ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 11/2004

Bożena Telec

Bożena Telec
Bożena Telec

Jej działalność jest dowodem, że trudne problemy medycyny pracy, które dotąd grzęzły w atmosferze niemożności, są do rozwiązania. Przy tej okazji pojawia się pytanie - dlaczego gdzie indziej tak nie potrafią? Dlaczego na przykład ministerstwa nie przeprowadziły elementarnej analizy badań, których wymowa kłuje w oczy? Logika nakazywała oczekiwać działań resortu pracy i PIP, np. w sprawie chorób narządu głosu u nauczycieli. Podjęto je po kilkunastu latach wypłaty idących w miliony złotych odszkodowań.

Jako dyrektor nowo powołanego przed kilku laty Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, dr Bożenna Telec rozpoczęła swoją działalność od ustalenia strategii instytucji. Sformułowała ją krótko - promocja zdrowia. I zrealizowała to zadanie, zwłaszcza w obszarach najbardziej zaniedbanych - profilaktyce chorób narządu głosu u nauczycieli, profilaktyce chorób układu ruchu wśród pielęgniarek oraz zwalczaniu palenia tytoniu w zakładach pracy.

Na początek powołała w swoim WOMP zespół ds. promocji zdrowia. Kilka osób z zespołu przeszkolono w łódzkim Instytucie Medycyny Pracy w zakresie takiej promocji. W Lubuskiem zostali liderami tej problematyki.

Dr Bożenna Telec podjęła problemy na swoim terenie od razu - kompleksowo, z pomysłem i udziałem wielu partnerów. Sami nic nie zrobimy - to wiedzieli. Dzięki dobrej współpracy z samorządem uzyskali środki na realizację programu profilaktyki w tym zakresie. Sojuszników poszukali w kuratorium, w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Uniwersytecie Zielonogórskim, w inspekcjach pracy i sanitarnej.

Przygotowano program szkoleń lekarzy profilaktyków i laryngologów, ustalono standard badań wstępnych i okresowych. Badaniom w przychodni foniatrycznej podlegają teraz nie tylko nauczyciele, ale i kandydaci na studia pedagogiczne. Badania videostroboskopowe krtani pozwalają wykryć wczesne zmiany. Osoby z objawami zmian chorobowych kierowane są na ćwiczenia emisji głosu oraz fizykoterapię. Trzeba dodać, że równolegle rozpoczęto akcję w mediach lubuskich, przeprowadzono spotkania z nauczycielami.

To po prostu było robione z głową, podobnie jak program uwalniania zakładów i szkół od dymu tytoniowego oraz profilaktyka chorób narządu ruchu u pielęgniarek. Weźmy pod uwagę program zwalczania palenia tytoniu w zakładach. Jego realizację rozpoczęto od wyłonienia zakładów, których kierownictwo chciało uwolnić firmę od dymu tytoniowego.

Po kampanii informacyjnej w lokalnych mediach i zakładach pracy, rozpoczął pracę zespół złożony z lekarza psychologa i pielęgniarki zakładowej. Członkowie zespołu prowadzą badania profilaktyczne, ankiety, celem których jest rozpoznanie wiedzy pracowników na temat skutków nałogu i biernego palenia dla otoczenia. Wiedza ta jest korygowana i uzupełniana przekonywującymi informacjami.

Pytano zainteresowanych, jak można by rozwiązać problem palenia tytoniu w ich przedsiębiorstwie, co przeszkadza, co może pomóc? Odbywały się rozmowy w studium telewizji kablowej, przy czym obowiązywał dialog, a nie pouczanie ex cathedra. Wyniki programu można uznać za bardzo obiecujące.

Zielona Góra nie jest wielkim miastem, a miejscowy ośrodek medycyny pracy nie ma zbyt wielu specjalistów. Jednak także tu podjęto kolejną inicjatywę - zorganizowano I i II Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Medycyny Pracy, podczas których zajmowano się sprawami obciążenia narządu ruchu w pracy pielęgniarki. Problem znany, choć zasady profilaktyki jeszcze niedostatecznie wprowadzane są w życie. Wiedza pozwala lepiej zorganizować tak trudne czynności, jak przemieszczanie i mycie chorych. Młode pielęgniarki trzeba wychowywać dobrym przykładem i fachową edukacją z zakresu fizjologii. Szkoły pielęgniarskie wcale nie kreują dobrej praktyki w tym zakresie. W kraju jest ponad dwadzieścia WOMP, ale skutecznością wykazuje się bodaj w największym stopniu lubuski.

Krótko o autorce zielonogórskiego sukcesu, laureatce tegorocznego wyróżnienia naszej redakcji "ZŁOTE SZELKI" w kategorii promotor bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie ochrony pracy. Bożenna Telec mieszkała i kończyła szkołę podstawową i średnią w Szczecinku. W roku 1968 podjęła studia w Pomorskiej Akademii Medycznej, bo w Szczecinie mieściła się najbliższa uczelnia medyczna. Staż odbyła w Zielonej Górze. Później na długie lata związała się z tym miastem, gdzie była lekarzem, a od 1976 r. kierownikiem międzyzakładowej przychodni dla pracowników budownictwa. Zatrudnieni w budownictwie narażeni są na wyjątkowo wiele czynników szkodliwych, a przede wszystkim uciążliwych, takich, jak niekorzystny mikroklimat. Stąd zupełnie naturalne, że zrobiła specjalizację z zakresu reumatologii i medycyny pracy. Ukończyła studia podyplomowe "Zarządzanie w Ochronie Zdrowia".

Dr Bożenna Telec uważa, że powinniśmy wypoczywać czynnie - ruszać się, żeby nie "zardzewieć". Każda pora roku stwarza możliwości takiego wypoczynku. Uprawia zatem najpopularniejsze formy rekreacji i robi to konsekwentnie. W zimie jazda na nartach, w lecie turystyka piesza, a przez cały rok aktywność ogólnorozwojowa, jaką zapewnia pływanie i taniec.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341676