ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 11/2006

Marian Liwo

Marian Liwo
Marian Liwo

Człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi - mówi stare przysłowie. Kim byłby dziś Marian Liwo gdyby nie kontuzja ręki? Urodził się w roku wybuchu II wojny światowej w Krakowie, ale całe swoje losy związał z Rzeszowem, gdzie w centrum miasta znajduje się dworek rodziny Liwo , który w 1986 roku powrócił do właścicieli.

Marian Liwo, młody, starannie wykształcony człowiek, po ukończeniu średniej szkoły muzycznej przygotowywał się do Konkursu Chopinowskiego. Wiele sobie obiecywali po nim pedagodzy w rzeszowskiej średniej szkole muzycznej. Niezwykłe umiejętności techniczne, umożliwiające szeroki zakres wykonawstwa, dostrzeżenie przez krytyków dużego talentu, zmieniają radykalnie życie młodego pianisty. Jest już w domu rzadkim gościem, zbiera wyrazy uznania i honoraria, które nie zawsze umie wydać, bo gonią go terminy kolejnych koncertów.

Marian Liwo miał pecha, a może z perspektywy czasu nie był to pech aż tak wielki. Doznał poważnej kontuzji ręki. Wtedy on i najbliżsi odbierali to wydarzenie jako tragedię. Ale przecież trzeba żyć, trzeba szukać nowych wyzwań. Mając również zdolności do przedmiotów humanistycznych, zdał na oblegany już wówczas, podobnie jak obecnie, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i po 5 latach, w roku 1964, uzyskał tytuł magistra. Staż pracy odbył w Powiatowej Radzie Narodowej w Rzeszowie, w Kolegium Karno-Administracyjnym. W roku 1965 został inspektorem pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Pracy w Rzeszowie i sekretarzem Kolegium Orzekającego przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Rzeszowie. Były to czasy, w których pierwszą instancją orzekającą w sprawach dotyczących ochrony pracy był inspektor pracy, zaś instancją odwoławczą wspomniane kolegium, w którym sekretarzem musiał być profesjonalista - prawnik.

W roku 1974 Marian Liwo zostaje kierownikiem zespołu Pomocy Prawnej w WRZZ. Ta funkcja dawała mu doskonałą sposobność do zapoznania się z praktycznymi problemami prawa pracy, zwłaszcza skomplikowaną w owych latach problematyką wynagrodzeń. W latach 1971-81 wykonuje pracę radcy prawnego, m.in. w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i w Zakładach Przemysłu Terenowego w Rzeszowie. W tym okresie kończy aplikację sędziowską i składa egzamin radcowski oraz adwokacki.

W roku 1980 pojawia się "Solidarność"; związki branżowe oraz ich inspekcja ulegają rozwiązaniu. W następnym roku powstaje PIP, powołana nową ustawą, której jednym z współtwórców jest Marian Liwo. W nowo powstałej PIP obejmuje funkcję zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawnych, a z czasem stanowisko szefa OIP w Rzeszowie.

Jego specjalnością pozostaje prawo pracy i prawo administracyjne - w latach 1982--2005 uczestniczył w pracach Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, w latach 1990-1992 był członkiem komisji ds. reformy prawa pracy. W roku 2000 uzyskuje tytuł doktora nauk prawnych w UMCS w Lublinie za rozprawę z zakresu prawa administracyjnego pt. "Państwowa Inspekcja Pracy - zagadnienia administracyjno-prawne".

W roku 2005 kończy się jego praca w PIP. Dr Marian Liwo zostaje etatowym wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadzi także wykłady na Politechnice Rzeszowskiej. Jest wykładowcą w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wykłada dla aplikantów adwokackich prawo pracy i administracyjne. Sam również jest na liście radców i adwokatów. Dużo pisze i zamierza szybko złożyć w Radzie Wydziału rozprawę habilitacyjną.

Aktywnie uczestniczy w życiu naszego środowiska zawodowego, ostatnio zamieszczał publikacje na łamach ATESTU dotyczące projektu nowelizacji ustawy o PIP. Rzadkie to skojarzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej.

O muzyce Marian Liwo nie zapomniał. Odzyskał sprawność ręki - koncertuje podczas konferencji naukowych i innych oficjalnych uroczystości. Jego pasją jest muzyka poważna, zwłaszcza utwory Bacha, Mozarta, Bethowena, Chopina, Rachmaninowa. Interesuje się od lat historią sztuki. Pielęgnuje rośliny tropikalne w oranżerii, która znajduje się w ogrodzie zimowym, w rodzinnym dworku, pracuje w parku otaczającym posiadłość. Uprawia wymagające wysiłku i ruchu dyscypliny sportowe. Ma wiele różnorodnych planów życiowych.

Wreszcie wiadomość z ostatniej chwili. Sala balowa zamku w Łańcucie jest miejscem występów najwybitniejszych artystów z kraju i z zagranicy. W ostatniej dekadzie listopada br., w części artystycznej, podsumowującej konkurs "Przedsiębiorstwa Fair Play", zagra dr Marian Liwo.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341858