ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2010

Adam Jabłoński

Adam Jabłoński
Adam Jabłoński

Dbre wykształcenie muzyczne, przyzwyczajenie do systematycznej pracy, procentuje także w innych niż podstawowe dziedzinach. Adam Jabłoński był muzykiem w orkiestrze symfonicznej, ale później zajął się marketingiem środków ochrony indywidualnej, a od trzech lat jest prezesem zrzeszenia producentów tej branży. Jest łodzianinem, choć obecnie mieszka w Brzezinach, a pracuje w Zgierzu. W roku 1988 ukończył Liceum Muzyczne w Łodzi. Nie pociągały go skrzypce ani klarnet - instrumenty, które wybierała większość uczniów. Wolał być solistą - jako jedyny w klasie wybrał waltornię (róg). Temu instrumentowi pozostał wierny także podczas studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi, którą ukończył w roku 1992. Został zaangażowany do Filharmonii Łódzkiej, ale już po roku uświadomił sobie, że względy ekonomiczne nie pozwalają mu na kontynuowanie pracy w orkiestrze. Wyjazdy na tourneé zagraniczne przestały być atrakcyjne po zmianach w polskiej gospodarce. Zaczął poważnie rozważać decyzję o zmianie nie tylko miejsca pracy, ale i zawodu.

W roku akademickim 1993/1994 podjął i ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1995 podjął pracę w firmie "Filter Service" w Zgierzu. Na początku był specjalistą ds. marketingu. Zanim go przyjęto, gruntownie sprawdzono jego umiejętności - musiał przygotować analizę rynku i koncepcję planu marketingowego dla przedsiębiorstwa. W tym czasie aż 80% produkcji firmy kupowały zakłady górnicze. Monokultura jest bardzo ryzykowna, poza tym w związku z restrukturyzacją gospodarki prognozowano znaczne ograniczenie wydobycia kopalin. Koniecznością było pozyskanie odbiorców z innych branż, jak również promocja eksportu. Oba kierunki ekspansji udało się zrealizować. Dział marketingu był początkowo jednoosobowy, w ciągu kolejnych lat powiększano zespół. Adam Jabłoński został jego kierownikiem, a od niedawna jest dyrektorem ds. marketingu. Zapał i pracowitość już nie wystarczały - do firmy przychodzili młodzi specjaliści profesjonalnie przygotowani w dziedzinie zarządzania, finansów, bankowości. Zatem szef działu podjął i ukończył studia licencjackie z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Sukcesy firmy, także marketingowe, spowodowały, że w ostatnim dziesięcioleciu została ona dwukrotnie nagrodzona Godłem "Teraz Polska".

Adam Jabłoński utrzymuje stałą współpracę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, gdzie jest członkiem Rady Zarządzającej, która przede wszystkim zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad niezależnością instytutu jako jednostki notyfikowanej. W roku 2003, wraz z kilkoma kolegami z branży, rozpoczął pracę nad stworzeniem Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej. Walne zebranie założycielskie wybrało go na prezesa tej organizacji, grupującej blisko 50 firm, będącej członkiem European Safety Federation i Polskiej Izby Odzieżowo-Tekstylnej. Kontakty krajowe i zagraniczne umożliwiają Adamowi Jabłońskiemu diagnozę sytuacji w branży i prognozowanie rozwoju rynku. Z tego powodu Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka chętnie powierzają mu wykłady na studiach dziennych i zaocznych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania i marketingu B2B. Kilkakrotnie prowadził także prezentacje na konferencjach organizowanych przez OSPSBHP z zakresu doboru środków ochrony dróg oddechowych, w różnych miastach Polski. Z jego wiedzy korzystała także Państwowa Inspekcja Pracy.

W życiu prywatnym Adam Jabłoński ma liczne zainteresowania. Nadal, oczywiście dla własnej przyjemności, grywa na waltorni. Kilka razy w roku bywa w filharmonii, teraz w roli słuchacza. Inną jego pasją jest film. Podczas licznych wyjazdów służbowych wolne wieczory spędza w kinach.

Swoich zainteresowań nie ogranicza tylko do kultury. Od lat jest płetwonurkiem w organizacji CMAS. Lubi szczególnie nurkowanie w polskich jeziorach. Uzyskał stopień wyższy w nurkowaniu swobodnym, tj. P3. Jest także ratownikiem WOPR - zgodnie ze statutem, w ciągu roku spędza co najmniej 20 godzin na dyżurach ratowniczych.

Nurkowanie jest sportem wysokiego ryzyka, zwłaszcza gdy schodzi się na głębokość 50 m. Niezbędna jest wtedy gruntowna znajomość teorii nurkowania i duże doświadczenie z płytszych akwenów. I tu właśnie spotykają się jego zainteresowania prywatne i zawodowe - problematyka związana z oddychaniem i użytkowaniem środków ochrony dróg oddechowych oraz bezpieczeństwo przy nurkowaniu. Wszystkie te działania układają się w harmonijną całość. Okazuje się, że nawet radykalne zmiany profilu zawodowego mogą okazać się życiowym sukcesem.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2010

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341672