Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Pora na nowelizację ogólnych przepisów bhp

Korzystając z tego, że na konferencji ATESTU spotka się duże grono ekspertów i praktyków z przemysłu, chcielibyśmy rozpocząć dyskusję na temat zmian w naszym flagowym rozporządzeniu - w ogólnych przepisach bhp.

Uczestnicy konferencji będą mogli zgłaszać swoje wątpliwości i pomysły. Powołamy zespół ekspertów afiliowany przy naszej redakcji, a po konferencji do zgłaszania propozycji zmian zaprosimy całą służbę bhp.

Tezy do przemyślenia i dyskusji:

1. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp, jako jedno z nielicznych, ma na wstępie katalog definicji legalnych - warto to wykorzystać i zdefiniować lub uszczegółowić różne pojęcia. Na przykład brakuje takich definicji jak: narażenie, prace brudzące, prace szczególnie brudzące, prace intensywnie brudzące, stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi itd.

2. Przepis zawiera liczne odwołania do Polskich Norm bez ich konkretnego wskazania. To też powinno się uporządkować: normy są płatne a przepisy co do zasady powinny być powszechnie dostępne; niektóre normy są już od lat wycofane.

3. Liczne powtórzenia uregulowań, które znajdują się już w innych przepisach dotyczących np. ręcznego przemieszczania ciężarów, ochrony przed hałasem.

4. Prace szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza prace na wysokości, wymagają jednoznacznych uregulowań.

5. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Wiele wątpliwości dotyczy konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc siedzących w szatni, szafek na odzież własną, roboczą i ochronną, możliwości zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego nie tylko na placach budowy, konieczności zapewnienia szatni przepustowych itp.

Katalog planowanych zmian i ulepszeń jest otwarty i czeka na wasze propozycje.

W całym przedsięwzięciu chodzi o to, żeby przepisy były jak najbardziej jednoznaczne, co pozwoli na ich wdrażanie bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów, a organom kontrolnym ułatwi ich nadzorowanie i ewentualne wydawanie trafnych i zrozumiałych decyzji administracyjnych.

Na konferencji ATESTU będzie możliwość zgłaszania propozycji zmian i udziału w dyskusji, co należy poprawić, zmienić, dostosowując ogólne przepisy bhp do wymagań współczesnej gospodarki tak, aby ułatwić ochronę zdrowia i życia zatrudnionych.

Przyjedź do Krakowa i zacznij z nami pracę nad projektem zmian do rozporządzenia!