ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2004

Wiesław Śliwa

Wiesław Śliwa
Wiesław Śliwa

Swoim postępowaniem daje dowody, że wierzy w skuteczność małych kroków i systematyczną pracę. Zorganizował przed dziesięciu laty oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Końskich, niedużej przecież miejscowości, a zgromadził w nim większą liczbę członków niż niektórzy koledzy w dużych miastach. Prezesuje oddziałowi od początku.

Specjaliści bhp działający w małych miejscowościach są podwójnie osamotnieni - przez charakter swojej pracy i niewielką liczbę kolegów znajdujących się w podobnej sytuacji, bo większych zakładów po prostu brak.

Jako jedyny, oddział kierowany przez Wiesława Śliwę prowadzi własny sklep ze środkami ochrony indywidualnej i odzieżą roboczą. Jestem przekonany, że kupujący otrzymują tu lepszą informację i bardziej trafny dobór środków ochrony aniżeli w innych tego typu placówkach. Myślę, że warto, aby podobne inicjatywy podjęły inne odziały - z pożytkiem dla swoich członków i ludzi z zakładów pracy.

Wiesław Śliwa urodził się i mieszkał zawsze w Końskich, z wyjątkiem kilku lat nauki. Ukończył liceum ogólnokształcące w Opocznie w roku 1967, a później rozpoczął studia w dziedzinie fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Sytuacja materialna rodziny zmusiła go do powrotu do domu i podjęcia pracy. W oddziale koneckiego PKS był najpierw inspektorem ds. kadr i szkolenia zawodowego, a później kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego. W roku 1976 podjął pracę w Fabryce Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych "Kowent" w Końskich, gdzie zajął się organizacją działu administracyjno-gospodarczego. Po wykonaniu tego zadania skierowano go do służby utrzymania ruchu, gdzie zajął się gospodarką smarowniczą, a z czasem także uruchamianiem produkowanych w fabryce urządzeń. Uznał, że niezbędne są mu kwalifikacje technika mechanika i w roku 1982 ukończył Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących w Końskich ze specjalnością budowa maszyn.

W roku 1986 powierzono mu zadanie specjalisty ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej w "Kowencie". Jak to często bywało w służbie bhp, najpierw podjął pracę, a dopiero potem uzupełniał kwalifikacje. Tak się w Polsce działało.

Wiesław Śliwa jest człowiekiem pracowitym i ambitnym. Ukończył zatem Policealne Zaoczne Studium Zawodowe w Kielcach w roku 1988, w specjalności technik bhp. "Kowent" przeżywał wówczas okres rozkwitu. Wykwalifikowany specjalista bhp Wiesław Śliwa, wspólnie z inspektorem pracy z Kielc, doprowadzili do wielu radykalnych zmian w rozwiązaniach stanowisk pracy, m.in. zakład zakupił nowoczesne instalacje wentylacyjne dla licznych w zakładzie stanowisk spawalniczych (bywa, że w fabryce urządzeń odpylających i wentylacyjnych stanowiska pracy nie zawsze są dobrze wentylowane - to stara prawda: szewc bez butów chodzi). Ale potrzebę modernizacji dostrzegł i ówczesny dyrektor zakładu - udało się radykalnie zmniejszyć stężenie substancji toksycznych na stanowiskach pracy.

Wiesław Śliwa miał świadomość, że powinien w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje. W roku 1991 podjął, a w 1996 skończył studia magisterskie w specjalności ergonomia i ochrona pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (wówczas jedyne w Polsce studia tego rodzaju). Pod kierunkiem prof. W. Rybarczyka przygotował pracę magisterską pt. "Badanie społecznych uwarunkowań korygowania środowiska pracy". Praca wymagała badań ankietowych i Wiesław Śliwa realizował je w zakładach kilku różnych regionów kraju, m.in. w toruńskiej "Elanie".

Rok 1988 był jeszcze "tłustym" rokiem dla "Kowentu", więc Wiesław Śliwa zaliczył kilka kursów prowadzonych przez CIOP, m.in. w zakresie obsługi komputerowego systemu rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.

Obecnie zakład wdraża system zarządzania bezpieczeństwem pracy, a Wiesław Śliwa jest pełnomocnikiem dyrektora fabryki w tym zakresie.

Przed kilku laty został biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Opiniował także sprawy dla sądu w Jędrzejowie i prokuratury w Pińczowie.

Prowadzi również jednoosobową firmę świadczącą usługi z zakresu bhp. W związku z tym opracował np. system bezpieczeństwa dla galwanizerni w Bolesławcu, sprawował nadzór przy budowie zakładu "Gres" koło Końskich.

Za swoją działalność został wyróżniony medalem PIP "Za zasługi dla ochrony pracy" oraz dyplomami podczas uroczystości centralnych związanych z 50-leciem służby bhp.

Wiesław Śliwa od lat zajmuje się hobbystycznie fotografią, ostatnio cyfrową. Te umiejętności wykorzystuje ostatnio przy pełnieniu funkcji biegłego sądowego. Trzeba dodać, że kiedyś uprawiał biegi średnio- i długodystansowe w klubie AZS Opole. W ostatnich latach przebywa pieszo szlaki w Tatrach, Bieszczadach i na Pojezierzu Mazurskim. Fotografika i wędrówki to dobre zestawienie.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341572