ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2003

Franciszek Sądej

Franciszek Sądej
Franciszek Sądej

Odznaczeniami państwowymi byli wyróżniani najczęściej pracownicy niektórych urzędów oraz, zwłaszcza w przeszłości, pewnych branż gospodarki, takich jak górnictwo czy edukacja. Jak wskazuje praktyka, szef działu bhp, nawet w dużym zakładzie mógł się dosłużyć z latami najwyżej Srebrnego Krzyża Zasługi (jeśli nie zajmował się inną działalnością społeczną). Inspektorzy Pracy, przecież także urzędnicy państwowi, nie są rozpieszczani odznaczeniami. Przeciętny terenowy inspektor pracy zwykle kończy karierę zawodową bez odznaczeń. Z tym większą satysfakcją przeczytaliśmy informację o odznaczeniu inspektora pracy Franciszka Sądeja pod koniec ubiegłego roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest on "tylko" głównym specjalistą w bydgoskim okręgu PIP, a zatem jego wyróżnienie musi świadczyć o szczególnym dorobku zawodowym. Trzeba dodać, że wcześniej poza innymi odznaczeniami państwowymi, otrzymał w roku 1998 najważniejsze wyróżnienie za działalność w dziedzinie ochrony pracy - nagrodę im. Haliny Krahelskiej. Oglądam gratulacje nadsyłane Franciszkowi Sądejowi z lewej i z prawej strony polskich podziałów politycznych. Gratulują i dziękują mu za działalność, zwłaszcza za szkolenia społecznych inspektorów pracy, zarówno przewodniczący regionu "Solidarność", jak i OPZZ-owskiego Związku Zawodowego "Budowlani". Są także podziękowania z Zespołu Szkół Zawodowych za ciekawą prelekcję o ochronie pracy młodocianych czy z Klubu Inspektora Pracy przy Zarządzie "Dolny Śląsk" we Wrocławiu za wykład dla społecznych inspektorów pracy i aktywistów tego klubu.

Franciszek Sądej lubi pracę z ludźmi. Czuje się jak ryba w wodzie wśród społeczników, zresztą nie tylko w sprawach związanych z ochroną pracy. Długie lata pracował społecznie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie w okresie 1965-1985 był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ma za sobą 53 lata pracy zawodowej, z czego 41 lat zatrudnienia w inspekcji pracy, najpierw w ramach Związku Zawodowego Metalowców, od 1981 w Państwowej Inspekcji Pracy.

Franciszek Sądej urodził się w 1932 r. W roku 1949 ukończył zasadniczą szkołę zawodową i został ślusarzem maszynowym. Wtedy też podjął pierwszą pracę w bydgoskich zakładach "Makrum". Doskonalił kwalifikacje, uzyskując w Izbie Rzemieślniczej tytuł mistrza budowy maszyn. Ukończył również Technikum Mechaniczne w Bydgoszczy w specjalności obróbka skrawaniem. Dalsza droga była typowa dla wielu przyszłych inspektorów pracy w tym okresie. Podjął działalność społeczną w Związku Zawodowym Metalowców. Poznano jego kwalifikacje, umiejętności mediacyjne i skierowano do Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W roku 1962 rozpoczął samodzielną działalność inspektorską. Nadzorował wówczas zakłady przemysłu metalowego praktycznie w całej Polsce - od Szczecina po Przemyśl, od Braniewa po Zieloną Górę.

Przez długie lata zajmował się współpracą z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz społeczną inspekcją pracy. Opiekował się także praktykantami - podinspektorami. Uczestniczył w przygotowaniu do zawodu 28 inspektorów pracy z różnych regionów kraju.

Częsta potrzeba mediacji - rozstrzygania sporów w zakładach pracy - spowodowała, że postanowił uzupełnić kwalifikacje, ale nie techniczne, a prawnicze. Dyplom magistra prawa odebrał w roku 1979 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z racji szerokich kontaktów w różnych środowiskach zajmował się popularyzacją ochrony pracy i współorganizowaniem regionalnej wersji konkursu "Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej" oraz "Najaktywniejszy ZSIP".

Do chwili obecnej pracuje na pół etatu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Jego doświadczenie jest wykorzystywane przede wszystkim do współpracy ze związkami zawodowymi i innymi partnerami społecznymi, jak również do łagodzenia zbiorowych konfliktów w stosunkach pracy.

Przez lata doceniało go też Wojsko Polskie, w którym odbywał najpierw zasadniczą służbę wojskową, a później wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach. Został w końcu porucznikiem (obecnie w stanie spoczynku). Chętnie się tym chlubi.

Jednak za największy swój życiowy sukces uważa wychowanie dwóch synów, w tym starszego, znanego w całym świecie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych judoki (obecnie dyrektora sportowego Kanadyjskiego Związku Judo).

Wolny czas chętnie spędza na spacerach. Jego ulubionym zajęciem jest porządkowanie rodzinnych fotografii, w większości wykonanych osobiście, a także przeglądanie starannie zgromadzonych informacji prasowych o sportowych sukcesach syna.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2003

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398119