ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2007

Robert Łukasik

Robert Łukasik
Robert Łukasik

Końskie (woj. świętokrzyskie) jest niewielkim, powiatowym miastem, ale na naszej behapowskiej mapie jednak się wyróżnia. Największa organizacja środowiskowa - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP ma obecnie 32 oddziały w całym kraju, brak ich jednak w kilku dużych miastach wojewódzkich, ale jest oddział właśnie w Końskich.

Oddział powstał jako jeden z pierwszych w kraju, co było zasługą poprzedniego prezesa, ale kontynuacja i stabilizacja pozycji oddziału zależy od obecnego szefa - Roberta Łukasika. Należy on do ludzi, którzy nie szukają szczęścia daleko. Dlatego całe swoje dotychczasowe życie związał z powiatem koneckim i wiąże z nim także swoją przyszłość.

Urodził się w Końskich w roku 1970. Liceum ogólnokształcące ukończył w pobliskim Stąporkowie. Później postanowił zdobyć zawód, który przyda się także w życiu prywatnym, i który ułatwi znalezienie pracy w okresie wysokiego bezrobocia związanego wówczas z reformami Balcerowicza. Tak jak dziś i wtedy także było duże zapotrzebowanie na specjalistów budownictwa. W latach 1989-91 uczy się zatem w Policealnym Studium Budowlanym w Kielcach. Specjalizuje się w instalacjach sanitarnych budynków. Jego praca dyplomowa ma charakter bardzo użytkowy - projektuje instalacje gazowe dla bazy PKS w Jędrzejowie. Tytuł technika uzyskuje w 1991 roku. Jednak nawet te kwalifikacje nie dają mu początkowo stałej pracy. Ale i praca dorywcza pozwala zdobywać doświadczenie.

W latach 1993-1994 pracuje w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich jako pracownik budowlany. Także w Stąporkowie transformacja prowadzi do zmian w gospodarce. Przestaje istnieć między innymi dawny zakład produkujący urządzenia komunalne, a na jego miejscu powstają zakłady Henkel, należące do zagranicznego koncernu. Firma szuka pracowników. W roku 1995 Robert Łukasik zostaje tam zatrudniony w dziale kontroli jakości. Firma stwarza możliwości dla ludzi ambitnych. Warto się uczyć dalej. W roku 1997 Robert Łukasik rozpoczyna studia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Specjalizuje się w zarządzaniu ochroną środowiska. Jego dyplom ma, tak jak poprzedni, charakter bardzo praktyczny i dotyczy wdrożenia systemu zarządzania ochroną środowiskach w zakładach Henkel wg ISO 14001. Robert Łukasik uczelnię kończy w roku 2000.

W swoim zakładzie zostaje w tym właśnie czasie specjalistą ds. bhp, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpożarowej. Kończy kursy i uczestniczy w seminariach ze specjalności, które mu powierzono, między innymi: w roku 2000 - kurs dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowy dla służb bhp; w roku 2003 - seminarium Zarządzanie jakością, ochroną środowiska i bhp w perspektywie integracji z Unią Europejską; w roku 2004 - szkolenie z zakresu wdrażania i dokumentowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004; w roku 2005 - kurs Bezpieczne gospodarowanie substancjami i preparatami chemicznymi oraz kurs w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego; w roku 2006 - kurs pełnomocnika, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bhp. W roku 2007 kończy studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pracy.

Związki ze sprawami bhp spowodowały, że R. Łukasik został członkiem oddziału OSPSBHP; w latach 2001-2005 był członkiem zarządu, a od 2005 jest prezesem oddziału. Jego działalność jest doceniana przez władze organizacji, daje się słyszeć opinie, że oddział to mały, ale samodzielny finansowo i zintegrowany. Jednym z celów, jakie chce zrealizować w oddziale, to wzbogacić ofertę szkoleniową w dziedzinie bhp. Sądzi, że przyczyni się to do podniesienia prestiżu oddziału na lokalnym rynku i znacznie ułatwi współpracę z pracodawcami.

Hobby Roberta Łukasika są spójne z walorami jego małej ojczyzny. Lubi wędrówki piesze po lasach i skałkach, a przy sposobności fotografuje krajobrazy i zwierzęta. Może odważy się na pierwszą swoją wystawę fotograficzną. Ostatnio często wraca na trasy wycieczek, które odbywał jako instruktor harcerski i uczestnik podchodów i obozów.

Gotowanie, szczególnie w niedzielę, to jeden ze sposobów na relaks przed nadchodzącym kolejnym tygodniem obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych.

Bardzo sobie ceni doświadczenie i szczerość, szanuje zdanie i poglądy innych - nawet jeżeli nie zawsze się z nimi zgadza.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341979