Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Warsztaty w ramach konferencji

Każdy uczestnik konferencji może wziąć udział w jednych warsztatach. Do wyboru są cztery tematy:

1. Dobrze zachować dystans, czyli pomiary dobiegów maszyn pod kontroląMariusz Głowicki

Podczas spotkania eksperci z firmy ELOKON Polska zaprezentują aktualne rozwiązania i wymagania prawne dotyczące pomiaru dobiegów maszyn oraz zaprezentują pierwszy na rynku dobiegometr z bezkontaktową metodą pomiaru.

W trakcie prezentacji uczestnicy poznają między innymi:

- wymagania prawne dotyczące konieczności i okresowości pomiarów czasu zatrzymywania niebezpiecznych elementów maszyn (tzw. "dobiegów");

- wymagania dotyczące pomiarów wg normy PN-EN ISO 13855;

- metody ustalania odległości minimalnych dla urządzeń ochronnych wg normy PN-EN ISO 13855.

To doskonała okazja dla użytkowników i producentów maszyn oraz służby utrzymania ruchu, służby bhp do poznania najnowszych rozwiązań!

Warsztaty poprowadzi Mariusz Głowicki - prezes zarządu firmy ELOKON Polska. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa. Ma doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i za granicą. Zakres jego działalności to również ocena ryzyka i zgodności maszyn. Realizował projekty m.in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive. Autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych. Współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej. Certyfikowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT).

2. Wizerunek, sukces zawodowy i zdrowie psychiczne w pracy służby bhpAleksandra Romel-Domarecka

Chciałbyś dowiedzieć, jak zbudować swój pozytywny wizerunek zawodowy, niezbędny do odniesienia sukcesu w służbie bhp? A przy tym zachować zdrowie psychiczne i niezbędny balans między pracą a życiem prywatnym? Weź udział w konferencji ATESTU i towarzyszących jej warsztatach.

W programie: Kształtowanie wizerunku behapowca. Definicja wizerunku zawodowego i jego znaczenie. Omówienie kluczowych cech, umiejętności i postaw behapowca. Praktyczne wskazówki dotyczące budowania pozytywnego wizerunku w miejscu pracy. Budowanie pozycji zawodowej. Znaczenie budowania marki osobistej w kontekście kariery w służbie bhp. Rozpoznawanie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju. Strategie budowania sieci kontaktów zawodowych. Definiowanie marki eksperta. Kształtowanie prestiżu służby. Budowanie pozytywnego wizerunku służby bhp w organizacji. Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy behapowca. Rola edukacji i świadomości w kształtowaniu prestiżu zawodu. Ćwiczenia w zakresie komunikacji i budowania prestiżu służby bhp. Radzenie sobie ze stresem zawodowym. Zrozumienie natury stresu zawodowego i jego wpływu na pracę behapowca. Techniki radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Strategie zarządzania czasem i priorytetami. Ćwiczenia relaksacyjne i techniki redukcji stresu.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Romel-Domarecka - HR i HSE Manager, trenerka biznesu, właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej i marki "Spokój w pracy". Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ludźmi i ich bezpieczeństwem w pracy. Zarówno w zakresie twardych wymagań prawnych, jak i w miękkim obszarze HR. Z jej doświadczeń korzystają pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się na co dzień sprawami personalnymi oraz adepci tematyki zarządzania bezpieczeństwem. Jej główny obszar zainteresowań to zagadnienia związane z budowaniem kultury pracy, zachowaniem pracowników i czynnikami psychofizycznymi, takimi jak stres czy wypalenie zawodowe.

3. Jak ocenić poziom i jakość zarządzania zdrowiem pracowników w zakładzie pracy?Włodzimierz Biel

Cele:

Dyskusja o zdrowiu w pracy: co jest ważne, czego brakuje, przegląd dobrych praktyk.

Poznanie i przećwiczenie narzędzia do wymiernej oceny jakości zarządzania zdrowiem w firmie.

Diagnoza kluczowych wyzwań związanych ze zdrowiem pracowników i próba zdefiniowania działań zaradczych.

Plan warsztatów:

Wprowadzenie - podstawowe tezy zarządzania zdrowiem pracowników w zakładzie pracy; zarządzanie - rozwinięcie istoty tego pojęcia; metodyka budowy narzędzi do wymiernej oceny zachowań, działań itp.

Praca grupowa - uczestnicy warsztatów w grupach będą dyskutować i wypracują kwestionariusz do oceny zarządzania zdrowiem w zakładzie pracy (5-7 kryteriów oceny + zdefiniowanie jednego wyzwania dotyczącego zdrowia pracowników i rekomendacja dla kierownictwa - co z tym robić?).

Prezentacje prac grupowych i dyskusje.

Podsumowanie - wybór 5-7 najwartościowszych kryteriów oceny jakości zarządzania zdrowiem pracowników (przez uczestników warsztatu w formie głosowania na wybrane przez siebie dwa kryteria).

Warsztaty poprowadzi Włodzimierz Biel - niezależny konsultant, audytor i trener - partner DNV Business Assurance. Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania bhp. Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętności jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bhp, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003-2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym dwuletni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 r. posiada certyfikat NEBOSH GC - potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora bhp. W 2019 r. uzyskał kompetencje specjalisty ds. ochrony środowiska.

4. Twórz gry, buduj bezpieczeństwo - warsztaty z zastosowania gier na szkoleniach bhpJustyna Pokładnik


Ireneusz Pokładnik

Czym zaskoczyć uczestników szkoleń bhp? Jak przedstawić temat bhp w ciekawy i angażujący sposób? Jak wyróżnić się na rynku szkoleń?

Ilu z nas stawia sobie te pytania? Odpowiedzi znajdą Państwo na warsztatach "Twórz gry, buduj bezpieczeństwo - warsztaty z zastosowania gier na szkoleniach bhp."

Podczas warsztatów trenerzy pokażą proste sposoby na tworzenie ćwiczeń i gier bhp oraz podpowiedzą, gdzie szukać inspiracji w swoim otoczeniu. Chcemy, aby wyszli Państwo z warsztatów z gotowymi pomysłami, zatem część zajęć poświęcimy procesowi twórczemu i wspólnie stworzymy bazę pomysłów do wykorzystania na szkoleniach bhp.

To jednak nie wszystko! Uczestnicy warsztatów wezmą również udział w grze inspirowanej pokojami ucieczki (tzw. Escape Room). Rozgrywka rozegra się we wnętrzach hotelu i... nie zdradzimy już nic więcej! Niech doświadczą Państwo tego sami!

Warsztaty poprowadzą:
Justyna Pokładnik - pedagog, metodyk nauczania, asesor AC/DC. Ukończyła wiele kursów m.in. z zakresu grywalizacji, myślenia wizualnego oraz Mental Health First Aid. Od ponad 10 lat wpiera firmy w budowaniu kultury bezpieczeństwa poprzez analizy, szkolenia, doradztwo czy budowanie programów działania. Potrafi również skutecznie naprawić to, co nie działa. Jej zawodowym konikiem jest metodyka nauczania. Ciągle szuka nowych metod i pomysłów na skuteczne przekazywanie wiedzy. Prowadzi również najbardziej praktyczne warsztaty dla służby bhp z zakresu prowadzenia szkoleń bhp metodami aktywizującymi. Organizuje dni bhp, kampanie poświęcone tematowi bezpieczeństwa w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Tworzy również angażujące i kreatywne materiały szkoleniowe, gry szkoleniowe, plakaty i kursy e-learningowe. W pracy kreatywnej pomaga jej znajomość metody Design Thinking. Jest ambasadorem i wykładowcą Akademii Humanitas. Lubi być w ciągłym działaniu, kawę, książki (szczególnie reportaże), pisanie, filmy, zgubić się podczas podróży po świecie i tworzyć własne gry.
Ireneusz Pokładnik - specjalista ds. bhp. Podczas szkoleń stara się maksymalnie zbliżyć do realiów zakładu pracy i pracować na przykładach, z którymi uczestnicy mogą się identyfikować. Nie zapomina jednak o tym, że bhp nie kończy się w zakładzie pracy - często nawiązuje do sytuacji, z którymi mamy do czynienia w życiu prywatnym. Opracowuje projekty przełamujące stereotypy nudnego bhp. Stosuje metody aktywizujące i gry, które sam tworzy. Z tego powodu często zamyka się w warsztacie i konstruuje proste symulatory i pomoce. Ten sposób pracy umożliwia mu analizę z uczestnikami ich wyborów i zachowań oraz pobudzenie do refleksji, dyskusji i zmiany. Tworzy również gry Safety Room (wersje stacjonarne i online), czyli gry oparte na popularnych pokojach ucieczki, które wymagają rozwiązania szeregu zagadek z obszaru bhp. Opracował też innowacyjne warsztaty - eksperymenty z zakresu środków ochrony indywidualnej. Część jego pracy stanowi wspieranie organizacji w podnoszeniu poziomu kultury bezpieczeństwa i pomoc w spełnianiu wymagań prawnych.

Liczba miejsc na każdych warsztatach jest ograniczona. Rejestracja online na stronie Konferencji.

UWAGA! Osoby, które wcześniej zarejestrowały się na konferencję, nie wybierając warsztatów, proszone są o kontakt pod adresem konferencja@atest.com.pl ze wskazaniem warsztatów, w których chcą wziąć udział.