ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2010
Najlepszy wykładowca w dziedzinie bhp i ergonomii

Zbigniew Jóźwiak
Zbigniew Jóźwiak

Zbigniew Jóźwiak

W Instytucie Medycyny Pracy, gdzie pracuje od lat, zajmował się oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na błony biologiczne, następnie w zakładzie fizjologii pracy i ergonomii , u prof. T. Makowiec-Dąbrowskiej, skutkami oddziaływania wszelkich prac na układ mięśniowo-szkieletowy. Ergonomia w pracy pielęgniarek, dentystów, stanowisko pracy przy komputerze - to tematy, które kojarzą się z dr. Zbigniewem Jóźwiakiem. Jest znakomitym wykładowcą, o czym mogliśmy przekonać się chociażby podczas konferencji organizowanych przez redakcję ATEST. W sposób mistrzowski łączy erudycję zawodową w zakresie ergonomii z talentem popularyzatorskim. Znakomicie nawiązuje kontakt ze słuchaczami, podczas wykładów korzysta z wszelkich dostępnych form przekazu. Wykłada m.in. w Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Prowadzi też szkolenia behapowskie, głównie dla pielęgniarek i dentystów. Jest autorem wielu interesujących artykułów, głównie z dziedziny ergonomii.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60422711