ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2005

Jerzy Pogruszewski

Jerzy Pogruszewski
Jerzy Pogruszewski

Poza Japonią, wierność jednemu zakładowi pracy jest sytuacją rzadko spotykaną w systemie gospodarki rynkowej. Jerzy Pogruszewski należy do tych nielicznych, którzy w jednej firmie pracowali od początku swojej kariery zawodowej. Firmą tą były Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie, poprzednio Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych (PRK-15), które mają w dorobku ponad 2000 mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych i rurociągów nad torami oraz wiele innych obiektów inżynierskich na terenie całego kraju. Najciekawszy obiekt to most autostradowy przez Wisłę koło Torunia - o nowoczesnej konstrukcji, rekordowej rozpiętości przęseł, w oparciu o projekt techniczny opracowywany na bieżąco. Było to wyzwanie nie tylko dla projektanta, ale również dla inwestora i wykonawcy. Otwierało jednocześnie możliwości zastosowania najnowocześniejszych materiałów oraz technologii.

Jerzy Pogruszewski był uczestnikiem wielu wspomnianych przedsięwzięć w takim stopniu, w jakim może angażować się służba bhp. Uczestniczył w licznych komisjach odbiorczych, sporą część pracy spędzał na wyjazdach służbowych. Zanim ugruntował swoją pozycję w zawodzie musiał zaliczyć poszczególne szczeble drabiny zawodowej. Opowiemy po kolei.

Urodził się w roku 1953. Ukończył Technikum Kolejowe im. Jana Rabanowskiego w Warszawie (Wydział budowy dróg i mostów kolejowych) w roku 1973, kiedy to szkoła obchodziła jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Zatrudnienia, co naturalne w tej sytuacji, szukał w firmie związanej z kolejnictwem. Ominęło go wojsko (kolej wyreklamowała młodego pracownika). Trafił do działu bhp od razu, tj. w roku 1973. Był tam najpierw referentem, później inspektorem ds. bhp i ppoż., wreszcie został kierownikiem samodzielnej sekcji ds. bhp i ppoż. Koordynował i zarządzał pracą etatowych pracowników służby bhp zatrudnionych w oddziałach Zakładów Budownictwa Mostowego w Warszawie, Katowicach, we Wrocławiu, w Grabowcu k. Torunia, Oddziale Sprzętowo-Transportowym w Górze Kalwarii, Oddziale Głębokiego Fundamentowania w Warszawie, Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Żyrardowie oraz Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie. Doskonalił swoje kwalifikacje na różnego rodzaju szkoleniach, zwłaszcza w ostatnich latach zaliczył kilka kursów dotyczących oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kiedy w roku 2004 została ogłoszona upadłość Zakładów Budownictwa Mostowego PP w Warszawie, Jerzy Pogruszewski podjął się współpracy - jako specjalista ds. bhp - z kilkoma firmami, m.in. Agencją Usług Detektywistycznych "LUPUS" i Warszawską Drukarnią Naukową Polskiej Akademii Nauk oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Pozaetatowo angażuje się od lat jako wykładowca w Warszawskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, w Zakładzie Doradztwa Bezpieczeństwa Pracy "ERGON" w Warszawie, Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Ośrodku Szkolenia BHP w Warszawie (tym kierowanym przez Zbigniewa Cierpkę). Ze wszystkich tych placówek uzyskał bardzo dobre rekomendacje. Że wdzięczni są mu nie tylko organizatorzy, ale i uczestnicy szkoleń, świadczy np. dyplom-podziękowanie za kurs bhp, który pan Jerzy prowadził jako organizator i wykładowca. Należy do wyróżniających się członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Warszawie.

Jest człowiekiem towarzyskim, gra na akordeonie i śpiewa chętnie przy różnych okazjach, np. imprezach stowarzyszenia służby bhp. Lubi turystykę i żeglarstwo, ale najchętniej w wolnym czasie jeździ na rowerze górskim.

Kiedyś namiętnie zbierał znaczki, teraz kolekcjonuje monety. Numizmatyka skłania do zadumania się nad wieloma sprawami - od historii po ekonomię. Jest formą rekreacji po licznych wyjazdach służbowych, ułatwia skupienie.

Trzeba wspomnieć, że Jerzy Pogruszewski nie narzekał na ostatnio wydane rozporządzenie w sprawie służby bhp. Wyprzedził wymagania przepisu, podjął studia w radomskiej Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. Od wielu lat uczy innych, teraz on sam chce potwierdzenia swoich kwalifikacji.

Przed dwoma laty był nominowany do wyróżnienia "ZŁOTE SZELKI". Wcześniej otrzymał wyróżnienia resortowe, m.in. takie jak złota i srebrna odznaka "Przodujący kolejarz".

Pozostał mu sentyment do kolei, mimo że potężna kiedyś firma, w której przepracował 30 lat już nie istnieje. W nowych realiach trzeba zdobyć nowe umiejętności.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2005

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341784