ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/2009

Piotr Skwarek

Piotr Skwarek
Piotr Skwarek

Dlaczego tak rzadko w profilaktyce wypadkowej odwołujemy się do oddziaływań duchowych w tak bardzo katolickim, jak nasz, kraju? Niekiedy dopuszczenie do pracy, to przyzwolenie na śmierć pracownika, a tym samym grzech ciężki pracodawcy. Okazuje się, że są pionierzy poczynań profilaktycznych tego rodzaju. Oto w przedsięwzięciu pod nazwą "Zamojskie Partnerstwo na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy" spotkałem się ze sprawozdaniem z dwóch konferencji na taki właśnie temat. Animatorami przedsięwzięcia jest zamojski oddział PIP i Rada Federacji NOT w tym mieście.

Szefem oddziału PIP jest Piotr Skwarek, nie tylko urzędnik państwowy, ale i człowiek zaangażowany w różne społeczne przedsięwzięcia. Jego rodzina żyje w Zamościu od trzech pokoleń. Dziadek, podoficer policji państwowej, zginął w Miednoje. Ojciec, nauczyciel historii, ukierunkował zainteresowania Piotra na humanistykę. W jego dziecięcych latach bibliotekarka sygnalizowała rodzicom, że syn czyta zbyt poważne, jak na swój wiek, książki, np. Gombrowicza i Rabindranatha Tagore, niezbyt modne wówczas w szkołach podstawowych. Po ukończeniu klasy humanistycznej w miejscowym liceum im. J. Zamojskiego Piotr wybiera studia prawnicze na UMCS w Lublinie. Jest pragmatykiem - prawo to lepsza przepustka do przyszłości niż filologia polska. W roku 1992 napisał pracę magisterską na temat struktury organizacji policji państwowej. Już jako absolwent prawa rozpoczął aplikację sędziowską, myślał też o doktoracie. I rozglądał się. Sentyment ciągnie go do policji, ale przypadek zrządził, że w 1994 r. został słuchaczem we wrocławskiej szkole PIP. Jako inspektor zajmował się szczególnie czasem pracy, a dodatkowo, co zaskakujące, zagrożeniami w budownictwie. Korzystał z doświadczeń starszych kolegów i samokształcenia; wiedza z zakresu budownictwa przyda się każdemu.

Angażuje się w działalność społeczną - był członkiem komitetu współorganizującego pobyt Jana Pawła II w Zamościu podczas Jego pielgrzymki do kraju. W latach 1998-2002 zostaje radnym miasta Zamościa - pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Promocji Miasta i Kontaktów z Miastem Partnerskim. Uczestniczy w różnych przedsięwzięciach medialnych, których celem jest pokazanie piękna rodzinnego miasta. Jednocześnie bierze udział w pracach Klubu Myśli Społecznej zrzeszającego intelektualistów Zamościa i regionu. W roku 2000, już po pięciu latach pracy w PIP, zostaje p.o. kierownika Oddziału PIP w Zamościu, a po dwóch kolejnych powołano go na stanowisko kierownika oddziału.

Wspomniane wcześniej "Zamojskie Partnerstwo" jest przedsięwzięciem społecznościowym, tzn. odwołującym się całkowicie do pracy społecznej członków, nawet wtedy, gdy są przedstawicielami urzędów czy przedsiębiorstw. W ramach tego przedsięwzięcia odbywają się od kilku lat, średnio raz w miesiącu, spotkania, których uczestnikami są przedsiębiorcy, przedstawiciele służby bhp z regionu, a także inne osoby zainteresowane problematyką ochrony pracy. "Mniej dźwigaj", "Jak ograniczać stres", "Nie zabijaj" - to przykładowe tytuły spotkań, w których wykładowcami są miejscowi specjaliści z różnych urzędów, a także eksperci z Lublina, a nawet stolicy. W uznaniu dokonań "Partnerstwa Zamojskiego" otrzymał w 2007 roku wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Piotr Skwarek docenia znaczenie gier rozwijających umiejętności logicznego myślenia. Dlatego przed kilku laty założył klub szachowy "Twierdza Zamość" i został jego wiceprezesem. Lubi muzykę rockową swojej generacji, czyli lat 80., a także jazz i soul - jego ulubieni soliści i zespoły to: Peabo Bryson, Aaron Nevil, Roberta Flack i Earth, Wind and Fire. Pasję czytania musiał ograniczyć ostatnio do pamiętników, m.in. Churchila, Pattona, Eisenhowera, Żukowa. Ulubione filmy, to obrazy batalistyczne, szczególnie klasyczne, a więc np. "O jeden most za daleko", czy "Najdłuższy dzień".

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399068