ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2010

Andrzej Kowalkow

Andrzej Kowalkow
Andrzej Kowalkow

Należy do tej grupy specjalistów bezpieczeństwa pracy, którzy najlepiej dają sobie radę w nowych realiach gospodarczych.

Urodził się w Częstochowie, gdzie jego rodzina mieszka od kilku pokoleń. Po ukończeniu liceum zawodowego przy lokalnej hucie (wówczas im. B. Bieruta), w 1974 roku podjął pracę w częstochowskim "Metalplaście", w brygadzie utrzymania ruchu. Trwało to niedługo, bowiem został powołany do wojska. Służył w X Sudeckiej Dywizji, w grupie rozpoznania, gdzie starannie dobierano rekrutów. Zaliczył tam m.in. 9 skoków spadochronowych. Po powrocie z wojska do Częstochowy zmienił miejsce pracy - trafił do znanej mu dobrze z praktyk uczniowskich huty. Został zatrudniony w Stacji Nadzoru i Ratownictwa Gazowego na terenie zakładu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble hierarchii: od ratownika do kierownika. Do zadań ratowników należało, poza udziałem w akcjach i treningach, pobieranie próbek takich substancji, jak benzen, tlenek węgla, wielowęglowodory aromatyczne, oraz powietrza na zawartość tlenu itp. Próbki pobierano w około 250 punktach huty. Ratownicy prowadzili również stały nadzór nad pracami gazowo niebezpiecznymi, w szczególności na wydziale Koksowni i Energetycznym.

Na początku lat 90. kierownictwo huty zaangażowało się w tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Poza działem bhp, powołano do życia dział systemów i certyfikacji, którego głównym zadaniem było wdrażanie wspomnianego systemu. Andrzej Kowalkow dołączył do zespołu w 1994 roku. Jednocześnie podjął studia wieczorowe w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania, specjalizując się w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Ponadto, w ramach programu Leonardo da Vinci był wykonawcą i współautorem modułu szkoleniowego w projekcie pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach hutniczych w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską". Odbył także praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w Holandii, Francji, Anglii.

W tym czasie w hucie realizowany był także program kompleksowego zarządzania jakością i ochroną środowiska. Wydział koksowni uzyskał certyfikat z numerem 1 z zarządzania środowiskowego wydany przez dwie jednostki certyfikujące: PCBC i BVQI. Budowano wówczas zespół ds. systemu bhp i Andrzej Kowalkow został jego kierownikiem.

W hucie częstochowskiej przygotowano pierwszą w Polsce zakładową normę zarządzania bezpieczeństwem

ZN N-001:1996, którą opracowano w roku 1996, tuż przed normą brytyjską, dotyczącą tego obszaru zagadnień. Hutę odwiedzali specjaliści z licznych uczelni, podjęto współpracę z CIOP.

W 1997 roku, w celu propagowania zagadnień systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, A. Kowalkow zorganizował w Częstochowie sesję wyjazdową Rady Ochrony Pracy. W następnym roku został członkiem Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania BHP przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Opracowano wówczas serię polskich norm 18 000.

W 2000 roku pracownicy Działu Systemów i Certyfikacji zostali poinformowani, że dział kadr huty skierował pismo do ich szefa z dyspozycją zwolnienia 40% zatrudnionych. Aby nie stawiać przełożonego w trudnej sytuacji, część pracowników poprosiła o rozwiązanie umów. Był wśród nich Andrzej Kowalkow. Wspólnie założyli firmę Biuro "System", spółkę jawną. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem. Dzisiaj firma zatrudnia kilkunastu stałych pracowników, a kilkudziesięciu fachowców zaangażowanych jest na podstawie umów cywilnych. Firma zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, jakości i środowiska w różnych branżach, głównie w energetyce. Do jej kontrahentów należą największe elektrownie i zakłady energetyczne. Prowadzi także szkolenia bhp oraz interpersonalne z zakresu doskonalenia kadr. Andrzej Kowalkow należy do liderów firmy. Jako wykładowca, a zarazem praktyk, przybliża problematykę systemów zarządzania na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz prowadzi szkolenia na temat "Menedżer i auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy" w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Jest współautorem m.in. poradnika dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy "Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością".

Wspominając o jego zainteresowaniach pozazawodowych, nie można pominąć siatkówki, którą przed laty uprawiał w barwach AZS u Częstochowa, a obecnie z zapałem kibicuje tej dyscyplinie sportu. Pozostaje także wierny zainteresowaniom muzycznym, lubi zwłaszcza zespoły U2 i The Queen. Dużo podróżuje służbowo, ale prywatnie najchętniej powraca do Grecji, którą wielokrotnie przemierzył wzdłuż i wszerz.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2010

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398526