Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Pogotowie ergonomiczne


Zbigniew Jóźwiak

Na konferencji ATESTU będzie działało "Pogotowie ergonomiczne", w ramach którego porad udziela i ratuje w trudnych (ergonomicznie) sytuacjach dr inż. Zbigniew Jóźwiak, znany (m.in. z łamów ATESTU) ergonomista i popularyzator nauki. Dr Jóźwiak będzie dyżurował na stoisku Instytutu Medycyny Pracy, który w tym roku jest jednym z partnerów naszej konferencji.

Ergonomicznym wsparciem służy dr inż. Zbigniew Jóźwiak - absolwent kierunku Fizyka Techniczna PŁ, obecnie pracownik Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pracuje w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia prowadząc m.in. badania w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym. Od 1996 r. dr inż. Jóźwiak prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Organizacji i Zarządzenia Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy wykorzystuje zaawansowane metody instrumentalne: EMG powierzchniowe, goniometrię, dynamometrię oraz skomputeryzowane metody oceny obciążenia układu ruchu. Popularyzuje wiedzę na temat prawidłowego, w sensie fizjologicznym i ergonomicznym, wykonywania pracy. Efektem tej działalności popularyzatorskiej jest szereg artykułów opublikowanych w czasopismach o tematyce behapowskiej i związanej ze zdrowiem w pracy. Laureat nagrody miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy: ZŁOTE SZELKI 2010 w kategorii najlepszy wykładowca ergonomii.