ATEST Ochrona Pracy

24 września 2017 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

15-17 listopada 2017 r.
Zawiercie
Hotel Villa Verde

Zapraszamy!

 

Dziesiąta, jubileuszowa konferencja ATESTU będzie okazją, żeby zastanowić się nad miejscem oceny ryzyka w systemie ochrony pracy i - przede wszystkim - w działaniach podejmowanych w każdej firmie przez pracodawcę i służbę bhp. Ocena ryzyka jest wspaniałym narzędziem pozwalającym wyeliminować realne zagrożenia i monitorować stan bezpieczeństwa w firmie. Jest też narzędziem wymagającym. Pokażemy więc, jak wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę, żeby ocena ryzyka zawodowego nie była kolejnym dokumentem, a stała się podstawą do podejmowania decyzji przez pracodawcę i kierowników różnych szczebli. Pokażemy z iloma innymi działaniami w obszarze warunków pracy, a także zadaniami służby bhp wiąże się poprawny proces identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka. Zaprosimy Was do dyskusji, co i jak można poprawić w ocenianiu ryzyka. Powiemy o zmianach, które są planowane w celu modyfikacji podejścia do oceny ryzyka. Konferencję jak zwykle adresujemy zarówno do wytrawnych praktyków, jak i osób stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

Formularz rejestracji on-line

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

Planowana tematyka konferencji

Czy ocena ryzyka to tylko "papierowy tygrys"? - dr Dariusz Smoliński - specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor szeregu publikacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka dla zadania w energetyce - istota i praktyka - Dariusz Chmielewski - wieloletni pracownik służby bhp w energetyce, odpowiedzialny za budowę i koordynację systemu bhp i ppoż. oraz doskonalenie kultury bezpieczeństwa w spółkach Grupy EDF w Polsce

Rozwiązania wspierające system profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę rąk i stóp - Arkadiusz Płaskowicki - Regional Sales Director Central Eastern Europe, Andrzej Wieder - Country Sales Manager Poland, EJENDALS AB

Rozpoznanie i typowanie czynników szkodliwych dla zdrowia do szczegółowych pomiarów w środowisku pracy - wskazówki praktyczne - Małgorzata Majka - kierownik Inspektoratu BHP w Uniwersytecie Jagiellońskim

22 zadania, czyli czym nie powinna zajmować się służba bhp - Lesław Zieliński - były Główny Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. - Oddział Zakłady Górnicze "Lubin", autor książki "22 zadania służby bhp. Standardy działania"

Co to jest maszyna - problemy z interpretacją przepisów - dr inż. Stanisław Kowalewski - dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska, specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków

Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników - założenia a rzeczywistość - Adam Jabłoński - dyrektor ds. marketingu w FILTER SERVICE

Kryteria doboru kombinezonów ochronnych krótkotrwałego użytku - Marek Maksymowicz - od 20 lat kierownik działu sprzedaży w PROTEK-SYSTEM

Rozwój czasopiśmiennictwa dotyczącego bezpiecznej pracy - Roman Adler - historyk, archiwista, znawca zagadnień historycznych dotyczących inspekcji pracy i rozwoju prawnej ochrony człowieka w pracy

Dermatozy w przemyśle - przyczyny, skutki i zapobieganie - Tomasz Dajerling - dyrektor ds. sprzedaży w firmie Alfa i Omega

Wpływ stosowania narzędzi ręcznych na układ mięśniowo-szkieletowy - na podstawie wyników badań - dr inż. Zbigniew Jóźwiak - ergonomista z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne do pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych - Wojciech Mazij - dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie 3M Poland

Dlaczego jesteśmy skłonni podejmować ryzyko? - Justyna Pokładnik - trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy i oceny ryzyka zawodowego przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych - Maciej Ujma - nadinspektor pracy, specjalista w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz systemów zabezpieczeń

Gadżety komputerowe - czy rzeczywiście ułatwiają pracę? - dr inż. Zbigniew Jóźwiak - ergonomista z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - klucz do nietypowych rozwiązań - Marcin Korta, Dariusz Kulesza - specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie

Wykorzystanie skanowania 3D do dopasowania odzieży ochronnej do ciała użytkownika - Grażyna Grabowska - wieloletni kierownik Zakładu Konfekcji Technicznej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi

Dodatkowo planujemy wystąpienia poświęcone: wypadkom przy pracy, zagrożeniom zawodowym w budownictwie oraz ochronom zbiorowym zwiększającym bezpieczeństwo na budowach, zagadnieniom bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, wykorzystywaniu informacji z kart charakterystyki.

Warsztaty

Zaplanowaliśmy cztery bloki warsztatowe. Każde warsztaty będą trwały osiem godzin zegarowych, z naciskiem na praktyczne przećwiczenie omawianych kwestii.

Planowane tematy warsztatów:

1. Ocena ryzyka przy obsłudze maszyn

Program warsztatów

Przygotowanie do warsztatów (2 godz.)

- Przedstawienie uczestnikom warsztatów procesu nadzorowania ryzyka jako praktycznego narzędzia inżynierskiego projektanta, użytkownika i modernizatora maszyn przy doborze środków redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego;

- Proces oceny ryzyka (analiza i ewaluacja): rozpoznanie stanowiska pracy (4O = osoby - obiekty - otoczenie - organizacja); identyfikacja zagrożeń (czynniki, sytuacje, zdarzenia); szacowanie ryzyka (przedstawienie kilku metod jakościowych i ilościowych oraz metodologii WPR ELOKON); ewaluacja ryzyka (kryteria akceptowalności poziomu ryzyka);

- Metody redukcji ryzyka: przedstawienie zasad bezpieczeństwa kompleksowego przy budowie i użytkowaniu maszyn; hierarchiczna triada doboru i stosowania środków ochronnych redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego - jak przekładać oszacowane poziomy ryzyka na cechy środków ochronnych; konstrukcje wewnętrznie bezpieczne (konstrukcje mechaniczne, napędy i sterowanie); techniczne środki ochronne podstawowe (osłony i urządzenia ochronne) i uzupełniające (zatrzymywanie awaryjne, stałe środki dostępu); informowanie i ostrzeganie (oznakowania, instrukcja obsługi, sygnalizacja, stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa); prezentacja materiałów warsztatowych.

Warsztaty (6 godz.)

- Organizacja: podział uczestników na grupy robocze do ocen zespołowych; prezentacja i przydział maszyn do ocen; praca indywidualna na przypadkach własnych uczestników; każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów warsztatowych (karty oceny, tablice, środki pomiarowe);

- Praca w grupach, konsultacje z prowadzącymi;

- Prezentacje wyników prac, dyskusja.

Warsztaty poprowadzą:

dr inż. Stanisław Kowalewski - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska; prowadził prace naukowo-badawcze i edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w CIOP; od ok. 15 lat prowadzi i rozwija Zespół Bezpieczeństwa Maszyn w Elokonie; od ponad 20 lat współpracuje z Komitetami Normalizacyjnymi CEN 114 i ISO 199 - Safety of Machinery; specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych we wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków; autor wielu prac naukowo-badawczych, projektowych i eksperckich, a także podręczników, publikacji krajowych (w tym na łamach ATESTU) i zagranicznych; prowadzi wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty; brał udział w pracach Elokonu przy 7500 audytach, 1100 wdrożeniach w przemyśle; laureat ZŁOTYCH SZELEK.

mgr inż. Mariusz Głowicki - dyrektor operacyjny w firmie ELOKON Polska, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa; ma doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i zagranicą; zajmuje się też oceną ryzyka i zgodności maszyn; realizował projekty m.in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive; autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych; współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej; certyfikowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT).

Uwaga! Brak miejsc na warsztatach nr 1. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową - w tym celu prosimy o kontakt z redakcją: tel. 12 432 04 00, e-mail: konferencja@atest.com.pl

2. Metody oceny ryzyka zawodowego - dla praktyków

Dwa lata temu, na konferencji ATESTU w Zakopanem, Paweł Szczepański w wykładzie o metodach oceny ryzyka zawodowego objaśniał złożoność procesu oceny oraz metody oceny, jakie należy stosować w zależności od rodzaju zagrożeń poddawanych ocenie. Sala wykładowa była wypełniona po brzegi. Wszyscy słuchali z uwagą. Po zakończeniu wykładu jeden ze słuchaczy stwierdził: to jest zbyt skomplikowane, ja wszystko oceniam metodą Risk Score. Otóż Risk Score nie służy do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pomimo to jest metodą najczęściej stosowaną! Dlaczego? Bo jest, przynajmniej pozornie, łatwa w użyciu.

W ramach warsztatów w praktyczny sposób zostanie pokazane dlaczego metody Risk Score nie należy stosować do oceny ryzyka zawodowego. Zostanie omówiony art. 220 par. 1 kodeksu pracy w aspekcie oceny ryzyka zawodowego. Każdy z uczestników będzie mógł odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: CZY, a jeśli tak to PO CO, DLA KOGO i JAK powinniśmy prowadzić proces oceny ryzyka zawodowego. Zostanie omówiony praktyczny aspekt stosowania par. 39 ogólnych przepisów bhp, tj. dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Zostanie także przedstawiona prosta metodyka oceny ryzyka zawodowego. Uczestnicy będą mogli samodzielnie przejść przykładowy proces oceny ryzyka zawodowego dla kilku stanowisk pracy. Zwieńczeniem warsztatów będzie omówienie sposobów prezentacji oceny ryzyka zawodowego pracownikom w trakcie szkoleń bhp i w instrukcjach bhp.

Warsztaty poprowadzi Dariusz Smoliński - dr nauk o zdrowiu, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor szeregu publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca akademicki. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. Jest autorem licznych publikacji i książek dotyczących oceny ryzyka zawodowego, w tym poradnika dla pracowników służby bhp oraz programu komputerowego do oceny ryzyka zawodowego. Oceną ryzyka zawodowego zajmuje się zarówno w pracy naukowej, jak i w codziennej praktycznej działalności. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu poziomu bezpieczeństwa pracy (poziomu ryzyka zawodowego) na efektywność pracy. Laureat ZŁOTYCH SZELEK.

Uwaga! Brak miejsc na warsztatach nr 2. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową - w tym celu prosimy o kontakt z redakcją: tel. 12 432 04 00, e-mail: konferencja@atest.com.pl

3. Wizualizacje w bhp - nowoczesne metody szkoleń

Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowoczesnymi metodami szkoleń bhp. W pierwszej części zajmiemy się tematem nauczania ludzi dorosłych. W tym obszarze panuje wiele mitów, z którymi rozprawimy się... za pomocą gry. Podzielimy się również swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia szkoleń i wykorzystywania w nich różnych technik nauczania. Druga część warsztatów poświęcona będzie interaktywnym metodom uczenia się. Metody te uczestnicy poznają poprzez ćwiczenia: każdy będzie mógł poznać w praktyce m.in. metodę "puzzli", "pytania przewodniego", "w ogniu pytań", dowie się, czym zastąpić wykład i jak wykorzystać w aktywny sposób materiały takie, jak prezentacje, oceny ryzyka, instrukcje, broszury, artykuły i inne. Każde ćwiczenie zakończy informacja zwrotna od trenera dla uczestników. Kolejna część zajęć poświęcona będzie grom o tematyce bhp: czy sprawdzają się w nauczaniu dorosłych, kiedy je wykorzystywać, jak samemu tworzyć gry? Tematy te omówimy oczywiście... grając. Ostatnim tematem będzie wykorzystanie wizualizacji w bhp, szczególnie jako wsparcie procesu uczenia się. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego również w obszarze bhp obraz powie więcej niż tysiąc słów oraz zapoznają się z wieloma praktycznymi przykładami wizualizacji, m.in. oceny ryzyka. Na koniec szkolenia każdy uczestnik opracuje swój własny pomysł wdrożenia u siebie zdobytej podczas warsztatów wiedzy.

Warsztaty poprowadzi: Justyna Pokładnik - właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie kieruje własną firmą (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów bhp i dni bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa firm i opracowuje plany poprawy. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce oraz zagranicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe, które dostępne są na stronie www.tamgram.com.pl.

Uwaga! Brak miejsc na warsztatach nr 3. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową - w tym celu prosimy o kontakt z redakcją: tel. 12 432 04 00, e-mail: konferencja@atest.com.pl

4. Wypadki przy pracy - dla początkujących

W ramach warsztatów, w pierwszej części nastąpi przypomnienie i szczegółowe omówienie elementów definicji wypadku przy pracy, zwłaszcza w odniesieniu do orzecznictwa sądowego w tym zakresie: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz, wypadek a zdarzenie potencjalnie wypadkowe, naruszenia przepisów/zasad bhp a przyczyny wypadków, odpowiedzialność służbowa, cywilna, karna.

Poza tym, w formie burzy mózgów wskazane zostaną przez uczestników warsztatów najważniejsze, najczęściej spotykane problemy, z którymi borykają się zespoły powypadkowe. Następnie zostaną zaproponowane praktyczne, najbardziej racjonalne rozwiązania tych problemów. Szczególny nacisk zostanie położony na właściwą identyfikację przyczyn i związane z tym właściwe formułowanie wniosków profilaktycznych. Dokonamy przeglądu wad i zalet najpopularniejszych metod identyfikacji przyczyn (TOL, PHA, drzewo błędów i odchyleń i inne).

W drugiej części uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które na podstawie otrzymanych opisów wypadków stworzą kompletną dokumentację powypadkową łącznie z kartą statystyczną ZK-W. Poszczególne zespoły nawzajem ocenią wyniki swojej pracy.

Warsztaty poprowadzi: Andrzej Nowak - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w dziedzinie bhp, biegły sądowy w zakresie bhp przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, laureat ZŁOTYCH SZELEK, wykładowca zagadnień bhp w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, autor licznych publikacji m.in. na łamach miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy, zwłaszcza analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także porad dla służby bhp.

Warsztaty będą się odbywać w niewielkich grupach, co ułatwi ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości, omówienie trudnych przypadków. Zajęcia zostaną zorganizowane w tym samym czasie, więc można wziąć udział tylko w jednym bloku warsztatowym (wybrany warsztat trzeba wpisać w zgłoszeniu). Liczba miejsc na warsztatach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyskusje panelowe

Podczas konferencji, oprócz wykładów, odbędą się dwie dyskusje panelowe. Jedna poświęcona zadaniom służby bhp i działalności tej służby w zakładach pracy (co jest w przepisach, a jak to wygląda w praktyce; jak rozwiązywać trudne czy konfliktowe sytuacje; jak organizować sobie pracę itd.). Druga dyskusja panelowa dotyczyła będzie oceny ryzyka zawodowego - jak ją przeprowadzać (metody, procedury), po co to robić (cel: poprawa warunków pracy) i czy przynosi ona pożądane efekty. W każdej dyskusji weźmie udział kilku zaproszonych specjalistów, ale do udziału w niej zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy konferencji. To świetna okazja do podzielenia się doświadczeniami, posłuchania podpowiedzi koleżanek i kolegów z branży, sformułowania postulatów dotyczących zmiany przepisów czy samej praktyki działania służby bhp.

Konsultacje z ekspertami

Podczas konferencji będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami z różnych dziedzin, w tym na stoiskach zorganizowanych przez wiodące firmy z naszej branży. Planujemy konkurs wiedzy bhp (dla chętnych), który z jednej strony pozwoli na sprawdzenie, a z drugiej na pogłębienie wiedzy zawodowej. Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie artykułów z ostatnich 12 numerów ATESTU. Przewidujemy cenne nagrody.

Zarejestrowanych uczestników konferencji zachęcamy do ewentualnego wcześniejszego przesłania e-mailem wątpliwości, opisów skomplikowanych przypadków, pytań do wykładowców, ekspertów, przedstawicieli firm - partnerów konferencji (kontakt: konferencja@atest.com.pl).

Stoiska - konsultacje, produkty, usługi

Jak co roku, na konferencji będą stoiska, na których firmy z naszej branży zaprezentują produkty, usługi, a także będą udzielać porad uczestnikom konferencji.

Firma Elokon Polska Sp. z o.o. zaprezentuje na swoim stoisku usługi realizowane w obszarach bezpieczeństwa maszyn i procesów przemysłowych, automatyki przemysłowej, budowy maszyn. Elokon podpiera swoje doświadczenie tysiącami przeprowadzonych przez 25 lat audytów i modernizacji maszyn i linii produkcyjnych (od projektu aż do oddania do użytku), pomocą przy projektowaniu i budowie nowych maszyn i integracji maszyn zespolonych. Firma zajmuje się również przygotowaniem dokumentacji i wystawianiem Deklaracji Zgodności EC i oznakowania CE, prowadzi szkolenia dla przemysłu z zakresu bezpieczeństwa maszyn, wymagań prawnych i technicznych związanych z maszynami.
Elokon uczestnikom warsztatów i konferencji udostępni symulator prasy pneumatycznej (na fot.) pozwalający na obserwację prawidłowego i nieprawidłowego działania typowych środków ochronnych: osłon stałych i ruchomych, kurtyny świetlnej, urządzenia sterowania oburęcznego, urządzenia zezwolenia.

Firma Ejendals podczas konferencji zorganizuje punkt ekspercki, w którym będą dyżurować specjaliści z zakresu ochrony rąk i stóp. W punkcie eksperckim zaplanowano pokazy rozwiązań dotyczących ochrony rąk i stóp, m.in. pokazy wytrzymałości materiałów na przecięcie, rozwiązań redukujących wibracje oraz produktów do wsparcia nadgarstka, a także produktów zapewniających wysoki poziom chwytności w różnych środowiskach pracy. Jednocześnie zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony rąk i stóp. Dla osób chętnych prowadzone będzie skanowanie stóp na urządzeniu JALAS® FootStopService, które podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 zostało wyróżnione Złotym Medalem MTP oraz uzyskało nagrodę GRAND PRIX SAWO 2016 w kategorii "Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO". Punkt konsultacyjno-ekspercki firmy Ejendals pozwoli na zapoznanie się z nowymi technologiami, materiałami oraz rozwiązaniami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa rąk i stóp, zarówno w zakresie produktowym, jak i dotyczącym zmian wymagań i norm.

Firma Fellowes Brands™ oferuje szeroki asortyment urządzeń pozwalających zorganizować przestrzeń roboczą w biurze i w domu, w tym niszczarki dokumentów, oczyszczacze powietrza, bindownice, laminatory, systemy archiwizacji kartonowej, akcesoria ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i przenośnych. Firma została założona w 1917 roku przez Harry'ego Fellowesa. Jej siedziba mieści się w Itasca, w stanie Illinois. Firma zatrudnia ponad 1200 osób na całym świecie i ma oddziały w 17 krajach. Produkty Fellowes dzięki sieci dystrybucji są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie.
Na stoisku zorganizowanym podczas konferencji w Zawierciu będą prezentowane produkty ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i laptopów oraz biurowe oczyszczacze powietrza.


Rękawice Nitras Tough Grip 8330 i 8335
Kremy ochronne Peter Greven Physioderm

Firma Alfa i Omega od 26 lat zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie dostaw i doboru artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W ofercie firmy są rękawice ochronne, kosmetyki do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry, obuwie ochronne, odzież ochronna i robocza, ochrony słuchu, oczu i twarzy, dróg oddechowych, głowy, ochrony przed upadkiem z wysokości oraz profesjonalne środki czystości. Na stoisku podczas konferencji firma zaprezentuje głównie produkty marki NITRAS, LORDIN, CEWIPA oraz Peter Greven Physioderm. NITRAS to marka należąca do niemieckiego producenta środków ochrony indywidualnej, firmy AS Arbeitsschutz. NITRAS to szeroka gama rękawic, obuwia i odzieży ochronnej. Oferta firmy jest stale udoskonalana i poszerzana o artykuły wykorzystujące najnowsze technologie w środkach ochrony indywidualnej. LORDIN i CEWIPA to wysokiej jakości środki do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry rąk. Od 25 lat firma Alfa i Omega jest właścicielem i jedynym dystrybutorem marki LORDIN i CEWIPA w Polsce. Do najważniejszych produktów należy zaliczyć kremy ochronne, pasty i żele do mycia rąk i ciała, oraz kremy pielęgnacyjne. Peter Greven Physioderm to lider na rynku profesjonalnych produktów do ochrony, mycia i pielęgnacji rąk oraz całego ciała. Oferta PGP jest bardzo szeroka i pozwala na dopasowanie odpowiednich kosmetyków do warunków panujących w zakładzie oraz do indywidualnych potrzeb pracowników. Podczas 10. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST firma Alfa i Omega szczególna uwagę poświęci chorobom zawodowym skóry. Zaprezentuje zintegrowany program ochrony, mycia i pielęgnacji skóry który wdraża w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski. Na stoisku zaprezentowane zostaną innowacyjne artykuły, urządzenia oraz rozwiązania, które zapewniają skuteczną ochronę pracownika przed zagrożeniami w miejscu pracy.

Firma Protek System na swoim stoisku zaprezentuje kombinezony ochrony chemicznej (przykład na fot.). Każdy z nich będzie można przymierzyć. W szczególności firma będzie zachęcać do zapoznania się z kombinezonem Pro Chem III, który współdziałając z aparatem filtrowentylacyjnym zapewnia wewnętrzną wentylację, a co za tym idzie bardzo duży komfort pracy (nie jest wymagane stosowanie masek, gogli itp.). Firma zaprezentuje również szczelne połączenia rękawów z różnymi modelami rękawic oraz szczelne połączenia nogawek z osłonami na buty. Na stoisku dostępne będzie także dodatkowe wyposażenie, np. spodnie, fartuchy, różnorodne osłony na buty, maski, filtry, półmaski.

Na stoisku firmy Wiha dostępne będą do przetestowania ergonomiczne rozwiązania dotyczące narzędzi ręcznych jak Wiha SoftFinish czy Inomic, ale także inne produkty. Tester wkrętaków pozwoli na "własnoręczną" ocenę komfortu i efektywności pracy z wykorzystaniem różnych rodzajów uchwytów stosowanych we wkrętakach. Narzędzia ręczne to swoisty łącznik między człowiekiem, a maszyną więc muszą być doskonale dopasowane do wymagań poszczególnych prac i warunków fizycznych wykonawcy. Takie założenia, poparte serią badań i rozmów z wykonawcami, przyświecają inżynierom podczas ich projektowania, bo  problemu kontuzji i urazów zawodowych wynikających ze specyfiki pracy nimi nie należy bagatelizować.

Spółka Filter Service zajmuje się produkcją materiałów filtracyjnych, indywidualnych środków ochrony układu oddechowego oraz badaniami laboratoryjnymi. Głównymi produktami firmy są półmaski filtrujące w dwóch kształtach w klasach P1, P2 i P3 oraz filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użytku. W 2016 roku przedsiębiorstwo wprowadziło do sprzedaży higieniczne półmaski przeciwsmogowe, antyalergiczne i sportowe. Produkty promowane pod marka CityMask przeznaczone są na rynek konsumencki.
Na stoisku podczas konferencji będzie można zobaczyć (i sprawdzić na sobie), jak działa urządzenie PortaCount, służące do badania prawidłowości dopasowania masek ochronnych. Uczestnicy konferencji mogą przynieść półmaski używane w przedsiębiorstwach i sprawdzić ich dopasowanie do twarzy (jak na fot.). Uwaga - badania są niszczące, czyli półmaska po badaniu nie będzie się nadawała do dalszego normalnego użycia. Na stoisku będą dostępne wzory produktów Filter Service i materiały informacyjne.
Wysoką jakość produktów firmy Filter Service potwierdzają odbiorcy z Polski i zagranicy, a także liczne wyróżnienia i medale imprez targowych. Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, nowocześnie wyposażone laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku - kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz osiąganie coraz lepszych wyników.

 

Pakiety konferencyjne:

Pakiet nr 1
Udział w konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji środa 15 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1105,69 zł + 23% VAT (1360,00 zł brutto).

Pakiet nr 2
Udział w konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji środa 15 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 894,31 zł + 23% VAT (1100,00 zł brutto).

Pakiet nr 3
Udział w warsztatach i konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 14 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 4 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1382,11 + 23% VAT (1700,00 zł brutto).

Pakiet nr 4
Udział w warsztatach i konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 14 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 17 listopada godz. 14.00) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 4 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1113,82 + 23% VAT (1370,00 zł brutto).

Formularz rejestracji on-line

Wpłaty do 6 października br. na konto:
PKO BP S.A. IV Oddział w Warszawie nr 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582 - koniecznie z dopiskiem "Konferencja ATESTU".
Adres: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, NIP 524-030-35-01.

Możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty do 20 października br. W przypadku rezygnacji po 20 października br. opłata nie będzie zwracana.

Liczba miejsc na konferencji ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, ostatecznym potwierdzeniem jest uiszczenie opłaty konferencyjnej. Opłata obejmuje udział w konferencji (w zależności od wybranego pakietu), materiały, posiłki, noclegi, dostęp do strefy parku wodnego (dwa baseny, czterdziestometrowa zjeżdżalnia, sauny, jacuzzi, masaże wodne oraz sala fitness). Opłaty za inne usługi hotelowe nie są wliczone w opłatę konferencyjną. Bezpłatny parking i wifi.

Udzielamy rabatów uczestnikom, którzy kolejny raz biorą udział w naszej konferencji. Wysokość rabatu uzależniona jest od wielokrotności uczestnictwa. Osoba, która przyjedzie na konferencję po raz drugi otrzymuje 2% rabatu, po raz trzeci - 3% rabatu, po raz czwarty i kolejny - 4%. Uczestnicy poprzednich konferencji, którzy chcą otrzymać rabat proszeni są o kontakt z redakcją pod adresem: konferencja@atest.com.pl

Ośrodek konferencyjny

Hotel VILLA VERDE****
ul. Mrzygłodzka 273
42-400 Zawiercie
www: www.villaverde.pl

Ośrodek znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zawiercie ma dobre połączenia kolejowe z większością dużych miast w Polsce. Hotel zlokalizowany w odległości ok. 4 kilometrów od dworca kolejowego w Zawierciu. Z dworca dogodny dojazd taksówką.

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99
e-mail: konferencja@atest.com.pl

 

Partnerzy konferencji
Zobacz także:

Informacje o 9. konferencji - w Jastrzębiej Górze w 2016 r.

Fotorelacja z 8. konferencji - w Zakopanem w 2015 r.

8. Ogólnopolska konferencja miesięcznika ATEST (ATEST 12/2015)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin: 26862637