ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2000

Tadeusz Tymiński

Tadeusz Tymiński
Tadeusz Tymiński

Na pytanie, kto kreuje politykę bezpieczeństwa technicznego pracy w polskiej gospodarce, odpowiemy, że Minister Pracy, ale także Minister Gospodarki. Tak naprawdę w znacznym stopniu ma na nią wpływ inż. Tadeusz Tymiński. Pora najwyższa, aby go przedstawić czytelnikom. W jego zakresie czynności (radcy Ministra Gospodarki - zespół bezpieczeństwa technicznego PP-13) - wynika, że poza innymi licznymi problemami, a jest ich 14, zajmuje się w pierwszej kolejności nadzorem merytorycznym i koordynacją prac zespołu i prowadzeniem spraw w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w procesach przemysłowych.

Każde z zadań mogłoby być podstawą do stworzenia osobnego stanowiska. Na przykład przygotowywanie projektów aktów prawnych - w gospodarce polskiej jest do gruntownej poprawy (nowelizacji), bądź napisania od nowa, 70 aktów prawnych dotyczących bhp - według opinii raportu PIP przygotowanego na marcową Radę Ochrony Pracy. Inżynier Tymiński ma wdrażać także wyniki Strategicznego Programu Rządowego "Ochrona Człowieka w Procesie Pracy", a także wykonywać nadzór nad UDT. Każde z tych zadań starczyłoby na etat. Od lat, a właściwie już dziesiątków lat, Tadeusz Tymiński wraz z mini zespołem zajmuje się problemami makro-bhp - kiedyś w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego, później po prostu Przemysłu, a od kilku lat w resorcie gospodarki.

Zanim doszedł do ważnych funkcji wykonywał bardzo różne prace w przemyśle. Po skończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie w 1960 roku, pracował przez kilkanaście miesięcy jako robotnik w "Mostostalu-Warszawa". Był zatrudniony m.in. przy naprawach ciężkich maszyn roboczych. "Powąchał prochu" i rozpoczął pracę w Zakładach Elektronicznych "Warel" jako technolog. Później zmieniał zakłady pracy, ale zawsze zajmował stanowiska technologa, m.in. w Państwowym Instytucie Telekomunikacji i w Instytucie Wojskowym. W bardzo młodym wieku, bo 27 lat, został kierownikiem wydziału w FSO na Żeraniu. Wydział produkował podzespoły do fiata 125p (zawieszenia, skrzynie biegów, silniki) i od jego pracy zależała jakość wyrobów, dotrzymanie terminów produkcji oraz konsolidacja zespołu ludzkiego. Widać zadania te wykonywał dobrze, jeśli przez 10 lat kierował tak dużym zespołem ludzi (około 250 pracowników) w trudnych przecież czasach. Wtedy miały miejsce początki produkcji polskiego fiata i związane z tym przedsięwzięciem trudności.

Tadeusz Tymiński mówi, że nauczył się na tym stanowisku odpowiedzialności za podejmowane decyzje, stwarzania odpowiedniego klimatu wśród podległych pracowników, jak też wewnętrznej dyscypliny.

W roku 1984 został naczelnikiem wydziału w resorcie przemysłu maszynowego, który później kilkakrotnie zmieniał nazwy, zawsze jednak nadzorował najważniejsze obszary polskiej gospodarki.

Inż. Tymińskiego trudno spotkać za biurkiem. Pełni liczne funkcje wymagające podróży służbowych, często z tytułu nadzoru założycielskiego swego ministra i z tytułu udziału w trudnych do zliczenia zespołach. Ot, spotkałem go kiedyś w Zakładach Azotowych w Tarnowie, przy okazji przekształcania się Zakładowej Stacji Ratownictwa w spółkę. Musi mieć autorytet, jeśli koledzy wybrali go przewodniczącym Rady Pracowniczej w Ministerstwie Przemysłu (lata 1989-92). Stale podnosi kwalifikacje. Ukończył zaocznie Elektrotechnikę Przemysłową w Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, a także studia podyplomowe dla rad nadzorczych w energetyce. Sporo miejsca zajęłoby przytaczanie innych kursów, w których uczestniczył, m.in. dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń. Z tytułu kwalifikacji i reprezentowania ministra był członkiem m.in. Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Nadzwyczajnym Zagrożeniom Kraju przy Komitecie Obrony Kraju. Uczestniczy też w Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 158 ds. bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.

Zajmuje się współpracą z rządowym Centrum Studiów Strategicznych, współpracą z Unią Europejską, ONZ, EFTA. Wymieniam niektóre z jego funkcji i zadań. Właściwie to mogłoby powstać osobne ministerstwo dla obsługi tego wszystkiego, czym zajmuje się tadeusz Tymiński. Póki co jednak dźwiga swoje zadania z pogodą ducha i przekonaniem, że powinien to robić, wypełniać zadania jak najlepiej, ale doba ma tylko 24 godziny. W takich warunkach trzeba przyjąć osobistą filozofię działania, polegającą na ustaleniu harmonogramu realizacji poszczególnych zadań wg ich hierarchii. Czy zawsze jest możliwe wykonanie wszystkich, to osobna sprawa.

Ostatnio Tadeusz Tymiński zaangażował się szczególnie w nowelizację, bądź opracowywanie nowych przepisów bhp, będących w gestii Ministra Gospodarki, a wynikających z Kodeksu pracy - aktualnie jest ich około 20. Opracowuje także warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń objętych tym nadzorem. Jego zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej wymusi zmiany przede wszystkim w przepisach dozoru technicznego (dźwigi, zbiorniki ciśnieniowe), przepisach dotyczących materiałów wybuchowych oraz przepisach bhp w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.

Nawet jednoosobowe ministerstwo "Tadeusz Tymiński" musi kiedyś odpocząć. Wówczas sięga po książkę, krzyżówkę lub wyjeżdża na działkę, gdzie uprawia czynnie rekreację. Lubi wędkarstwo, któremu w weekendy poświęca dużo czasu. Jednak efekty - jak sam mówi - ma mierne. Ale przyjemność z wędkowania nie polega tylko na łowieniu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2000

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399230