ATEST Ochrona Pracy

23 listopada 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Artykuły komentowane najczęściej

Lista komentowanych artykułów jest uporządkowana malejąco według liczby ostatnio dodanych komentarzy.
Zobacz również: lista najczęściej czytanych artykułów.


1. ATEST 10/2017: Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
W drugiej części zadania czternastego Lesław Zieliński skupia się na celu oceny ryzyka, pytaniach, na które przeprowadzona ocena ryzyka powinna dać odpowiedź i informacjach niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej fazy oceny ryzyka. Czytaj dalej...

2. ATEST 12/2007: Komu należy się mleko?
Listy do redakcji

3. ATEST 01/2012: Szkolenia bhp
Początek dobrych zmian w rozporządzeniu?

Od lat mówi się o potrzebie zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawiały się głosy krytykujące to rozporządzenie i wytykające niedoskonałości, ale brakowało sensownych propozycji zmian, a te, które do nas docierały, nie wychodziły poza luźne dyskusje. Dlatego zaskoczeniem są przemyślane propozycje zmian w rozporządzeniu przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Uważamy, że są one godne zainteresowania i należy poddać je szerokiej dyskusji.
Czytaj dalej...

4. ATEST 10/2017: Szkolenia zawodowe dla młodzieży
Listy do redakcji

5. ATEST 06/2006: Filtry do nosa
Listy do redakcji

6. ATEST 08/2016: Samochód służbowy - badania lekarskie - polemika
Listy do redakcji

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 27574491