ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2010

Anna Malinowska

Anna Malinowska
Anna Malinowska

W życiu najważniejsza jest harmonia wewnętrzna, która skłania do porządkowania świata i układania kontaktów z ludźmi w sposób możliwie bezkonfliktowy - mówi Anna Malinowska, główny specjalista ds. bhp w Zakładach Chemicznych Police S.A. Takie jest jej przekonanie i znajduje ono szczególną przydatność w działalności specjalisty bhp.

Anna Malinowska jest szczecinianką; w tym mieście ukończyła liceum ogólnokształcące i zdała maturę. Marzyła o studiowaniu biologii, czytała książki, zwłaszcza z dziedziny genetyki, ale nie zdecydowała się na studia w obcym mieście. Bardzo ceni sobie codzienny kontakt z rodziną. Dlatego wybrała Wydział Rolniczy w szczecińskiej Akademii Rolniczej, w specjalności fizjologia i genetyka roślin. Po ukończeniu studiów, w roku 1979 podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Zieleni Miejskiej w Szczecinie, najpierw jako mistrz, później jako kierownik wydziału.

Kiedy wróciła do zakładu po urlopie wychowawczym, zaproponowano jej pracę w służbie bhp, gdyż jej wcześniejsze stanowisko zostało obsadzone. Wiedzę zawodową nabywała w drodze samokształcenia, bo na szkolenie podstawowe dla inspektorów bhp skierowano ją dopiero po 1,5 roku pracy w tym dziale. Wkrótce potem przeniosła się do "Hydromy" - Fabryki Maszyn Budowlanych, zakładu budowy maszyn budowlanych w zjednoczeniu "Bumar". Pełniła funkcję samodzielnego inspektora bhp. Po kolejnych trzech latach, w roku 1991 trafiła do Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego, gdzie kierowała Biurem Ochrony Pracy.

Anna Malinowska lubi pracę z ludźmi, a działalność w regionie dawała możliwości licznych kontaktów, zdobywania doświadczeń, także na wyjazdach zagranicznych. Był to dla niej również okres zdobywania bardzo specjalistycznej wiedzy - na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Uczestniczyła m.in. w takich ogólnopolskich programach badania wypadków, jak ARA, EVISA.

W latach 1992 1994 była członkiem Rady Ochrony Pracy jako przedstawicielka "Solidarności". W tym okresie występowała w publicznej roli w zespole negocjującym z ministrem pracy Pakt o przedsiębiorstwie państwowym, w części dotyczącej Działu X k.p.

W roku 1996 Anna Malinowska znajduje w gazecie ogłoszenie, że Stocznia Szczecińska poszukuje koordynatorów do pracy w dziale bhp. Zgłasza się i mimo doświadczenia zawodowego zaczyna od funkcji inspektora stażystki. Do dziś chwali stocznię jako kolejny ważny życiowy uniwersytet. Tutaj zapoznała się z najnowszymi systemami zarządzania produkcją i bhp, spotkała wybitnych fachowców. Trzeba dodać, że wcześniej, już na początku lat 90., ukończyła w Politechnice Warszawskiej Podyplomowe Studium Ergonomii i Ochrony Pracy. Z czasem jej działania związane z wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem nabrały takiego rozmachu, że w opinii o pracy dyrektor stoczni napisał kilka lat później: "opracowała 70% procedur w ramach OHSAS 18001".

Jednak w roku 2000 kolejny raz zmieniła pracę - została głównym specjalistą ds. bhp w Zakładach Chemicznych Police S.A. Przy odejściu ze stoczni zaproponowano jej podobną funkcję, ale już wcześniej podjęła decyzję. Kierownictwo nowej firmy zainteresowała ideą Lidera Bezpieczeństwa Pracy i w krótkim czasie zakłady uzyskały Złotą Kartę Lidera.

Ciągle znajduje przyjemność w samokształceniu - z książek poznawała technologie spawalnicze, azotowanie, galwanotechnikę, a ostatnio subtelności technologii chemicznej, i problemy związane z zagrożeniami wybuchowymi i magazynowaniem wielkich ilości chemikaliów. Podnosi ciągle także swoje kwalifikacje formalne - w roku ubiegłym ukończyła podyplomowe studia z zakresu psychologii zarządzania. Wiedzę tę wykorzystuje, prowadząc wykłady dla kadry kierowniczej w macierzystym zakładzie.

Od 1980 r. należy do NSZZ "S"; w "Hydromie" i stoczni jest członkiem Prezydium Zakładowej Komisji "Solidarności". Społecznie zajmuje się od lat wykładami dla społecznych inspektorów pracy - nie tylko w macierzystym zakładzie. Szkoli także zsip w regionie "Solidarności".

W życiu prywatnym Anna Malinowska jest osobą towarzyską, ale także asertywną, nie poddającą się presji otoczenia. Miała okazję sporo zobaczyć w kraju i za granicą, lecz już od dawna wakacje spędza najchętniej na Roztoczu. Lubi spokój i piękno tego regionu.

Ma kameralne upodobania co do formy spędzania wolnego czasu - książki zwłaszcza, optymistycznie nastrajające, popularne melodie, spotkania w kręgu przyjaciół.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2010

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341660