ATEST Ochrona Pracy

16 grudnia 2018 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Artykuły komentowane najczęściej

Lista komentowanych artykułów jest uporządkowana malejąco według liczby ostatnio dodanych komentarzy.
Zobacz również: lista najczęściej czytanych artykułów.


1. ATEST 06/2013: Obowiązki producenta maszyny nieukończonej
Pojęcie maszyny nieukończonej zostało po raz pierwszy użyte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, wprowadzonej do polskiego prawodawstwa rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (DzU nr 199, poz. 1228 ze zm.) - pisze Włodzimierz Łabanowski.

2. ATEST 11/2018: Zniesienie obowiązku szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
Listy do redakcji

3. ATEST 05/2015: Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium
Zasady postępowania

Po przykładach dotyczących sposobów opracowywania instrukcji, autor omawia zasady bezpiecznej pracy w laboratorium. Bez postępowania zgodnie z nimi żadne laboratorium nie powinno funkcjonować.

4. ATEST 08/2016: Samochód służbowy - badania lekarskie - polemika
Listy do redakcji

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 31661604