ATEST Ochrona Pracy

24 września 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI 2017


Pomysłodawcą tej pięknej statuetki jest profesor Władysław Pluta, przed laty autor okładek naszego miesięcznika. Wykonawcą projektu i rokrocznie statuetek jest rzeźbiarz, profesor Andrzej Zwolak. Obydwaj panowie związani są z krakowską Akademią Sztuk Pięknych.

Zapraszamy do 21. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Statuetka naszego wyróżnienia należy już do 67 osób, wśród których są specjaliści ds. bhp, wykładowcy, pracownicy naukowi i autorzy najlepszych artykułów zamieszczonych na łamach ATESTU, a także najlepszych prac dyplomowych. W tym roku kolejne dwie osoby mogą dołączyć do tego zacnego grona. Zatem prosimy o zgłaszanie kandydatów.

Zobacz również: Lista dotychczasowych laureatów konkursu ZŁOTE SZELKI

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 21. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Konkurs w 2017 r. odbywa się w dwóch kategoriach:

  promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracownika,

  autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach ATESTU w minionym roku.

Kandydatury należy zgłaszać do 30 września 2017 r. pod adresem redakcji. W pierwszej kategorii kandydatów mogą zgłaszać okręgowi inspektorzy pracy, związki zawodowe, oddziały stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających specjalistów bhp (kryteria zgłoszenia poniżej). Kandydatury mogą nadsyłać także czytelnicy niezrzeszeni (redakcja zastrzega sobie jednak prawo weryfikacji tych kandydatur).

Opis osiągnięć promotorów działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników powinien zawierać m.in. informacje:

o obszarze działania (teren zakładu pracy, innych zakładów, gminy, powiatu czy województwa itp.),

- o poziomie fachowej wiedzy oraz umiejętnościach organizatorskich i dydaktycznych, o sposobie prowadzenia zajęć i o stosowaniu metod aktywizujących, właściwym wykorzystaniu środków dydaktycznych, o obszarze działania (zakłady pracy, szkoły, uczelnie, samorządy, stowarzyszenia, związki zawodowe i inne organizacje), o formach pracy, np.:

- przeprowadzanie konkursów i olimpiad bhp - zakładowych, międzyzakładowych, szkolnych,

- wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych,

- organizowanie i propagowanie różnych form doskonalenia w zakresie bhp,

- motywowanie pracodawcy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań poprawiających stan bhp,

- aktywny udział w konferencjach, seminariach i targach,

- działalność w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających służbę bhp,

- działalność publicystyczna (publikacje, w tym na stronach internetowych, opinie, recenzje, udział w programach radiowych, TV i inne, dotyczące problematyki bhp),

- prowadzenie wykładów, prelekcji, szkoleń,

o wyróżnieniach za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

W kategorii - autor najlepszego artykułu na łamach ATESTU w 2016 roku - kandydatów zgłasza redakcja.

Wniosek o wyróżnienie w konkursie ZŁOTE SZELKI powinien także zawierać: dane osobowe kandydata, dane o miejscu jego pracy (działalności) oraz zdjęcie.

Laureaci otrzymują statuetki i nagrody pieniężne.

Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem redakcji: Redakcja ATEST-Ochrona Pracy, ul. Sławkowska 17, 30-016 Kraków do 30 września 2017 r.

W ubiegłym roku ZŁOTE SZELKI jako wyróżnienie specjalne za projekt graficzny ATESTU i wieloletnią współpracę z miesięcznikiem ATEST otrzymał Wojtek Kubiena. Z tej okazji został adresatem "Rymowanki g®atulacyjno-owacyjnej" autorstwa koleżanki podpisującej się zbijowszczanka, którą za zgodą Wojtka drukujemy.

Rymowanka g®atulacyjno-owacyjna

Nie Złote Globy,
bo inne powody.
Nie Złote Lwy,
bo inne motywy.
Nie Złota Palma,
bo jest zbyt marna.
Nie Złota Kaczka,
bo to dziwaczka.
Ani Niedźwiedź Złoty,
bo z nim są kłopoty.
Zatem jako laur wielki
dostałem Złote Szelki!

Autorka: zbijowszczanka

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 26862643