ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2006

Wojciech Rutkowski

Wojciech Rutkowski
Wojciech Rutkowski

Należy do tej grupy młodych specjalistów bhp, którzy bardzo szybko znaleźli się na najwyższej półce kompetencji. Jego firma jest wśród kilkudziesięciu zakładów w kraju, które wdrażały eksperymentalnie program EVISA i system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg ISRS. Zwrócił na siebie uwagę w roku 2003 - kiedy nikt nie myślał jeszcze o zróżnicowanej składce wypadkowej, on opublikował na naszych łamach dwa artykuły symulujące skutki ekonomiczne dla różnego stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie energetycznym.

Ale cofnijmy się o 38 lat. Wojciech Rutkowski urodził się w Łomży. Z domu wyniósł zamiłowanie do stolarstwa i marzył o szkole drzewnej. Jednak dobre oceny w nauce i presja rodziców spowodowały, że ukończył liceum ogólnokształcące w rodzinnym mieście. Wybór Wydziału Elektrycznego w Politechnice Białostockiej - studia, które ukończył w 1993 roku - był już w pełni suwerenną i świadomą decyzją.

W nowej rzeczywistości ujawniło się sporo paradoksów - magister inżynier nie mógł na Podlasiu znaleźć innej pracy niż w zawodzie elektromontera. Dziś jednak z satysfakcją mówi o tym okresie. Kilkanaście miesięcy zatrudnienia na stanowisku robotniczym pozwoliło mu poznać pracę od strony niedostępnej nadzorowi. Wykonywał wówczas pomiary elektryczne, montaż układów automatyki, rozruchy i odbiory instalacji i urządzeń elektrycznych, między innymi dla oczyszczalni ścieków, szpitali.

W sierpniu 1995 roku został pracownikiem Zakładu Energetycznego Białystok SA w Białymstoku. Przez 3 lata był dyspozytorem ruchu, a od roku 1998 specjalistą ds. programowania i rozwoju. Wraz z udziałem ZEB SA w Projekcie EVISA rozpoczęło się jego zainteresowanie oceną ryzyka i zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Od 2000 roku praktycznie cały swój czas w pracy poświęca wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. System został certyfikowany na zgodność z PN-N 18001 i OHSAS 18001 w 2004 roku.

Zajęcie się sprawami bhp wymagało uzupełnienia kwalifikacji. W 2002 roku skończył zatem studia podyplomowe w CIOP "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy". Wiedza tam zyskana przydaje mu się w codziennej pracy do rozwiązywania problemów z obszaru klasycznego bhp - jak oceniać mikroklimat, które przepisy stosować do oceny poziomu bezpieczeństwa starych, a które do nowych maszyn itp. To są konkretne kwestie, które trzeba rozstrzygać w zakładzie.

Wojciech Rutkowski został specjalistą bhp szczególnego rodzaju - od zarządzania systemowego. Bardzo interesuje go kwestia ekonomii w bhp. My, ludzie związani z bhp, jesteśmy przekonani, że na bezpieczeństwie pracy nie wolno oszczędzać. Ale nie może to być przecież sfera tworzenia nieuzasadnionych kosztów. Stąd wzięło się wczesne zainteresowanie Wojciecha Rutkowskiego różnicowaniem składki wypadkowej i kosztami wypadków. Podejmuje próby liczenia opłacalności podejmowanych działań profilaktycznych, porównywania różnych wariantów. Tu przydaje mu się wiedza zdobyta w takich szkoleniach, jak "Studium Zarządzania Finansami" i "Finanse dla Niefinansistów" w Białostockiej Szkole Biznesu oraz kurs dla członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Kiedy czytam o konferencjach, w których uczestniczył: , Lubin - 1997, Delft (Holandia) - 1998 itd. itd. kojarzę je z grupą specjalistów zarządzania bezpieczeństwem. Mógłbym wymienić kilkanaście osób z całej Polski, które tworzą grono szczególnie wtajemniczonych. Reprezentacyjne, bogate, dobrze zorganizowane firmy.

Wojciech Rutkowski jest autorem rozdziałów w kilku książkach poświęconych zarządzaniu bezpieczeństwem, ocenie ryzyka oraz artykułów w czasopismach, w tym w ATEŚCIE. Niejednokrotnie podejmuje publicznie problematykę bezpieczeństwa maszyn. W roku bieżącym był współautorem referatu na spotkaniu kierowników działów bhp w energetyce pt. "Praktyczne wdrożenia minimalnych i zasadniczych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników energetyki zawodowej".

Dynamicznie rozwijający się specjalista zarządzania bezpieczeństwem (bo chyba trudno go nazywać behapowcem) zdobywa m.in. uprawnienia auditora pomocniczego ISRS, auditora wiodącego ISRS i OHSAS, ma także potwierdzone umiejętności doradcy Det Norske Veritas. Przy takiej dynamice podnoszenia kwalifikacji, ciekaw jestem, jakie będzie c.v. Wojciecha Rutkowskiego po kolejnych kilkunastu latach.

Żeby do końca przekonać czytelników, iż dysponuje kompletem umiejętności niezbędnych służbie bhp dodam, że ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Poza pracą zawodową i nauką, z zamiłowaniem oddaje się pracy w drewnie, lubi też chodzić po górach - ostatnio po Karkonoszach. Dla zachowania dobrej kondycji grywa w siatkówkę.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398630