ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2009

Józef Witczak

Józef Witczak
Józef Witczak

Nie zawsze docenia się znaczenie osobowości wykładowcy czy instruktora zagadnień bhp. Tymczasem jego wpływ może mieć znaczenie dla całej drogi zawodowej, zwłaszcza młodego człowieka. Tak właśnie było w przypadku Józefa Witczaka - eksperta, wykładowcy na różnych poziomach kształcenia, długoletniego członka władz stowarzyszenia zawodowego.

Urodził się na Ziemi Radomskiej. W Radomiu ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i zaraz po niej Technikum Budowlane w specjalności instalacje sanitarne. Ledwie rozpoczął (w roku 1983) pracę w spółdzielni "Spoiwo" w Radomiu, a już po trzech tygodniach otrzymał kartę powołania do wojska. Trafił do kompanii przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a po okresie unitarnym skierowano go do sztabu jednostki. Został pisarzem wojskowym, był zatem blisko kadry dowódczej. W tym czasie funkcjonowało już chyba, jako pierwsze w kraju, Policealne Studium BHP - w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej. Poprosił dowódcę o zgodę na naukę w Studium i ... nie uzyskał jej. Zapisał się jednak na zajęcia, nazwijmy to nielegalnie, i tak jak inni urywają się na różne uciechy, tak Józef Witczak wymykał się na wykłady. Z czasem dowództwo zaaprobowało tę naukę, a nawet polecało mu prowadzenie instruktażu bhp dla żołnierzy - jednostka prowadziła roboty inwestycyjne i remontowe.

Kiedy pytałem go dlaczego wybrał bhp, dysponując atrakcyjnym i dobrze płatnym zawodem technika budowlanego, wyjaśnił, że w szkole średniej zetknął się z instruktorem, który uświadomił mu rozległość problematyki bezpieczeństwa pracy i ciekawy charakter tej dziedziny.

Do spółdzielni "Spoiwo" powrócił na krótko. W grudniu 1985 roku znalazł pracę w Kombinacie Budowlanym "Radom", w dziale bhp. Kombinat zatrudniał 4,5 tysiąca ludzi, w służbie bhp sześciu pracowników, a rejestrowano rocznie około 100 wypadków przy pracy. Wkrótce Józef Witczak został skierowany na trzymiesięczny kurs do ośrodka resortu budownictwa w Chorzowie - Batorym. Szkolenia w placówkach resortowych cenione były ze względu na wysoki poziom zajęć. Kończono je tygodniową dyplomową wizytacją - w jego przypadku była to tarnobrzeska "przemysłówka". W macierzystym kombinacie przypadł mu do nadzoru Zakład Instalacji Sanitarnych, który po zmianach ustrojowych został odrębnym przedsiębiorstwem.

W latach 90. Józef Witczak podejmował wiele różnych przedsięwzięć zawodowych i społecznych. Był uczestnikiem zjazdu założycielskiego OSPSBHP w 1993 roku. W tym samym roku wraz z Janem Siekiem rozpoczął akcję na rzecz powołania oddziału radomskiego, który bardzo szybko rozpoczął działalność. Od początku wybrano go prezesem oddziału i funkcję tę pełni do dziś. Jako prezes stowarzyszenia wspierał powstanie w połowie lat 90. Policealnego Studium BHP w Radomiu, a także był zaangażowany w tworzenie w tym mieście Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. Trzeba dodać, że w 2006 r. ukończył w tej uczelni zaocznie wyższe studia inżynierskie w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy, a następnie studia magisterskie na Akademii Finansów w Warszawie oraz podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.

Od trzech lat w radomskiej WISBiOP jest wykładowcą, m.in. w zakresie zagadnień organizacji służby bhp, oceny ryzyka zawodowego i wypadkoznawstwa. Wykłada także w radomskim instytucie CON lex oraz w Policealnym Studium bhp w Nowej Wsi k/Warki. Od kilkunastu lat prowadzi firmę usług bhp, obsługując zakłady różnych branż. Jest do tego przygotowany także teoretycznie - dysponuje certyfikatem CIOP PIB (eksperta bhp) i w dwóch zakresach - jako specjalista, i jako wykładowca - certyfikatami kompetencji wydanymi przez Zarząd Główny swojego stowarzyszenia. Uczestniczy na bieżąco w doskonaleniu wiedzy eksperckiej we wspomnianym instytucie. Ma również zajecie etatowe w służbie bhp w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Od budownictwa do służby zdrowia droga daleka, ale odpowiednie kwalifikacje Józef Witczak zdobywał przez fachowe lektury i kontakty z behapowcami z odległych nawet szpitali.

Aby godzić tyle zajęć, musi żyć z kalendarzem w ręku. Jeśli ma okazję wypoczywać, to najczęściej wędruje po szlakach turystycznych w Bieszczadach, Beskidzie Żywieckim, Tatrach. Oczywiście Góry Świętokrzyskie zna bardzo dokładnie. Z książek najbardziej ceni literaturę faktu, zwłaszcza o tematyce historycznej z czasu II wojny światowej. Lubi muzykę poważną - koncerty organowe w Kamieniu Pomorskim są dla niego dużym przeżyciem.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399091