszenia) ulotek reklamowych? Albo umowa o dzieło (osiągnięcie rezultatu) jest realizowana poza siedzibą firmy zlecającej? To co i jak ma zapewnić? (2018-06-12)

expert: Jeżeli zatrudniasz inne osoby na podstawie umów cywilnych, wtedy masz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych osób. Jeżeli na terenie Twojego zakładu pracują pracownicy innego pracodawcy, to właściciel również powinien zapewnić bezpieczeństwo warunków pracy. Przykładowo przepisy prawa budowlanego nie dotyczą pracodawców, a właścicieli lub użytkowników budynków, więc wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej jest obowiązkiem niezależnie od statusu przedsiębiorcy, czy pracodawcy. W odniesieniu do pracowników cywilnoprawnych zastosowanie znajdują: art. 304 i art. 304 znacznik 1 K.p. Pierwszy z nich stanowi, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w art. 207 § 2 K.p., także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Przepis art. 207 § 2 K.p., do którego odwołuje się art. 304 K.p., stanowi natomiast, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W tym celu powinien m.in. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania oraz zapewnić przestrzeganie w firmie przepisów i zasad bhp. (2018-06-12)

Jurek: Od tego: czy zatrudniasz osoby na umowy cywilnoprawne. Myśl chłopie! (2018-06-12)

zależy: od czego? (2018-06-12)

Jurek: To zależy, czy zatrudniasz osoby na umowy cywilnoprawne. (2018-06-11)

Gregory: Prowadzę jednosobową firmę, czy obowiązują mnie przepisy bhp? Jeśli tak, to jakie? (2018-06-11)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31174180