ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2007

Adrian Kobza

Adrian Kobza
Adrian Kobza

Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu organizuje od ośmiu lat wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP konkurs o tytuł najaktywniejszego pracownika tej służby. W roku 2006 wyróżnienie to zdobył Adrian Kobza. Jako stosunkowo młody człowiek, był współautorem materiałów szkoleniowych firmowanych przez CIOP, adresowanych do szkół ponadgimnazjalnych. Materiały te specjaliści oceniają wysoko. Ich tytuł to "Kultura bezpieczeństwa" - termin, do którego autorstwa poczuwa się Adrian Kobza. Opracowanie wydano w roku 2002, a wdrażanie programu realizowano w kolejnych dwóch latach. Ale nie tylko to osiągnięcie było istotnym argumentem na rzecz wyróżnienia Adriana Kobzy. Komisja konkursowa doceniła też jego dokonania w zakładzie, w którym pełni on funkcję głównego specjalisty ds. bhp.

Sądzę, że nietypowa jest droga życiowa Adriana Kobzy. Urodził się w Strzelcach Opolskich w 1969 roku. Po ukończeniu szkoły zawodowej podjął pracę jako tokarz na Wydziale Głównego Mechanika w Zakładach Koksowniczych "Zdzieszowice". Zapewne już wtedy wykazywał staranność, rozwagę i skłonności pedagogiczne, bo w kilka lat później został nauczycielem zawodu w tym samym wydziale. Widać z takim zapałem instruował uczniów szkół zawodowych, że zaproponowano mu pracę w dziale bhp macierzystej Koksowni. Bowiem w działalności behapowskiej praca wychowawcza i edukacyjna odgrywa wielką rolę. Był rok 1996. Wcześniej A. Kobza ukończył kurs instruktorów praktycznej nauki zawodu, dlatego kolejne przeszkolenie - podstawowe dla służby bhp, nie sprawiało mu trudności i mógł je godzić ze studiami licencjackimi na Uniwersytecie Opolskim.

Pierwszy stopień studiów - licencjat z pedagogiki pracy - ukończył w roku 1999, a następnie "z marszu" zaczął studia magisterskie na tej samej uczelni, w specjalności higiena pracy, które ukończył w roku 2001. Wtedy właśnie finalizował swoje opracowanie dla CIOP.

Gdy Adrian porównuje przedmioty, które miał na swoich studiach, z programem uczelni kształcącej inżynierów bhp, stwierdza, że zajęć o tematyce behapowskiej miał co najmniej tyle samo co przyszli inżynierowie tej specjalności. Miał jednak niedawno dylemat - czy jego specjalność - higiena pracy spełnia dyspozycje przepisu, dotyczącego kwalifikacji behapowców, czy nie musi kończyć studiów podyplomowych? (Jedno z wielu nieporozumień związanych z nieprecyzyjnym przepisem.) Ale inspektor pracy obejrzał program jego studiów i orzekł: "Moim zdaniem spełniają dyspozycje przepisu".

Tak więc Adrian Kobza został Głównym Specjalistą ds. bhp w PRP "ZK - REM" Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, czyli spółce specjalizującej się w remontach, wydzielonej z Koksowni. Funkcję tę pełni od roku 1998. Mimo że ostatnie lata miał mocno absorbujące - bo i praca zawodowa, i studia zaoczne, i materiały dla CIOP, ukończył różnorodne szkolenia. Między innymi w roku 1997 - kurs "Systemy zapewnienia jakości"; w roku 2000 - seminarium Negocjowanie układów zbiorowych; w roku 2002 - szkolenie dotyczące wdrożenia i dokumentacji systemu zarządzania bhp wg PN-N-18000; w roku 2003 - szkolenie Systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001. Wymieniam tylko niektóre rodzaje szkoleń. Jestem przekonany, że Adrian Kobza - pedagog z wykształcenia i zamiłowania, będzie zawsze podnosił swoje kwalifikacje.

Zainteresowania hobbystyczne Adriana Kobzy są po części typowe, po części oryginalne. Z zamiłowaniem uprawia spinning na brzegach Odry. Jest też znawcą herbaty. Wyszukuje wciąż i kolekcjonuje nowe gatunki, smaki, zbiera literaturę poświęconą właśnie herbacie. Inne jego hobby, też nietypowe: jest chyba jedyną osobą w naszym środowisku, która gra na gitarze klasycznej i zbiera utwory wirtuozów tego instrumentu. Zawsze z niecierpliwością wyczekuje na Śląską Jesień Gitarową - festiwal muzyczny, który odbywa się co 2 lata w Tychach i gromadzi najlepszych gitarzystów z Polski i zagranicy. Wprawdzie jeszcze nie wystąpił na festiwalu, ale często gra i śpiewa, m.in. do tekstów Edwarda Stachury czy Jacka Kaczmarskiego. Jest też miłośnikiem poezji, szczególnie Zbigniewa Herberta.

Ciekawe zainteresowania, obiecująca kariera zawodowa.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398734