ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/2008

Barbara Dróżyńska

Barbara Dróżyńska
Barbara Dróżyńska

Jest chyba jedyną osobą, która uzyskała certyfikaty kompetencji we wszystkich czterech dostępnych w CIOP specjalnościach. Doskonalenie wiedzy w różnych obszarach bezpieczeństwa pracy, diagnostyka środowiska pracy oraz edukacja w zakresie bhp, to nie tylko obowiązek zawodowy, ale wręcz hobby Barbary Dróżyńskiej. A miała do wyboru różne, całkiem inne drogi życiowe.

Urodziła się Katowicach, ale niedługo później jej rodzina wywędrowała do Torunia. Barbara ukończyła tu szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika. W okresie szkolnym uczyła się z zapałem, także na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Biorąc udział w olimpiadach języków rosyjskiego i angielskiego, docierała do szczebla wojewódzkiego, co świadczyło o jej umiejętnościach. Przy wyborze studiów wahała się między filologiami angielską a rosyjską, ale w końcu zdecydowała się na chemię w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po prostu tamte przedmioty lubiła, ale chemii uczył jej nauczyciel z powołania i chemia ją zaciekawiła.

Studia Barbara Dróżyńska ukończyła w roku 1980 i przez kilka lat pozostała w uczelni, w Zakładzie Podstaw Chemii. Później, przez rok, była analitykiem w laboratorium szpitalnym. Gdy dowiedziała się, że Wydział Ochrony Pracy w Zakładach Włókien Chemicznych ELANA poszukuje kierowniczki Laboratorium Toksykologicznego, zdecydowała się zaproponować swoją kandydaturę. Miała szczęście, nie tylko dlatego, że zdobyła ciekawą pracę, ale przede wszystkim ze względu na sprzyjającą atmosferę w zespole wydziałowym. Specjaliści bhp i Laboratorium Badań Środowiskowych byli zachęcani do studiów podyplomowych, kursów, uczestnictwa w konferencjach, a jeśli to było uzasadnione, także w zagranicznych. W tym zakładzie od lat organizowane były też olimpiady bhp, stanowiące wydarzenie dla całej załogi. W ich przygotowaniu uczestniczyli specjaliści wydziału - były to duże przedsięwzięcia organizatorskie, integrujące cały zespół. Barbara Dróżyńska zaadoptowała się w tym zespole doskonale, z czasem została jedną z jego liderek.

Od roku 1988 r., kiedy rozpoczęła pracę w ELANA S.A., była wykładowcą zagadnień bhp i ergonomii, stale poszerzając zakres tematyczny swoich prezentacji. Jednocześnie, jako jedna z pierwszych w kraju, podjęła działania, których celem było uzyskanie akredytacji przez podległe jej laboratorium (trzeba dodać, że z czasem została kierowniczką połączonych laboratoriów - toksykologicznego i ochrony środowiska - które nazwano Laboratorium Badań Środowiskowych). Akredytacja została przyznana przez PCA w roku 2000, w obszarze pomiarów i badań czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy, środowisku naturalnym i ściekach. W tym samym czasie Barbara Dróżyńska uczestniczyła w opracowywaniu aktów wewnętrznych - procedur i instrukcji dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Od roku 1996 reprezentowała ELANĘ S.A. w International Process Safety Group, m.in. na konferencjach w Szwecji i Holandii, gdzie przedstawiła rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wypracowane w jej macierzystej firmie.

Barbara Dróżyńska stale pogłębiała swoją wiedzę. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie higieny pracy, organizowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, studia podyplomowe z zakresu inżynierii procesowej w Politechnice Łódzkiej oraz kolejne studia podyplomowe - z dziedziny bhp i ergonomii w Politechnice Warszawskiej. W roku 2001 uzyskała w CIOP certyfikaty kompetencji we wszystkich możliwych kategoriach: wykładowcy bhp, audytora systemu zarządzania bhp, specjalisty bhp oraz specjalisty ds. pomiarów parametrów środowiska pracy. Te właśnie kompetencje dyskontowała jako wykładowca na kursach i szkoleniach wewnętrznych oraz w firmie ZERGO.

Rola wykładowcy zaczęła dominować w jej działalności zawodowej. W roku 2005 została starszym specjalistą naukowo technicznym Działu szkoleń BHP w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma satysfakcję, że wielu samodzielnych pracowników nauki, dotąd niezbyt przekonanych, że bhp i ergonomia to poważne dyscypliny, ostatnio zmieniło zdanie. Zarządzanie bezpieczeństwem sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych firmach.

Barbara Dróżyńska najlepiej wypoczywa na działce. Jak mówi żartem, specjalizuje się w hodowli trawy. Lubi czytać - nie tylko beletrystykę, ale przede wszystkim literaturę fachową, i to w kilku językach. Szlachectwo zobowiązuje. Jutro znów spotka się z docentami i profesorami.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2008

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341919