ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2007

Zdzisława Kowalczyk-Warzecha

Zdzisława Kowalczyk-Warzecha
Zdzisława Kowalczyk-Warzecha

W kraju jest co najmniej kilkanaście zakładów energetycznych, ale do grupy tych, które zrealizowały u siebie wysokie poziomy zarządzania bezpieczeństwem według ISRS, uczestniczyły w programie EVISA, należy zaledwie kilka. Wśród nich ZEORK w Skarżysku Kamiennej. Duża w tym zasługa szefowej działu bhp w tej firmie, Zdzisławy Kowalczyk-Warzechy.

Urodziła się w Stąporkowie na Ziemi Kieleckiej i z tym regionem związała swoją pracę.

Po ukończeniu szkoły średniej podjęła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. W roku 1982 została absolwentką tej uczelni w specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej. W stanie wojennym niełatwo było rozpoczynać karierę zawodową; przez pierwsze trzy lata pracowała w szkołach w Bliżynie i Sorbinie. W latach 1984-87 podjęła pracę bliższą wyuczonej specjalności - została technologiem w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej "Profel" w Szydłowcu. Polska elektronika przeżywała wówczas kryzys, z którego już się nie podniosła; dotyczyło to także fabryki w Szydłowcu. Wtedy właśnie Zdzisława Kowalczyk-Warzecha znajduje zatrudnienie zgodne ze specjalizacją magisterską - zostaje inżynierem ds. rozwoju i eksploatacji sieci w Zakładach Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK S.A.) w Skarżysku-Kamiennej. Po ośmiu latach wydaje się, że osiągnęła stabilizację zawodową. W Polsce zaczyna być modne organizowanie zakładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. W energetyce dokonują się intensywne procesy restrukturyzacyjne, przekształcenia własnościowe. Uporządkowanie spraw zarządzania podnosi ważność firm. Dla inżyniera lubiącego wyzwania jest to dobry czas i dobra specjalność. W roku 1995 wygrywa konkurs na stanowisko szefa Biura Ochrony Pracy Służby BHP. Zdobywa dodatkowe uprawnienia. W latach 1995-2000 kończy liczne kursy doskonalące kwalifikacje, w tym kurs dla służby bhp, kursy kierowania zespołami pracowniczymi, kursy audytorów, kursy systemów zarządzania bezpieczeństwem prowadzone przez firmy krajowe i zagraniczne. Dwukrotnie zdobywa wiedzę na kursach pedagogicznych, doskonali umiejętności oceny ryzyka.

Zdzisława Kowalczyk-Warzecha swoją wizję systemowego zarządzania bezpieczeństwem skutecznie realizuje w praktyce. Jest inicjatorką udziału ZEORK S.A. w międzynarodowym projekcie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy EVISA I (później także EVISA II) realizowanym w 21 polskich przedsiębiorstwach różnych branż, przez norweską firmę certyfikacyjną DNV i Państwową Inspekcję Pracy. Podejmowane przez nią działania przyczyniły się do uzyskania w 1999 r. przez zakład certyfikatu potwierdzającego funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy na poziomie piątym metody ISRS, a w 2004 r. na poziomie ósmym ISRS - jako jedyne przedsiębiorstwo w Europie Środkowowschodniej.

W roku 1997 kończy Podyplomowe Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy w Politechnice Warszawskiej. Kończy również Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Nie zaniedbuje swoich kwalifikacji inżyniera elektryka. W latach 2002-2005 wybrano ją prezesem Zakładowego Koła SEP przy ZEORK w Skarżysku-Kamiennej.

W czasie wolnym zwiedza świat - bliski i ten daleki. Lubi aktywnie wypoczywać wraz z rodziną. Ziemia Kielecka to piękny region. Chętnie podróżuje i uprawia piesze wędrówki po najbliższej okolicy, pięknej przecież Ziemi Świętokrzyskiej oraz w Beskidach. Bywa w Bieszczadach i Tatrach. Ciekawość świata zawiodła ją w Dolomity i Alpy, nad Morze Tyrreńskie, a także do kilku stolic europejskich.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398774