ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2004

Stefan Gawoński

Stefan Gawoński
Stefan Gawoński

Jest jednym z najbardziej aktywnych specjalistów bhp w regionie dolnośląskim. O jego pracy wypowiadają się z entuzjazmem szefowie zakładów różnych branż - od firm ochroniarskich, przez pralnie, zakłady okuć budowlanych, aż po wyższe uczelnie. Z tymi instytucjami współpracował bądź współpracuje jako specjalista bhp. Znany jest także w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy jako uczestnik szkoleń i konkursów. Doprawdy, w ilości zgromadzonych pozytywnych rekomendacji mało kto w naszej branży mógłby go przelicytować. Jego droga życiowa stanowi przekonujący przykład, że konsekwencja, ambicja, chęć doskonalenia się przynoszą z czasem dobre rezultaty.

Stefan Gawoński urodził się w 1952 roku w Przewornie koło Wrocławia. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu w 1974 roku i rozpoczął pracę we Wrocławskim Kombinacie Ogrodniczym - Zakład Muchobór jako stażysta. W tym samym roku zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej. W czasie jej odbywania kończy szkołę podoficerską; w 1976 roku powraca do macierzystego zakładu.

W roku 1977 zostaje inspektorem bhp we Wrocławskim Kombinacie Ogrodniczym, w zakładzie w Muchoborze, należącym do tego kombinatu. W rok później zdobywa tytuł technika bhp w Policealnym Studium Zawodowym. Po ukończeniu w kolejnym roku kursu dydaktycznego, w Szkole Inspekcji Pracy we Wrocławiu, prowadzi szkolenia bhp nie tylko w macierzystym kombinacie, ale także na kursach organizowanych przez szkołę inspekcji (1982-1991), współpracuje też jako wykładowca z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego "Edukacja" we Wrocławiu, prowadzi zajęcia na kursach bhp dla robotników i kadry kierowniczej.

Stefan Gawoński swoją działalność zawodową związał z sektorem rolno-spożywczym. Najważniejszym dla jego kariery zawodowej okresem jest ostatnie dziesięciolecie. W 1994 roku powstaje w Bielanach Wrocławskich nowy zakład, fabryka słodyczy Cadbury Poland. Firma ta zorganizowała konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. bhp. Stefan Gawoński wystartował i wygrał. W 1999 roku, w wyniku połączenia zakładów przemysłu cukierniczego Cadbury Poland z Wedlem, powstaje zakład o nazwie Cadbury-Wedel. W swoim nowym przedsiębiorstwie S. Gawoński zrobił bardzo wiele dla zbudowania wizerunku nowoczesnego i zaangażowanego specjalisty bhp. Jego firma wdrażała system zarządzania jakością według ISO 9000, skąd już było blisko do systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według PN-N-18001. W roku 2000 fabryka otrzymuje certyfikat numer 1 potwierdzający wdrożenie tego systemu. Duży w tym udział Stefana Gawońskiego. Trzeba dodać, że w latach 1997 i 2000 fabryka Cadbury-Wedel zdobywa dwukrotnie I miejsce w konkursie "Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej" wśród zakładów powyżej 250 zatrudnionych, nadzorowanych przez wrocławski Okręgowy Inspektorat Pracy.

Te wyniki są po części rezultatem rozwiązań organizacyjnych przeniesionych z brytyjskiej firmy, po części wynikiem pracy między innymi Stefana Gawońskiego. Poza zwykłą, niezbędną działalnością, zorganizował on w roku 1997 zakładowy konkurs bhp oraz przygotował jego regulamin. Nagrody były bardzo atrakcyjne. Zwycięzcy zwiedzili egzotyczne kraje, jak Tunezję i Dominikanę, a także Anglię. Konkursy te organizowane są corocznie.

Stefan Gawoński także w ostatnich latach uczestniczył w kursach organizowanych przez CIOP, m.in. audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W roku 2000 - w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy - zdobył II nagrodę w kategorii rozwiązania techniczne zastosowane w praktyce za pracę pt. "Bezpieczny zakład". Także przy jego dużym zaangażowaniu zakład otrzymał w 2000 roku Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, a w 2001 roku Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Nigdy nie uznał, że można spocząć na laurach. Stale inwestuje w siebie, z pożytkiem dla zakładu.

Stefan Gawoński najlepiej wypoczywa uprawiając działkę. Lubi podróżować po Europie. Od lat kolekcjonuje znaczki pocztowe i koperty pierwszego dnia obiegu; to chyba bardzo nietypowe hobby.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341680