ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2009

Mirosław Grabowski

Mirosław Grabowski
Mirosław Grabowski

Zawód nauczyciela kojarzył się jeszcze do niedawna z zaangażowaniem także w działalność społeczną i stałym samodokształcaniem. Podobnie było w przypadku Mirosława Grabowskiego. Jednak skala jego aktywności jest wręcz wyjątkowa.

Urodził się w Grajewie (obecnie woj. podlaskie), po szkole podstawowej uczył się w Pedagogicznej Szkole Technicznej w Bartoszycach - był to odpowiednik studium nauczycielskiego, przygotowującego nauczycieli przedmiotów zawodowych. Po ukończeniu studium w roku 1975, podjął pracę w pobliskim PGR jako mechanizator rolnictwa - wytrzymał niespełna 2 miesiące i chętnie zmienił ją, obejmując funkcję nauczyciela w Szkole Podstawowej oraz w wieczorowym Technikum Rolniczym w Bartoszycach. W kolejnym roku został nauczycielem bhp w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w tej samej miejscowości. Trzydziestotysięczne Bartoszyce dysponowały wówczas trzema zespołami szkół zawodowych. Mirosław Grabowski był nauczycielem także w Pedagogicznym Studium Technicznym. Pracował tam również jako doradca metodyczny w zakresie bhp i przedmiotów zawodowych. Równolegle studiował w Akademii Techniczno Rolniczej w Olsztynie. Wspomniane placówki dysponowały znakomitą bazą warsztatową - uczniowie praktycznie zapoznawali się z różnymi rozwiązaniami technicznymi i zagrożeniami w przyszłym miejscu zatrudnienia.

W roku 1984 krótko pracował w internacie szkolnym. Wybrano go na przewodniczącego młodzieżowej organizacji w Bartoszycach, został również ławnikiem w miejscowym Sądzie Pracy - pełnił tę funkcję przez 3 kadencje.

W roku 1990 rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą. Założył firmę, która pośredniczyła w przedsięwzięciach realizowanych przez biznesmenów z Polski i Federacji Rosyjskiej. W okresie tym podjął studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością pedagogika pracy.

W latach 1995-2005 pracował społecznie w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii - organizacja ta zajmowała się m.in. opiniowaniem przepisów dotyczących narkomanii i konsultowaniem działań rządu.

Mirosław Grabowski działa od lat w oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Pełni też funkcje społeczne w Zarządzie Wojewódzkim ZNP w Olsztynie. Jest też od kilkunastu lat radnym miasta Bartoszyce, a także powiatu bartoszyckiego.

Poważne kłopoty zdrowotne spowodowały, że nieco zwolnił tempo, jednak zaczął gromadzić siły do przedsięwzięcia, o którym myślał od kilku lat - utworzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego w swoim mieście. Bartoszyce, kiedyś silny ośrodek edukacji zawodowej, mocno w tym zakresie podupadł. W roku 2005 Mirosław Grabowski zgromadził wreszcie dostateczne środki, aby rozpocząć działalność swojej firmy - Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach. Firma organizuje kursy bhp, a także prowadzi szkolenia zawodowe, zwłaszcza dla służb mundurowych, także z innych regionów kraju. Trzeba wspomnieć, że w Bartoszycach znajdują się garnizony wojskowe i straży granicznej, co ułatwia kontakty także z innymi jednostkami wojskowymi.

Mimo licznych zajęć zawodowych, w ciągu ostatnich lat z upodobaniem zaliczał kolejne studia podyplomowe: Zarządzania i Marketingu w Oświacie; Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej; Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Zamówień Publicznych oraz Sztuki Publicznego Występowania. Na tych ostatnich zajęcia prowadzili między innymi: Jolanta Kwaśniewska, Piotr Tymochowicz oraz wielu znanych dyplomatów i dziennikarzy.

I wreszcie sprawy naszej branży - od kilku lat Mirosław Grabowski jest członkiem OSPSBHP oddział warmińsko mazurski. Jego doświadczenie jest wykorzystywane przy organizowaniu specjalistycznych konferencji, m.in. w Olsztynie (grudzień 2008 r.) i Będzinie (luty 2009 r.). W tym katalogu dokonań społecznych nie sposób pominąć funkcji wiceprezesa Klubu Sportowego "Siła Bartoszyce", w którym pełni funkcję wiceprezesa i zarazem opiekuna sekcji podnoszenia ciężarów.

Mirosław Grabowski miał w swoim życiu okres wyczynowego uprawiania sportu - w biegu na 400 metrów uzyskiwał, jak wspomina, wyniki poniżej 52 sekund, co kwalifikowało go do klasy wyczynowej. Lubi to, co robi, a zajmuje się, jak widać, kilkoma bardzo różnymi dziedzinami.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399043