ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2007

Tadeusz Buczowski

Tadeusz Buczowski
Tadeusz Buczowski

Należy do grupy ludzi przekonanych, że bezpieczeństwo pracowników zapewniać powinny przede wszystkim odpowiednie rozwiązania techniczne - właściwie zaprojektowane maszyny i urządzenia. Dlatego na I Zjeździe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP został wybrany członkiem Zarządu Głównego, przewodniczącym komisji zajmującej się właśnie bezpieczeństwem technicznym. Epizod ze stowarzyszeniem trwał jedną kadencję. Tadeusz Buczowski zrezygnował z członkostwa tej organizacji, ale nie zaprzestał pracy społecznej na rzecz bezpieczeństwa pracy.

W Krajowym Związku Zawodowym Ciepłowników Tadeusz Buczowski pełni od lat różne funkcje społeczne - obecnie jest przewodniczącym oddziałowej organizacji tego związku w Bytomiu. Zarazem jest członkiem Krajowej Komisji BHP, a od 2004 r. pełni funkcję specjalisty Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników ds. ochrony pracy. Trzeba tu dodać, że Związek ten wyróżnia się bardzo korzystnie swoim autentycznym zainteresowaniem sprawami bezpieczeństwa pracy. Między innymi od lat organizuje konkursy wiedzy o bhp, kiedyś popularne w wielu branżach, a ostatnio niestety mało gdzie kontynuowane. Jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia był Tadeusz Buczowski.

Urodził się w 1953 r. w Bytomiu i mieszka w tym mieście do dziś. Ukończył Liceum im. L. Radziejowskiej i Pomaturalne Studium Zawodowe w specjalności ochrona środowiska (1974 r.). Ekologia nie była jeszcze wtedy tak modna, jak w latach późniejszych, a wspomniana szkoła była bodaj pierwszą w kraju o tym profilu. Po jej ukończeniu Tadeusz Buczowski (w latach 1974-1976) pracuje jako specjalista ds. ochrony środowiska w Zakładach Dolomitowych w Bytomiu. W kolejnych sześciu latach pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Hutniczych. Był tam analitykiem systemów informatycznych, korzystał z ODRY 1305. Pamięta wielkie szpule perforowanego papieru z informacjami, które dziś zajmują część małej płyty CD. Jego praca polegała wówczas na wdrażaniu systemu "Pracownik" w Hucie "Zygmunt" w Bytomiu. Aby wykonywać te zadania musiał znać dobrze kodeks pracy, a także poznać gruntownie strukturę organizacyjną zakładu i dopracować organizację do wymogów systemu. Huta liczyła 6 tys. pracowników i dla każdego z nich należało indywidualnie nanosić dane na taśmie perforowanej. Kierował wówczas grupą 50 pracowników huty, którzy bezpośrednio wykonywali wspomnianą pracę. W podobny sposób wdrażał w Hucie "Małapanew" inny system "Zdolności Produkcyjne Obrabiarek". Wspomniane zajęcia stanowiły nie tylko doskonałą szkołę życia - wymagały stałej nauki, kształtowały umiejętności radzenia sobie z problemami technicznymi, organizacyjnymi, a także pracownikami. Dla miłego grosza zrezygnował jednak z tej atrakcyjnej intelektualnie funkcji i został kierownikiem działu bhp w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bytomiu.

Kiedyś behapowcem zostawało się łatwo; ale co innego mieć pracę, a co innego uzyskać kwalifikacje dobrego fachowca w tej dziedzinie. Tadeusz Buczowski wybrał drugi wariant, systematycznie zdobywał umiejętności - nie dla dyplomu ale z potrzeby uzupełnienia wiedzy. Między innymi, w roku 1994, ukończył kurs dydaktyczno-metodyczny dla organizatorów i wykładowców szkoleń bhp. Od tego czasu często prowadzi zajęcia na różnego rodzaju kursach. W roku 1999 ukończył kurs dotyczący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W 2002 roku zdobył kwalifikacje z zakresu efektywnej komunikacji w środowisku pracy. W kolejnym roku zdał egzamin na Pełnomocnika s. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i uzyskał certyfikat TÜV. Niedługo po tym powierzono mu tę funkcję w przedsiębiorstwie. Obecnie potrzebne są nie tylko kwalifikacje, ale i świadectwa ukończenia studiów, aby pełnić funkcję kierownika działu bhp. Dlatego od dwóch lat studiuje na specjalności Ekonomika i Zarządzanie BHP w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Tadeusz Buczowski ma liczne pasje pozazawodowe. Od czasów szkolnych grywa w brydża sportowego - zdarzało się, że i przez tydzień nie wychodził z kolegami z jednego pomieszczenia. Brydż nie jest już dziś tak modny, jak kiedyś, ale to nie zraża Tadeusza do uprawiania tej dyscypliny sportowej.

Dla zrównoważenia tego trochę niezdrowego hobby uprawia inne sporty, stosowne nie tylko dla oldboya - pływanie, siatkówkę, koszykówkę. Tadeusz nie ma powodów do narzekania na nudę.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398740