ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2009

Elżbieta Szyszymar

Elżbieta Szyszymar
Elżbieta Szyszymar

Czasem pech może odnieść pozytywny skutek. To właśnie przydarzyło się Elżbiecie Szyszymar, kiedy zapadła na alergię, nieomal eliminującą ją z zawodu pielęgniarki. Jednak właśnie wtedy los uśmiechnął się do niej. Znalazła swoje powołanie - w promocji zdrowia pracujących. Jej zasługi dla ochrony pracy znane są nie tylko w regionie lubuskim.

Urodziła się i w pierwszych latach życia mieszkała w okolicach Jawora na Dolnym Śląsku. Właśnie w Jaworze ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Rozpoczęła pracę w roku 1971 w Szpitalu Wojskowym w Żarach. Po dwóch latach wyjechała do Zielonej Góry, gdzie została pielęgniarką medycyny przemysłowej w przychodni przy zakładach "Mera Lunel". Duży zakład, dużo zabiegów, iniekcji. Penicylina i inne leki wywołały u niej trwałe uczulenie. Tak więc z konieczności, w roku 1982, pani Elżbieta została pielęgniarką w Zespole Szkół Budowlanych przy zielonogórskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego.

Najpierw prowadziła w klasach pogadanki na temat podstawowych zasad higieny pracy i życia codziennego oraz uprawnień i obowiązków pracowników młodocianych w zakładzie. Dyrektor szkoły zaproponował, aby pogadanki te prowadziła przez telewizję. Szkoła jako jedna z nielicznych dysponowała własnym studiem telewizyjnym i odbiornikami w klasach i pracowniach. Pani Elżbieta aprobuje ten pomysł i zastanawia się nad uatrakcyjnieniem przekazu. Nie tylko mówi sama, ale zaprasza do szkolnego studia uczniów, prelegentów, prowokuje dyskusje. Audycje prowadzone są na żywo i odbierane jednocześnie we wszystkich klasach. Szkoła wyróżnia się działalnością w zakresie edukacji zdrowotnej, prowadzone są programy profilaktyki uzależnień i warsztaty psychologiczne. Atmosfera szkoły procentuje - uczniowie co roku zdobywają wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach "Złotej Kielni". Pani Elżbieta także podnosi swoje kwalifikacje - uzyskuje specjalizację w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

W roku 1997 rozpoczyna się reorganizacja medycyny przemysłowej - powstają m.in. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy (WOMP). Elżbieta Szyszymar daje się namówić do odejścia ze szkoły, w której zdobyła dużą popularność. W WOMP ie, kierowanym przez doskonale znaną dr Bożennę Telec, zajmuje się nadzorem pielęgniarskim. Koordynuje także działania z zakresu promocji zdrowia. Tu również angażuje się w edukację zdrowotną pracowników. Do dziś nie tylko nadzoruje wykonywanie zadań zawodowych 150 pielęgniarek medycyny pracy w regionie, ale i proponuje przedsięwzięcia popularyzatorskie, takie jak akcje: "Rzuć palenie razem z nami", "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego", " Bezpieczne miejsce pracy". Jest inicjatorką utworzenia Lubuskiego Forum na Rzecz Zdrowia Pracujących.

W roku 2000 i 2003 organizowała dwie pierwsze Konferencje Pielęgniarek Medycyny Pracy - imprezy wspominane w środowisku do tej pory. Przebiło się wówczas do publicznej świadomości, że pielęgniarki w pracy zawodowej poddawane są dużym obciążeniom psychicznym, a także całej gamie zagrożeń, wynikających z narażenia zawodowego na szereg czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, w tym o właściwościach kancerogennych. W rezultacie w kraju powstało wiele programów profilaktyki zagrożeń zawodowych w pracy pielęgniarek. Przeprowadzono analizę obciążenia pracą pielęgniarek w różnych placówkach, a przede wszystkim podjęto działania profilaktyczne w celu zmniejszenia dolegliwości mięśniowo szkieletowych w tej grupie zawodowej.

Elżbieta Szyszymar w latach 2000-2007 była szefową zespołu ds. medycyny pracy, działającym przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Zajmowała się także jakością opieki medycznej w zakładach pracy chronionej, przekonując decydentów, że opiekę tę powinny sprawować pielęgniarki służby medycyny pracy. Jest osobą znaną w wielu instytucjach centralnych - np. w Ministerstwie Zdrowia czy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi - które traktują ją jako konsultanta nowych rozwiązań organizacyjnych, reprezentantkę opinii środowiska zawodowego.

Wolne chwile pani Elżbieta chętnie poświęca lekturze beletrystyki, bez szczególnych preferencji dla określonego autora czy gatunku literackiego. Ceni aktywność fizyczną, piękne krajobrazy, które znajduje niedaleko stron rodzinnych - na Pogórzu Sudeckim, w Kotlinie Kłodzkiej, w Górach Sowich. Praca, sympatia otoczenia, na którą jednak trzeba zapracować, dają jej dużo satysfakcji, ale najważniejsza jest dla niej rodzina.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399056