ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2002

Piotr Lochman

Piotr Lochman
Piotr Lochman

Stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie tak naprawdę zależy głównie od służby bhp - choćbyśmy nie wiem co pisali o decydującym znaczeniu pracodawców, wadze nadzoru inspektorów pracy i społeczników. Jednocześnie wszyscy razem nie bardzo troszczymy się o lansowanie najlepszych pracowników służby bhp. Są bowiem konkursy dla pracodawców - organizatorów pracy bezpiecznej, najlepszych społecznych inspektorów pracy, naukowców (konkursy GIP), wyróżnienia zespołów za rozwiązania techniczne i naukowe (CIOP). Bijemy się we własne piersi - laureatami ZŁOTYCH SZELEK są, owszem, często wybitni pracownicy tej służby, ale uznani jako promotorzy, autorzy czy wykładowcy. Konkursu na najlepszego pracownika służb bhp nie było. Do niedawna. Po raz pierwszy zorganizował go przed dwoma laty Okręgowy Inspektor w Opolu. Dla swojego regionu. W konkursie tym najlepszym okazał się wówczas Piotr Lochman, szef działu bhp w elektrowni "Opole". Jestem przekonany, że zasłużył na to wyróżnienie systematyczną pracą i stałym doskonaleniem.

Zacznijmy od nazwy jego obecnej funkcji. W pełnej wersji brzmi "Główny Specjalista ds. bhp, kierownik Wydziału bhp, Pełnomocnik Zarządu Elektrowni "Opole" SA ds. bezpieczeństwa pracy".

Odtwórzmy pokrótce jego drogę do tych stanowisk. Pochodzi z Opolszczyzny, zagłębia cementowego, w którym istniały przedwojenne cementownie i budowano nowe. Kadry dla tych zakładów miało dostarczać Technikum Materiałów Wiążących w Opolu (pod patronatem Ministerstwa Budownictwa). Piotr Lochman skończył tę szkołę i poszedł na uczelnię, ale najpierw po to, żeby w niej pracować. Był pracownikiem technicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Po roku podjął wieczorowe studia na Wydziale Elektrycznym macierzystej uczelni. Ukończył je w roku 1979. Opolska inspekcja pracy poszukiwała akurat młodych inżynierów z doświadczeniem zawodowym, tym bardziej, że na początku lat osiemdziesiątych stan bhp na uczelniach był częstym przedmiotem kontroli zlecanych przez GIP. Starsi inspektorzy pracy, którzy radzili sobie w fabrykach z kierownikami produkcji i dyrektorami, nie bardzo potrafili rozmawiać z docentami. Należało ściągnąć do PIP kogoś, kto wyszedł ze środowiska uczelnianego, takiego właśnie jak Piotr Lochman. Po ukończeniu wrocławskiej szkoły inspekcyjnej został w roku 1984 inspektorem pracy. Powierzono mu naukę, kulturę no i w miarę możliwości także energetykę - był przecież inżynierem tej specjalności.

W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęła się budowa najnowocześniejszej przez długie lata w Polsce elektrowni - "Opole". Zagraniczne technologie, wysoka wydajność, specjalne, nieznane dotąd procedury kontroli. Piotr Lochman postanowił podjąć pracę w przemyśle - został specjalistą ds. bhp w tym zakładzie. Nie był to awans dla państwowego inspektora pracy. Jednak w owych czasach wynagrodzenie w inspekcji nie należało do atrakcyjnych - a życie ma swoje prawa. Piotr Lochman nie zerwał jednak kontaktów z inspekcją i z szerszym spojrzeniem na sprawy bhp. Był w tym czasie autorem wielu artykułów w gazetce zakładowej. Wygrał konkurs o tytuł najaktywniejszego dziennikarza zakładowego promującego ochronę pracy (w roku 1997). Przede wszystkim jednak stale zdobywał nowe kwalifikacje. Kiedy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych odbywały się pierwsze spotkania ochotników do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem - była wśród nich elektrownia "Opole", czyli Piotr Lochman. Został z czasem w swojej firmie kierownikiem projektu "Evisa". Elektrownia uzyskała najwyższy wśród polskich przedsiębiorstw, siódmy poziom wg ISRS. Inżynier Lochman zdobył certyfikaty po szkoleniach, m.in. w Holandii - jest audytorem wewnętrznym i wiodącym z ramienia DNV. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe w Politechnice Łódzkiej w zakresie bezpieczeństwa procesów przemysłowych. Dwanaście lat wcześniej został absolwentem podyplomowych studiów w Politechnice Śląskiej w zakresie "Instalacje i urządzenia elektryczne - zagadnienia bezpieczeństwa".

Zaliczył różnego rodzaju kursy, uzyskał świadectwa. Nie ukrywa swoich umiejętności - jest okresowo wykładowcą w resortowym ośrodku ZIAD w Bielsku-Białej.

Od kilku lat działa w Towarzystwie Gospodarczym Polskich Elektrowni, w zespole ds. bhp. Jest to porozumienie poziome - największych polskich przedsiębiorstw. Członkowie zespołu spotykają się w grupach roboczych. W tym trybie został współautorem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bhp w energetyce.

Jest także współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w elektrowniach i elektrociepłowniach. To nie wszystkie przedsięwzięcia, w które się angażuje. W marcu 2001 r. powołano w Opolu oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Piotr Lochman został jego prezesem.

Mimo tak wielu różnorodnych zajęć nie robi wrażenia człowieka zagonionego i zestresowanego. Domek, działka i dalekie podróże, to jego sposoby na zachowanie równowagi i spokoju wewnętrznego.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2002

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342612