ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2008

Henryk Musa

Henryk Musa
Henryk Musa

Bezpieczeństwo pracy przyciąga raczej ludzi konkretnych i zdecydowanych. Jednym słowem są to osobowości, które trudno określić jako poetyckie. A przecież można łączyć różniące się skrajnie zainteresowania. Tak właśnie jest w przypadku Henryka Musy, który przejawia różnorodne pasje, także artystyczne i społecznikowskie.

Urodził się w Sopocie, ale jego ukochaną miejscowością jest Puck. Do dziś czuje się Kaszubą, ma z tą nacją związki rodzinne.

Henryk Musa właśnie w Pucku ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i zdobył kwalifikacje ślusarza. Miał większe ambicje, chciał do innych szkół, ale warunki rodzinne nie pozwalały mu wówczas na spełnienie marzeń. Wkrótce rozpoczął naukę w Szkole Podoficerskiej w Elblągu im. Rodziny Nalazków. Jego edukację wojskową zaliczono jako służbę zasadniczą. W roku 1967 w wieku 20 lat podjął pracę kierowcy w PGR Stagniewo k. Elbląga. Po roku znalazł podobną pracę w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Po dalszych czterech latach został kierowcą w "Hydrobudowie" w Gdańsku. W roku 1976 rozpoczął pracę w stoczni im. Lenina jako kompletator części kadłuba, a nieco później na wydziale S 3 (kotlarsko-spawalniczym) został majstrem. Zmienił stanowisko pracy. W roku 1981 przeszedł do działu bhp swojej stoczni. Był jednym z 17 behapowców rejonowych - nadzorował głównie wydziały i statki (na wydz. MY poznał Lecha Wałęsę). W dwa lata później odszedł ze stoczni. W międzyczasie ukończył Policealne Studium BHP przy gdańskim Technikum Łączności. Zamierzał zrezygnować z pracy na pełnym etacie, ale życie nie do końca sprzyjało jego zamiarom.

Od kilkunastu lat prowadzi firmę behapowską, najpierw samodzielnie, potem dołączyła córka. W latach 80. pracował, zwykle równolegle, na częściach etatu, w kilku różnych firmach. Oczywiście jako specjalista bhp. Zdobył także uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kierowców wózków jezdniowych (w ośrodku resortu gospodarki w Mysłowicach). W roku 1988 podejmuje pracę w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A., z którego odchodzi w 2003 roku na świadczenia przedemerytalne. Spróbował też zawodu nauczyciela bhp. W latach 1993-94 pracował jako wykładowca technicznego bezpieczeństwa pracy w Policealnym Studium BHP.

Henryk Musa od szkoły podstawowej po ostatnie lata związany jest z harcerstwem; był instruktorem ZHP, osiągnął stopień podharcmistrza. To nastawienie prospołeczne spowodowało, że od początku powstania stowarzyszenia oddziału gdańskiego OSPS BHP jest jego aktywnym członkiem. To mu jednak nie wystarcza. Ostatnio jego pasją jest popularyzacja kultury kaszubskiej. Uczestniczy w spotkaniach regionalnych, nawiązuje przyjaźnie z miłośnikami różnych regionów - kieleckiego, rzeszowskiego, Podlasia, Opolszczyzny, Mazowsza. Bywa też za granicą.

Lubi być wśród ludzi, ale szuka też okazji do refleksji i napisania kolejnego wiersza. Wydał ich kilka tomików (w sumie już 7). Wybrałem z jego dorobku utwór pt. "Sobie".

SOBIE

to zawsze chwila

jak daleko trzeba odejść

nikt nie pragnie moich słów

życie przemija bez patosu

zapamiętają mnie

gdy przestanie bić serce

dotykanie radości i bólu

to martwy język

jak listopadowy wiatr

w cmentarnych topolach

bezlistny i bezsenny

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2008

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398938