ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2006

Jadwiga Bąk

Jadwiga Bąk
Jadwiga Bąk

W okresie letnich urlopów, a zwłaszcza podczas najdłuższych w Europie, a właściwych naszemu krajowi weekendów, dzienniki telewizyjne podają zaskakująco wysoką liczbę ofiar wypadków drogowych. Informacji tej towarzyszy zwykle przebitka na zmiażdżone auto, krótki komentarz funkcjonariusza policji, po czym pojawia się pani psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, która podaje prawdopodobne przyczyny niebezpiecznych zachowań kierowców. Ta pani psycholog to dr Jadwiga Bąk - kierownik Zakładu Psychologii Transportu Drogowego w ITS w Warszawie.

Nasi czytelnicy mieli sposobność zapoznać się kilkakrotnie z jej artykułami, bo bezpieczeństwo transportu to temat bardzo behapowski. Aż 30-40% wypadków przy pracy stanowią wypadki w transporcie, zwłaszcza drogowym. Udział wypadków w transporcie będzie jeszcze wzrastał, bo coraz większa liczba pracowników to ludzie mobilni - wykonują usługi u klienta, mają kilka miejsc pracy, dokształcają się zawodowo. Muszą się zatem przemieszczać, przewozić produkty. Stale wzrasta udział transportu drogowego w ogólnym bilansie przemieszczanych towarów. Nasze zainteresowanie publikacjami z dziedziny psychologii transportu wynika także z dużych podobieństw przyczyn wypadków drogowych i wypadków przy obsłudze niektórych urządzeń mechanicznych, zwłaszcza tych, które wymagają refleksu, trafnej oceny sytuacji, odporności na zmęczenie. Jadwiga Bąk zajmuje się tą problematyką od ponad 30 lat. Praca w ITS to jej pierwsze miejsce zatrudnienia.

Urodziła się na Mazowszu we wsi Łebki, w rodzinie Łebkowskich. Już to pozwala się domyślać, że wyrastała w poczuciu tradycji, że czuła siłę siedliska rodzinnego. Ojciec zajmował się hodowlą koni. Wizerunek rodziny pasuje bardzo do klasycznych, pozytywnych wyobrażeń, znanych z popularnych ostatnio powieści i filmów telewizyjnych. Tak więc ojciec przywiązywał dużą wagę do wychowania patriotycznego swych dzieci. Wieczorami, przy lampie naftowej, czytał czterem synom i córce - najstarszej Jadzi "Trylogię" Sienkiewicza, pisaną przecież dla pokrzepienia serc.

Szkołę podstawową i liceum kończyła Jadwiga Łebkowska w Strzegowie. Przyjemnie było chodzić polnymi ścieżkami do odległej o kilka kilometrów szkoły.

Po maturze postanowiła zdawać na studia psychologicznie. Wybrała uczelnię - Akademię Teologii Katolickiej (ATK), obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praktykę studencką odbywała w Instytucie Transportu Samochodowego, w którym - ze względu na umiejętności i kompetencje - zaproponowano jej później pracę. Od lat prowadzi badania kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, kierowców sprawców wypadków drogowych, kierowców zatrzymanych za prowadzenie po spożyciu alkoholu, kierowców, którzy przekroczyli limit punktów karnych.

Jadwiga Bąk współdziała przy tworzeniu programów nauki jazdy i profilaktyki wypadkowej, jest współautorem metodyki przeprowadzania psychologicznych badań kierowców. Opublikowała książkę "Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców", która powstała na podstawie jej pracy doktorskiej. Jest także autorką wielu artykułów naukowych, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bo bezpieczeństwo na drodze zawsze zależeć będzie przede wszystkim od kierowcy - operatora bardzo dynamicznej a jednocześnie delikatnej maszyny. Owszem, znaczenie mają też infrastruktura techniczna - stan dróg, rozwiązania konstrukcyjne samochodu, elementy poprawiające bezpieczeństwo, ale prymat zachowań ludzkich jest w omawianych kwestiach bezsporny.

Od trzech lat kieruje podyplomowymi studiami z zakresu psychologii transportu, które cieszą się dużym zainteresowaniem - ich absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w poradniach, ośrodkach szkolenia kierowców, samorządach lokalnych. Pracuje także jako wykładowca akademicki na zaproszenie wielu wyższych uczelni z całego kraju.

Jako wieloletni biegły sądowy przygotowuje również opinie na zlecenie sądów i prokuratur.

Podczas urlopów podróżuje, wprawdzie nie co roku, ale za to daleko. Była na przykład w Polinezji na archipelagu Bora-Bora. Od zawsze lubi zajmować się kwiatami, które hoduje w ogrodzie i domu pod Warszawą.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398638