ATEST Ochrona Pracy

22 października 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI 2018


Pomysłodawcą tej pięknej statuetki jest prof. Władysław Pluta, przed laty projektant okładek naszego miesięcznika. Wykonawcą projektu i rokrocznie statuetek jest rzeźbiarz, prof. Andrzej Zwolak. Obydwaj panowie są profesorami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zapraszamy do 22. edycji konkursu ZŁOTE SZELKI. Statuetka naszego wyróżnienia należy już do 69 osób, wśród których są specjaliści ds. bhp, wykładowcy, pracownicy naukowi i autorzy najlepszych artykułów zamieszczonych na łamach ATESTU, a także najlepszych prac dyplomowych. W tym roku kolejne dwie osoby mogą dołączyć do tego zacnego grona. Zatem prosimy o zgłaszanie kandydatów.

Zobacz również: Lista dotychczasowych laureatów konkursu ZŁOTE SZELKI

Konkurs w 2018 r. odbywa się w dwóch kategoriach:

  promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,

  autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach ATESTU w minionym roku.

Kandydatury należy zgłaszać do 30 września 2018 r. pod adresem redakcji. W pierwszej kategorii kandydatów mogą zgłaszać okręgowi inspektorzy pracy, związki zawodowe, oddziały stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających specjalistów bhp (kryteria zgłoszenia poniżej). Kandydatury mogą nadsyłać także czytelnicy niezrzeszeni (redakcja zastrzega sobie jednak prawo weryfikacji tych kandydatur).

Opis osiągnięć promotorów działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników powinien zawierać np. informacje:

o poziomie fachowej wiedzy oraz umiejętnościach organizatorskich i dydaktycznych,

o sposobie prowadzenia zajęć i o stosowaniu metod aktywizujących, właściwym wykorzystaniu środków dydaktycznych,

o obszarze działania (zakłady pracy, szkoły, uczelnie, samorządy, stowarzyszenia, związki zawodowe i inne organizacje),

o formach pracy, np.:

- przeprowadzanie konkursów i olimpiad bhp - zakładowych, międzyzakładowych, szkolnych,

- wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych,

- organizowanie i propagowanie różnych form doskonalenia w zakresie bhp,

- motywowanie pracodawcy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań poprawiających stan bhp,

- aktywny udział w konferencjach, seminariach i targach,

- działalność w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających służbę bhp,

- działalność publicystyczna (publikacje, w tym na stronach internetowych, opinie, recenzje, udział w programach radiowych, TV i inne, dotyczące problematyki bhp),

- prowadzenie wykładów, prelekcji, szkoleń,

o wyróżnieniach za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

W kategorii - autor najlepszego artykułu na łamach ATESTU w 2017 roku - kandydatów zgłasza redakcja.

Wniosek o wyróżnienie w konkursie ZŁOTE SZELKI powinien także zawierać: dane osobowe kandydata, dane o miejscu jego pracy (działalności) oraz zdjęcie. Laureaci otrzymują statuetki (obok) i nagrody pieniężne.

Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem redakcji: Redakcja ATEST - Ochrona Pracy, ul. Sławkowska 17, 30-016 Kraków - do 30 września.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31216410