ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 2/2010

Krzysztof Goldman

Krzysztof Goldman
Krzysztof Goldman

Przed kilku laty przeczytałem artykuł w "Inspektorze Pracy" o związkach między oceną ryzyka a wypadkami przy pracy. Niestandardowe podejście, pomyślałem, i zapamiętałem nazwisko autora - Krzysztof Goldman. Od 1 grudnia 2009 roku jest on Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie.

Rodzina Goldmanów od pokoleń mieszka na Lubelszczyźnie. Krzysztof Goldman urodził się w Lublinie, gdzie ukończył Technikum Chemiczne w 1973 roku. Podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w roku 1978. Jeszcze w czasie studiów założył rodzinę; zależało mu więc, aby pracodawca zapewniał pracę i mieszkanie. W rezultacie znalazł się w Zakładach Chemicznych w Sarzynie (woj. podkarpackie). Było to duże przedsiębiorstwo, realizujące skomplikowane technologie. Na początku był mistrzem, a później kierownikiem Oddziału Środków Ochrony Roślin. W roku 1982 przeniósł się do Zakładowego Laboratorium Badawczego, gdzie zajmował się syntezą i wdrażaniem do produkcji różnych preparatów chwastobójczych. Zatrudnienie w tych zakładach - poza koniecznością stałego pogłębiania wiedzy chemicznej - pozwalało na gruntowne poznanie toksykologii, przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych.

W roku 1987 Krzysztof Goldman wrócił do Lublina. Znalazł pracę w Zakładzie Odczynników Chemicznych, na stanowisku technologa w Laboratorium Badawczym. Pracował nad materiałami do produkcji elektrod służących do produkcji gazowego chloru, wymagającymi spełnienia szczególnych warunków eksploatacyjnych.

W tym okresie wyjeżdża na pół roku do Francji, gdzie pracą w budownictwie wspomaga budżet rodzinny. Wcześniej kilkakrotnie wyjeżdżał na krótko do tego kraju, aby pracować w winnicach.

W latach 1990-1992 znajduje zatrudnienie w Katedrze Chemii Organicznej UMCS, na etacie inżynieryjno technicznym. Rozpoczął tam pracę nad doktoratem, ale po odejściu na emeryturę promotora i kierownika katedry jego sytuacja zawodowa stała się niejasna. Wtedy właśnie lubelski OIP szukał kandydatów z wykształceniem chemicznym. Odbył rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie okręgu, zaraz potem w GIP, a już po tygodniu pojechał do Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu. W grudniu 1993 roku, po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminów zdobył uprawnienia inspektora pracy.

Nowe zajęcie podejmuje z zapałem. Nie obawia się kontaktów z przemysłem ani z laboratoriami, pracował przecież na różnych stanowiskach w zakładach chemicznych, a wcześniej podczas praktyk poznał przedsiębiorstwa z dalszych regionów Polski, m.in. kombinaty chemiczne w Oświęcimiu, Tarnowie, Kędzierzynie.

W tamtym czasie w GIP powstała sekcja inspektorów chemików, spotykających się często podczas sesji wyjazdowych oraz wspólnych kontroli i w ten sposób podnoszących swoje kwalifikacje. Materiały niebezpieczne, zakłady o szczególnym zagrożeniu dla otoczenia stają się problemem szczególnie ważnym dla inspekcji pracy w Europie i Polsce. Wchodzi w życie program systemowego zarządzania bezpieczeństwem Evisa. W trakcie jego realizacji kilkunastoosobowa grupa z Polski, wśród nich Krzysztof Goldman, odbywa wiele szkoleń i wyjazdową sesję w Holandii.

Z czasem Krzysztof Goldman zostaje nadinspektorem w sekcji prewencji - zajmuje się badaniem wypadków przy pracy na terenie okręgu. Jego kompetencje doceniono także we wrocławskim Ośrodku Doskonalenia Kadr PIP - przyjeżdża tam, aby wykładać kandydatom i inspektorom pracy problematykę bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Krzysztof Goldman jest też autorem dwóch poradników dla kadry kierowniczej w zakładach. Jako szef OIP ma świadomość, że każdy okręg inspekcyjny to innego rodzaju problemy. Stara się tak planować pracę okręgu, aby uwzględniona była specyfika województwa, a działania kontrolne i prewencyjne prowadzone były możliwie najbardziej efektywnie. Uważa, że każda kontrola musi mieć jasne uzasadnienie; wynikać ze skargi, interwencji związkowej, a w pozostałych przypadkach wybór musi być skutkiem wstępnej analizy zagrożeń w konkretnym zakładzie.

Krzysztof Goldman ma sprecyzowane zainteresowania pozazawodowe: podróże i fotografowanie. Interesują go zwłaszcza zdjęcia owadów, szczególnie motyli. Zapytany o zainteresowania muzyczne, mówi, że kiedyś miał w domu za dużo muzyki - siostra, przyszła skrzypaczka, ćwiczyła godzinami. Nasłuchał się na zapas.

Zwiedził prawie całą Europę, a także Turcję, Egipt, Izrael i Jordanię. Niedawno wybrał się do Indii. Kolejnym wymarzonym celem jest Nowa Zelandia.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2010

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398531