ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2006

Jan Siek

Jan Siek
Jan Siek

Niektórzy byli doskonałymi studentami, a później przycupnęli na średniej posadzie, ceniąc sobie to, co dla nich najświętsze - święty spokój. Inni rosną całe życie, a przed emeryturą przyśpieszają nawet tempo. Do tych drugich należy Jan Siek. Kiedyś był monterem konstrukcji stalowych, dziś jest między innymi wykładowcą w wyższej uczelni. Jego działalność społeczna w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP towarzyszy rozwojowi zawodowemu.

Jan Siek urodził się na Mazowszu przed ponad 50 laty. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Metalowej w Radomiu podjął pracę w warszawskim "Mostostalu" jako monter konstrukcji. Wie, co to praca na wysokości. Równolegle uczy się zaocznie i w roku 1975 został absolwentem Technikum Mechanicznego nr 1 w Warszawie. Awansował na majstra budowy. W 1978 roku, powołany do wojska, zdobywa uprawnienia starszego mechanika samolotów myśliwskich - wówczas szczególnie nowoczesnych maszyn. Po powrocie do przedsiębiorstwa został specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej z obowiązkami inspektora bhp. W 1982 roku zdobył w "Mostostalu" tytuł "Zakładowego Specjalisty Bezpiecznych Metod Pracy". W tym też roku uzyskuje uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W 1983 roku przeprowadził się do Radomia, założył rodzinę i podjął pracę w Radomskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Przez pierwsze trzy lata pracował na budowie nowych osiedli mieszkaniowych jako monter-brygadzista konstrukcji żelbetonowych. W 1986 roku powrócił do bhp, został kierownikiem działu bhp i p.poż. W kolejnych latach wyjeżdżał na kontrakty zagraniczne. Mimo upadku państwowych firm budowlanych w latach 90., odnalazł się w nowej rzeczywistości właśnie jako specjalista ds. bhp. Kiedy w 1992 roku zaczęły powstawać pierwsze organizacje behapowskie był współinicjatorem powołania oddziału OSPSBHP w Radomiu. Od początku jego powstania należy do najbardziej aktywnych członków - był sekretarzem, a obecnie jest wiceprezesem Oddziału. Władze Oddziału od początku postawiły na doskonalenie zawodowe swoich członków. W 1994 roku J. Siek był współinicjatorem kursu udzielania pomocy przedmedycznej, organizowanego przy współudziale Automobilklubu Radomskiego. W 1997 roku ukończył kurs pedagogiczny dla wykładowców bhp i ergonomii.

Oddział radomski już w 1997 roku przystąpił do weryfikacji umiejętności pracowników służby bhp. Jan Siek uzyskał certyfikat z nr 3 - wykładowcy ergonomii, prawa pracy i bhp. Przy jego dużym udziale, staraniem oddziału stowarzyszenia powstało w latach 90. w Radomiu Zaoczne Technikum BHP. Wraz z innymi członkami stowarzyszenia inicjował powołanie kierunku bhp na jednej z uczelni radomskich, do czego doszło w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, gdzie powstał wydział Ochrona Środowiska Pracy. Jan Siek uzyskał tam tytuł magistra inżyniera. Z inicjatywy członków stowarzyszenia powstała także Wyższa Inżynierska Szkoła Organizacji i Bezpieczeństwa Pracy, gdzie autorski program nauczania opracowali, bądź konsultowali, pracownicy służby bhp. Od chwili powstania tej uczelni Jan Siek współpracuje z nią jako wykładowca, a od października 2005 roku jest pracownikiem etatowym, prowadząc zajęcia z wypadkoznawstwa, organizacji służby bhp oraz oceny ryzyka zawodowego. Przedmioty te wymagają od wykładowcy nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim dużej praktyki.

Pracę wykładowcy na uczelni magister inżynier J. Siek łączy z zatrudnieniem na część etatu w kilku firmach różnych branż. Występuje również na konferencjach poświęconych szkoleniom zawodowym i bhp, uczestniczy w doskonaleniu zawodowym, także za granicą - w Niemczech. W ubiegłym roku ukończył szkolenie dla konsultantów bhp w ramach programu Phare 2002, a także uzyskał certyfikat konsultanta bhp dla małych i średnich przedsiębiorstw, nadany przez CIOP. Przez kilka ostatnich lat (2001-2004) uczestniczył w pracach zespołu organizującego konkursy w zakresie bhp i ochrony środowiska dla szkół z rejonu Radomia, których laureaci - oprócz cennych nagród - zdobywali indeksy uczelni uprawniające do bezpłatnego studiowania. Za swą działalność uzyskał wyróżnienia i dyplomy, między innymi od Prezydenta Radomia i Wojewody Mazowieckiego, a także został odznaczony odznaką przyznawaną przez GIP "Za zasługi dla ochrony pracy".

Ulubionym zajęciem Jana Sieka w wolnych chwilach jest majsterkowanie. Sam wykańczał swoje mieszkanie - glazura, boazeria, parkiety nie mają przed nim tajemnic. Najchętniej wypoczywa w kuchni lub na działce, a także przy lekturze literatury przyrodniczej lub wydawnictw i książek bhp. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w działalności zawodowej i naukowej. Ma bardzo ambitne plany.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398599