ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 10/2007

ATEST - portret zbiorowy

 ATEST - portret zbiorowy
ATEST - portret zbiorowy

W tym miejscu prezentowaliśmy dotychczas pojedyncze osoby, ale na sześćdziesięciolecie chcemy przedstawić czytelnikom zespół ludzi, którzy w największym stopniu przyczyniają się do kształtu naszych publikacji.

Na zdjęciu w górnym rzędzie od prawej: J. Knyziak, A. Stukowski, R. Kozela, B. Bieś; dolny rząd od prawej: E. Krzyżanowska-Kalkowska, E. Kowalska, Z. Lejko.

Jerzy Knyziak - redaktor naczelny, z wykształcenia chemik, pracował najpierw jako nauczyciel w liceum, a później krótko w przemyśle, łącząc tę pracę z nauczaniem inżynierii chemicznej w technikum. Przez ponad rok był kierownikiem działu bhp, a następnie inspektorem pracy, nadzorującym przemysł chemiczny w Małopolsce. Dla oderwania się od coraz bardziej nużących zajęć inspektora PIP, zaczął pisywać artykuły do prasy technicznej, w tym do miesięcznika "Ochrona Pracy". Otrzymał właśnie nominację na dyrektora technicznego krakowskiego "Solwaya", gdy zaproponowano mu funkcję redaktora naczelnego "Ochrony Pracy". Po całonocnych zmaganiach z sobą wybrał to drugie. I nie żałuje. "Solway" dawno przestał istnieć, a "Atest - Ochrona Pracy" daje mu dużo satysfakcji. Chciałby, aby nasze środowisko bardziej wpływało na swoje losy.

Zofia Lejko - zastępca redaktora naczelnego, a wcześniej sekretarz redakcji, z wykształcenia jest geografem. W okresie studiów na UJ związana była z radiowęzłem, w historycznym już akademiku "Nawojka". Po studiach pracowała w biurze turystycznym Wawel-Tourist, następnie w dwutygodniku "Student", wydawanym w Krakowie. Po jego rozwiązaniu miała krótki epizod pracy w dziale reklamy radia RMF FM. W "Echu Krakowa", z którym współpracowała, zajmowała się m.in. sprawami życia uniwersyteckiego. Pracę w "Echu" godziła z nauczaniem geografii w szkole społecznej. W "Ateście", z którym związana jest już od 14 lat, pełni rolę dobrej gospodyni - skrupulatna i staranna, dba, aby wszystko grało. I gra.

Robert Kozela - reporter i redaktor. Skończył z wyróżnieniem polonistykę na studiach dziennych UJ, jednocześnie pracując od pierwszego roku w dobrej, lokalnej gazecie. Do "Atestu" przyszedł jako student ostatniego roku, ze znacznym już dorobkiem dziennikarskim. W szkole średniej zajmował się bardzo poważnie harcerstwem, prowadząc drużyny zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Gdyby nie był polonistą, byłby zapewne informatykiem. Zajmuje się tą dziedziną hobbystycznie, ale na dobrym poziomie. Przez dwie kadencje był radnym: w Powiecie Krakowskim, w Skawinie.

Elżbieta Kowalska - ukończyła Krakowskie Technikum Poligraficzno-Księgarskie, a następnie podjęła pracę w słynnej drukarni wydawniczej im. W. Anczyca, gdzie zajmowała się składem tekstów na pierwszych wtedy komputerach marki "Poltype". W naszej redakcji poza przygotowywaniem wspólnie z grafikiem ostatecznego wyglądu stron - zajmuje się mikro księgowością i innymi sprawami administracyjnymi.

Bronisław Bieś - pełnił w oświacie chyba wszystkie funkcje, z wyjątkiem funkcji ministra. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego był kierownikiem brygady remontowej w oświacie, później ukończył studia pedagogiczne, był nauczycielem, wizytatorem, dyrektorem szkoły, szefem zakładu w instytucie kształcenia nauczycieli, edukatorem ministra oświaty. Przez wszystkie lata działalności zawodowej jest nauczycielem wychowania technicznego, ostatnio także wykładowcą w Akademii Pedagogicznej. Od dwunastu lat prowadzi w naszej redakcji wkładkę edukacyjną, udziela odpowiedzi na pytania związane z edukacją. Ma uprawnienia inspektora bhp, zaliczył także ponad dwadzieścia różnych kursów, m.in. kucharza, barmana, ogrodnika, strażaka itd.

Aleksander Stukowski - jest inspektorem pracy współpracującym z redakcją.

Emilia Krzyżanowska-Kalkowska - absolwentka dziennikarstwa na UJ. W redakcji zajmuje się korektą, ale w praktyce poczuwa się do większego zakresu aktywności, z pożytkiem dla jakości tekstów. Ma usposobienie feministki i zarazem klasycznej stuprocentowej kobiety, znajdującej upodobanie w śledzeniu tego co modne i eleganckie. Kiedyś objechała pół Europy na skuterze "Osa", wioząc na tylnym siodełku prawdziwego mężczyznę, swojego męża. Pracowała w kilku redakcjach krakowskich gazet oraz wiele lat w wydawnictwach książkowych jako redaktor.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341954