Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy

tel. 663-311-699

e-mail: konferencja@atest.com.pl

15‑17 listopada 2023 r.
Kraków
PREMIER HOTEL****

 

Program konferencji

Pobierz program konferencji

Środa 15 listopada

od 11.00 - rejestracja uczestników konferencji

12.30-13.00 - ciepłe powitanie: kawa, herbata, zupa, coś słodkiego (sala KWARTET)

I sesja (warsztaty, networking)

13.00-15.00 - warsztaty (sale REMBRANDT, MONET, PICASSO, VAN GOGH)

15.00-15.10 - przerwa kawowa, omówienie zasad networkingu i gry "Na tropie bezpieczeństwa" (sala KWARTET)

15.10-16.10 - "Networking - bezpieczeństwo jest najważniejsze" - zajęcia na stoiskach partnerów (cz. 1) (sala KWARTET)

II sesja (sala PICASSO)

16.10-16.15 - uroczyste rozpoczęcie konferencji

16.15-16.45 - Błąd jako szansa na rozwój bezpieczeństwa pracy - Justyna Pokładnik

16.45-17.15 - Podstawowe prawa ludzkiej głupoty - ujęcie z perspektywy bhp - Włodzimierz Biel

17.15-17.30 - przerwa kawowa (sala KWARTET)

17.30-18.00 - Ewolucja czy rewolucja w świecie bezpieczeństwa maszyn? Od dyrektywy 2006/42/WE do rozporządzenia 2023/1230/UE - podsumowanie najważniejszych zmian - Andrzej Oleśkiewicz

18.00-18.30 - dyskusja panelowa: Pora na nowelizację ogólnych przepisów bhp

19.30 - uroczysta kolacja (sala BURSZTYNOWA)

Czwartek 16 listopada

III sesja (sala PICASSO)

9.00-9.25 - Co ma wisieć, nie utonie - o stosowaniu środków ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości - Jan Lipiarski

9.25-9.30 - przerwa techniczna

9.30-9.50 - Dlaczego drabiny są (nie)bezpieczne? - Jan Lipiarski

9.50-10.20 - przerwa kawowa (sala KWARTET)

10.20-10.50 - Zasady współpracy pomiędzy lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi a służbą bhp - Agnieszka Byś

10.50-11.20 - Substancje reprotoksyczne w środowisku pracy - nowe wyzwania - Agnieszka Klimecka

11.20-13.00 - "Networking - bezpieczeństwo jest najważniejsze" - zajęcia na stoiskach partnerów (cz. 2) (sala KWARTET)

13.00-14.00 - obiad

IV sesja (sala PICASSO)

14.00-14.30 - Zarządzanie zdrowiem starzejących się pracowników - Magdalena Janc

14.30-15.00 - Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem pracy. Nowe obowiązki dla użytkowników diizocyjanianów - Grzegorz Łyjak

15.00-15.15 - przerwa kawowa (sala KWARTET)

15.15-15.45 - Od specjalisty do eksperta: budowanie profesjonalnej pozycji w służbie bhp - Aleksandra Romel-Domarecka

15.45-16.00 - podsumowanie testu "Dowiedz się i odpowiedz" oraz gry terenowej "Na tropie bezpieczeństwa"

16.00-16.30 - egzamin dla uczestników szkolenia okresowego

20.00 - kolacja

Piątek 17 listopada

V sesja (wyjazdowa)

8.45 - wyjazd spod hotelu

9.30-12.00 - wizyty techniczne w zakładach pracy

ok. 12.30 - powrót do hotelu

 

TEMATY WYKŁADÓW:

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem pracy

Nowe obowiązki dla użytkowników diizocyjanianów

Co ma wisieć, nie utonie - o stosowaniu środków ochrony indywidualnej przy pracy na wysokości

Dlaczego drabiny są (nie)bezpieczne?

Od specjalisty do eksperta: budowanie profesjonalnej pozycji w służbie bhp

Zasady współpracy pomiędzy lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi a służbą bhp

Substancje reprotoksyczne w środowisku pracy - nowe wyzwania

Zarządzanie zdrowiem starzejących się pracowników

Ewolucja czy rewolucja w świecie bezpieczeństwa maszyn? Od dyrektywy 2006/42/WE do rozporządzenia 2023/1230/UE - podsumowanie najważniejszych zmian

Błąd jako szansa na rozwój bezpieczeństwa pracy

Podstawowe prawa ludzkiej głupoty - ujęcie z perspektywy bhp

DODATKOWO:

warsztaty

wycieczki techniczne

networking

dyskusja o przepisach bhp

gra terenowa

pogotowie ergonomiczne