ATEST Ochrona Pracy

14 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2006

Jolanta Kaczmarek

Jolanta Kaczmarek
Jolanta Kaczmarek

Należy do ludzi z przyszłością. To, co osiągnęła, zawdzięcza przede wszystkim sobie. Jest słuchaczką studiów doktoranckich, ale nie stanowi to jej jedynego zajęcia. Wprost przeciwnie, praca naukowa jest uzupełnieniem wieloletniej działalności zawodowej. Dojrzewała do tego życiowego wyboru 20 lat - przez cały czas pracy związanej nieomal wyłącznie z przemysłem materiałów budowlanych w Ostrowie Wielkopolskim.

Urodziła się w Sycowie. Obecnie mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto było wielkim węzłem kolejowym, toteż poza szkołami ogólnokształcącymi jest w nim Technikum Kolejowe. Szkoła, kiedyś wyłącznie męska, od blisko 30 lat przyjmuje też dziewczęta. "Kto ma w głowie olej ten idzie na kolej" słyszało się często. Jola nie miała problemów z przedmiotami ścisłymi i zajęciami technicznymi, więc zdecydowała się na tę właśnie szkołę. Przełamywała męską tradycję.

Po ukończeniu technikum i odbyciu stażu mogła zostać dyżurnym ruchu lub zawiadowcą na małej stacji. Ale te miejsca były już obsadzone; zaczynał się trwający do dziś okres redukcji etatów w PKP. Po stażu nie chciała już pracować na kolei. Ludzie smutni, jedynie wytyczanie ruchu pociągów na nastawni było ciekawym zajęciem. Natomiast monotonne i mechaniczne "odprawianie pociągów lizakiem" nie bardzo ją interesowało.

W roku 1983 została laborantką w "Prefabecie" w Ostrowie Wlkp. - w zakładowej kotłowni. Zajmowała się sprawdzaniem stanu wody surowej na wejściu do instalacji i parametrami jej uzdatniania, co było niezbędne do prawidłowej pracy kotłów. Po dwuletnim urlopie wychowawczym, wracając do firmy, została specjalistką ds. ochrony środowiska w dziale głównego energetyka. Na tym stanowisku pracowała przez 5 lat. Wreszcie w roku 1991 znalazła - można tak uznać - życiowe powołanie. Zaproponowano jej stanowisko specjalisty ds. bhp - ciągle w tym samym zakładzie, ostrowskim "Prefabecie". Została nim w stylu, który można uznać za klasyczny: najpierw zostaje się behapowcem, po czym kończy kurs dla tej służby.

Jola Kaczmarek zdobyła stosowne uprawnienia po kursie w kaliskim NOT w roku 1993. Miała jednak świadomość, że potrzebna jest jej wiedza gruntowna, dlatego podjęła naukę w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Budowlanych, którą ukończyła w 1998 roku. Była już nie tylko technikiem kolejnictwa, ale i technikiem bhp.

W roku 1994 zmieniła zakład pracy, została specjalistą ds. bhp w firmie pokrewnej branżowo - w Przedsiębiorstwie Betonów Wyspecjalizowanych BETRAS sp. z o.o. z siedzibą także w Ostrowie Wlkp. W gruncie rzeczy zmiany były tylko w nazwie: w ramach restrukturyzacji z jednego wydziału "Prefabetu" powstała spółka BETRAS, przejmując zorganizowaną część produkcji.

W latach 1996-2002 Jolanta Kaczmarek zaczęła - równolegle z zadaniami służby bhp - wykonywać zadania w dziale marketingu. W latach 2003-2005 została szefem działu marketingu, a w roku bieżącym kierowniczką działu handlowego. Przez cały ten czas jest w firmie specjalistą ds. bhp.

Od roku 1993 podjęła także samodzielną działalność gospodarczą - założyła jednoosobową firmę usługową z zakresu bhp. Prowadzi nadzór, zwłaszcza firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych. Jednak stały etat daje poczucie bezpieczeństwa także w jej przypadku. Trzeba wspomnieć, że jest członkiem kaliskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, wyjątkowo aktywnego, zorientowanego na rzeczywistą działalność i skuteczną pomoc swoim członkom.

Doba może mieć więcej niż 24 godziny. Jola Kaczmarek studiuje prawie od 10 lat, zajmuje się specjalnościami przydatnymi w służbie bhp. W roku 2002 została inżynierem zarządzania przez jakość, absolwentką Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W dwa lata później uzyskała stopień magistra na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Politechnice Poznańskiej. Z marszu, bo to najrozsądniejsze, postanowiła dalej inwestować w swój rozwój intelektualny. Obecnie została słuchaczką (nie jest to tożsame z podjęciem studiów) studiów doktoranckich w Katedrze Prawa i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jolanta Kaczmarek jest wcale nie tak częstym przypadkiem połączenia ścisłego naukowego myślenia ze zmysłem praktycznym, wrażliwością na rzeczywiste, a nie wymyślone problemy. Poznałem ją przed rokiem, podczas targów SAWO, gdy zapytała mnie - czy wiem, kto i jak wypełnia rubrykę "koszty" w karcie powypadkowej. Sprawy nie znałem, ale zbadałem ją z różnych stron i przyznałem, że sytuacja stanowi dobry przykład absurdów w naszej dziedzinie - czystych frazesów obok kłujących w oczy nielogiczności. Liczę, że w przyszłości doktor Jolanta Kaczmarek dopatrzy się w naszej branży innych problemów wartych publicznej dyskusji i zastanowienia.

Człowiek dobrze zorganizowany to taki, który ma czas na wszystko. Także na to, co lubi. A Jola Kaczmarek dostrzega i kocha przyrodę - jest tyle pięknych miejsc w Polsce, jak i w innych zakątkach świata. Obcowanie z przyrodą to dla Joli Kaczmarek także systematyczna (w sezonie) jazda na rowerze, pływanie w Bałtyku i jeziorach, jazda na nartach, jak również (często z konieczności) podziwianie czterech pór roku z samochodu. Ciągle chętnie gra w siatkówkę, którą trenowała jeszcze w czasach nauki w technikum. Lubi szybką, choć, jak podkreśla, bezpieczną jazdę samochodem. Jej córka nieraz pyta dlaczego mama nie została kierowcą rajdowym.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314664