ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2001

Danuta Czapska

Danuta Czapska
Danuta Czapska

Stereotypy są użyteczne, bo ułatwiają życie, ale niekiedy wykrzywiają mocno obraz świata. Szczególnie ludzie zajmujący się działalnością polityczną czy społeczną są postrzegani stereotypowo. Na hasło społeczny inspektor pracy (do tego wyróżniony) natychmiast otwiera się w świadomości odpowiednia szufladka. Wyróżniany zakładowy społeczny inspektor pracy to zwykle: mężczyzna w wieku 50-60 lat, pracownik dużego zakładu państwowego lub spółki akcyjnej, robotnik wykwalifikowany (najczęściej mechanik lub elektryk), zwykle oddelegowany do działalności społecznej. Uspokojony standardem sfotografowanych sylwetek przeglądałem kolejną informację o społecznikach wyróżnionych przez Głównego Inspektora. I oto w szeregu zwróciła moją uwagę kobieta, pierwszy powód, żeby wejrzeć w szczegóły. Nie pasowała do wspomnianego wizerunku. Z krótkiej charakterystyki wyróżnionych wynikało, że jest ona doktorem w Akademii Medycznej w Białymstoku. Postanowiłem poznać laureatkę. Dotarłem najpierw do wnioskodawcy, Okręgowego Inspektora Pracy, który potwierdził wcześniej udzielone rekomendacje. Doktor Danuta Czapska jest jedną z najlepszych społecznych inspektorów w regionie podlaskim. Przy najbliższej sposobności osobiście poznałem laureatkę.

Urodziła się i wychowała w Kętrzynie, gdzie skończyła szkołę podstawową i średnią. Na studia wybrała się do Torunia i, mimo że upłynęło od tamtych czasów sporo lat, miasto to wspomina z wielkim sentymentem. Jednak magister biologii nie miała możliwości podjęcia pracy w ukochanym mieście i wróciła na rodzinną Warmię, do Kętrzyna. Przez dwa lata w liceum, które niedawno sama ukończyła, uczyła młodzież biologii i chemii.

Zawód nauczyciela nie zaspokajał jej ambicji. Zdecydowała się na wyjazd do Białegostoku, gdzie w miejscowej Akademii Medycznej została asystentem w Zakładzie Higieny i Epidemiologii. Na początku lat osiemdziesiątych obroniła doktorat. Swoją rozprawę poświęciła aktywności enzymów roślin uprawnych. Od lat jest zatrudniona w Zakładzie Higieny i Epidemiologii. Lubi uczelnianą dydaktykę. Prowadzi zajęcia m.in. z higieny pracy. Niestety, na ten temat program przewiduje jednorazowe spotkanie ze studentami w wymiarze 3-6 godzin. W tym stanie rzeczy przestajemy się dziwić, że lekarze ogólni nie znają i, co zrozumiałe - nie mogą docenić medycyny pracy. Ale programy dla akademii medycznych nie powstają w gabinecie dr Czapskiej. Ona stara się tylko robić swoje jak najlepiej. Danuta Czapska wykłada także przedmioty pokrewne, takie jak higiena środowiska, higiena żywności.

Wspomniane zainteresowania zawodowe miały wpływ na jej wybór na zakładowego sip w uczelni. Funkcję tę pełni drugą kadencję. Trzecią kadencję jest członkiem zarządu uczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Chwali Radę Wojewódzką swojej federacji związkowej, która kilkakrotnie kierowała ją na warsztaty szkoleniowe i kursy. Higiena pracy to ważny, ale tylko fragment zainteresowań społecznego inspektora pracy.

W swojej działalności przyjęła naukową strategię - wytypowała problemy najważniejsze. Postanowiła zmniejszyć narażenie na substancje rakotwórcze. Próbuje wraz z władzami uczelni, które sprzyjają tej sprawie, zastąpić gdzie to możliwe najbardziej groźne związki substancjami mniej szkodliwymi. Ot, choćby sprawa formaliny (formaldehydu), w której od wieków przechowywane są zwłoki w prosektoriach i preparaty tkankowe do badań mikroskopowych. Podczas rozpoznawania problemu zasięgano wiadomości w uczelniach zagranicznych, próbowano również własnych rozwiązań. Ostatecznie białostoccy patologowie częściowo wyeliminowali formalinę, zastępując ją innymi substancjami.

Ograniczanie szkodliwości widoczne jest także w inny sposób. Doktor Danuta Czapska zadowolona jest ze zmniejszonej kilkakrotnie w ostatnich latach liczby chorób zawodowych wśród pracowników akademii. Podkreśla, że dużą zasługę należy przypisać także uczelnianej służbie bhp.

Ludzie, którzy ją znają chętnie powierzają Danucie Czapskiej społeczne pieniądze, jest więc skarbnikiem uczelnianych towarzystw naukowych - Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.

Uśmiech, zawsze obecny na twarzy pozwala przewidzieć, że jej pasję stanowi praca w ogrodzie i w ogóle kontakt z przyrodą. Jest namiętną kinomanką, nigdy nie znudzą się jej najlepsze polskie filmy, zwłaszcza kino moralnego niepokoju (Kieślowski, Zanussi). Z przyjemnością czyta wszelkiego rodzaju wspomnienia i pamiętniki.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2001

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341426